-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Szkoła Nawigatorów. Nr 4 specjalny. Polsko-żydowski. Fragmenty.

Spis treści numeru TUTAJ

Fragmenty tekstów zawartych w numerze:

 

„Kupcy żydowscy, wyćwiczeni od wieków w interesach pieniężnych, mający za sobą rutynę i tradycję wielu pokoleń, uczynili z kredytu potężną dźwignię swego handlu, uczynili zeń narzędzie tak giętkie, elastyczne, dogodne i prędkie, że nawet Bank Polski ani wspólne konferencje sfer gospodarczych i rządowych nie są w stanie wynaleźć dogodniejszych i tańszych źródeł kredytu”- Filip Friedman.

 

„Wybór więc narodu izraelskiego nie był uznaniem dla jego wartości, ani rozmiłowaniem się Bożym w narodzie, którego Mojżesz znosić nie mógł dla jego wad i niestałości. Był wybrany jako teren bezpośredniego działania Mesjasza ludzkości, Mesjasz był celem, tylko dla Niego było wszystko. Tymczasem Żydzi rozumieli swe wybraństwo wręcz przeciwnie: uważali siebie w myśli Bożej za cel, wszystko miało być im poddane, Izrael miał panować, a Mesjasz miał im zapewnić to panowanie. Najlepsi z Izraela wierzyli, że Bóg ich pokarał za ich grzechy niewolą, a Mesjasz przyjdzie, by ich z niewoli wybawić, co będzie dowodem przebaczenia grzechów.

Tym samym Mesjasz w nadziei Żydów jest środkiem a celem jest potęga Izraela, w której najlepsi, religijni Żydzi widzieli zarazem chwałę „ich” Boga.

Zdumiewające, że tak myśleli jeszcze po Zmartwychwstaniu Chrystusa Jego najbliżsi spośród uczniów, którzy pytali, czy teraz odbuduje królestwo Izraela; zrozumieli dopiero, gdy zstąpił na nich Duch Prawdy” - Ludwika Jeleńska.

 

„Głównymi targowicami handlu ze wschodem były w średnich wiekach: Lwów, Łuck i Włodzimierz. Tu spotykamy wybitnych kupców żydowskich, tędy idzie towar śląski na daleki wschód i tędy idzie z powrotem towar wschodni: jedwabie, korzenie i broń. Już około połowy XV. wieku widzimy tutaj Żydów z Kaffy, z Wenecji, a nawet z Konstantynopola, a nie brak wzmianek i o kupcach żydowskich z Kijowa. Im bardziej naprzód posuwał się Półksiężyc, tym niebezpieczniejszym stawało się połączenie kolonii genueńskich, rozsianych nad morzem Czarnym, ze swą matką, oraz z innymi emporiami handlowymi we Włoszech. I oto zamiast drogi morskiej, wysuwa się droga lądowa, wiodąca przez Lwów, a przewożą tędy swe towary przeważnie Ormianie i Żydzi” - Majer Bałaban.

 

„Stosunkowo najlepiej jesteśmy poinformowani o handlu wschodnim i południowym, jaki Żydzi polscy prowadzili w rozpatrywanym tu okresie.

W ostatniej ćwierci XVI-go wieku dają się stwierdzić bardzo ożywione stosunki handlowe między Polską a Turcją. Czołowe miejsce zajmują w tym handlu Żydzi - imigranci z Konstantynopola, Grecji i Krety, którzy o tym czasie osiedlili się we Lwowie i w Zamościu. Potrafili oni już w r. 1581 zmonopolizować prawie, że cały handel z Turcją tak, że Rada lwowska, zawierając w tym roku pakt handlowy z Żydami, musiała uznać ten fakt i nadal pozostawić w rękach żydowskich handel turecki”- Ignacy Schipper.

 

 

„Jedną z najwybitniejszych postaci tego wieku jest wspomniany już don Józef Nasi. Ze wszech miar interesująca ta osobistość posiada też szczególne znaczenie dla historii Żydów w Polsce, gdyż utrzymując stały kontakt z królem Zygmuntem, Augustem, wywiera, pośrednio a może nawet i bezpośrednio wpływ na kształtowanie się naszych losów za tego króla . Szczególnie obecnie przez nas po raz pierwszy wydany dokument posiada dla tych spraw wielkie znaczenie jako najwcześniejszy, bo o 5 lat starszy od innych znanych nam dotychczas dokumentów, dowód stosunków króla Zygmunta Augusta z don Józefem Nasi” - J. W. Hirschberg.

 

Do kupienia w Klinice Języka:

https://basnjakniedzwiedz.pl/produkt/szkola-nawigatorow-nr-4-specjalny-polsko-zydowski/tagi: szkoła nawigatorów  polacy  żydzi  sn  majer bałaban  ignacy schipper  stosunki polsko-żydowskie  żydzi w polsce 

rotmeister
9 sierpnia 2018 11:03
1     1248    6 zaloguj sie by polubić
komentarze:
rotmeister @rotmeister
9 sierpnia 2018 14:40

Aha, bo bym zapomniał.  Ewa Kurek nie jeden raz apelowała żeby oddać głos w debacie o stosunkach polsko-żydowskich samym polskim Żydom. Ale takim którzy zginęli w czasie wojny i zostały po nich tylko ich pracę.  Więc to pierwszy krok w tym kierunku. 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować