-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Spis artykułów Józefa Mackiewicza z londyńskich "Wiadomości".

Poniżej zamieszczam linki do numerów londyńskich „Wiadomości” (red. Mieczysław Grydzewski) w których publikował swoje teksty Józef Mackiewicz. Numerów "Wiadomości" było sporo, a Józef Mackiewicz nie pisał w każdym z nich. Stąd dla ułatwienia mała ściąga. Są to artykuły i korespondencja nadsyłana przez Mackiewicza do redakcji. Niestety poszczególne strony nie mają swoich „osobnych” linków, trzeba przejrzeć cały numer – co nie będzie stanowiło chyba większego problemu (numery "Wiadomości" liczyły kilka stron).

 

 

Józef Mackiewicz, Wielka spółka trwa.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17990&from=FBC

 

Józef Mackiewicz, Wyprawa po skarb

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=18008

 

Józef Mackiewicz, Powstanie Warszawskie z innej strony

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17889

 

Józef Mackiewicz, Zaczynamy gnić

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17897

 

Józef Mackiewicz, Ludzie z głębszego podziemia

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17901

 

Józef Mackiewicz, O dokładne rozeznanie wroga

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17972

 

Józef Mackiewicz, Jak to było z Litwinami

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17976

 

Józef Mackiewicz, Gdzie jest Prezydent Ulmanis

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17719

 

Józef Mackiewicz, Echa Katynia (korespondencja)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17835

 

Józef Mackiewicz, Jak się zachować?

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17845

 

Józef Mackiewicz, Kisliakowy

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17633

 

Józef Mackiewicz, Żywica i nafta

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17657

 

Józef Mackiewicz, Rozdzieranie szat

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17667

 

Józef Mackiewicz, Bolszewizm i Watykan

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17671

 

Józef Mackiewicz, Tajemnica szwedzkiego dossier

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17681

 

Józef Mackiewicz, O von Mansteinie i odwadze cywilnej

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17699

 

Józef Mackiewicz, Morderstwo nad rzeka Waką

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17487

 

Józef Mackiewicz, Niemcy i Katyń

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17427

 

Józef Mackiewicz, Klucz do „Parku Kultury i Odpoczynku”

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17455

 

Józef Mackiewicz, Arkadiusz - Fantasta

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15073

 

Józef Mackiewicz, Przygoda małego diabełka

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15085

 

Józef Mackiewicz, Tajemnicza śmierć Iwana Kriwoziercowa, głównego świadka zbrodni katyńskiej

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15099

 

Józef Mackiewicz, Pochwała artykułu „Zgoda będzie zgubą” Karola Zbyszewskiego w numerze 321

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15113

 

Józef Mackiewicz, Odkrywam nieznaną wyspę

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15310

 

Józef Mackiewicz, Sowiety i antysemityzm. Żydzi nie stanowią wyjątku

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=14995

 

Józef Mackiewicz, Sowiety i antysemityzm. Świat Zachodni chce się pocieszać

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=14997

 

Józef Mackiewicz, Nie ma sowieckich „państw satelickich”.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15015

 

Józef Mackiewicz, Gdy byłem przezwany - Makuszyńskim

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=15051

 

Józef Mackiewicz, Dzieje głupoty czy dzieje ludzkości?

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=14453

 

Józef Mackiewicz, Wycieczka do Europy

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=14749

 

Józef Mackiewicz, List do Szołochowa

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12910

 

Józef Mackiewicz, Początki „obrezu”

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12922

 

Józef Mackiewicz, Kukurydza

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12942

 

Józef Mackiewicz, Na ziemi płonącej nienawiścią

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=13746

 

Józef Mackiewicz, Blisko do żelaznej kurtyny

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=14242

 

Józef Mackiewicz, Zbrodnia w dolinie rzeki Drawy

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=14254

 

Józef Mackiewicz, Błędy, których się nie widzi

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12742

 

Józef Mackiewicz, Stół i nożyce

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12746

 

Józef Mackiewicz, Piętaszek

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12762

 

Józef Mackiewicz, Po latach na miejscu zbrodni nad Drawą

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12768

 

Józef Mackiewicz, Nasza strona medalu

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12770

 

Józef Mackiewicz, Lis i kruk. Czyli wymiana poglądów na świat

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12188

 

Józef Mackiewicz, Cześ Karwowski

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12214

 

Józef Mackiewicz, Tak zwany Wschód europejski

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12220

 

Józef Mackiewicz, 40-a rocznica

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12272

 

Józef Mackiewicz, Kozacy i Żydzi

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=12278

 

Józef Mackiewicz, Pisarze emigracyjni a literatura krajowa (ankieta Wiadomości)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=11581

 

Józef Mackiewicz, PEN Club a prawda

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=10633

 

Józef Mackiewicz, Sprawa Litwy Środkowej

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=10092

 

Józef Mackiewicz, Istotne zagrożenie świata

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=10068

 

Józef Mackiewicz o książce Michała K. Pawlikowskiego (też: Oskar Halecki, Dzieje porozbiorowe Polski w ujęciu Mariana Kukiela)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=9323

 

Józef Mackiewicz, Sprawa gawronów

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=9331

 

Józef Mackiewicz, Chamstwo

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=9080

 

Józef Mackiewicz, Mój szwagier – szef GPU

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=8446

 

Józef Mackiewicz, Kennedy i Jan XXIII

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=8300

 

Józef Mackiewicz, Różnica nadrzędna, (dodatkowo Józef Łobodowski, Kto uratował bolszewizm?)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=8326

 

Józef Mackiewicz, Michajłow, Sołżenicyn, Dostojewski

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=8272

 

Józef Mackiewicz, Celne uwagi (Witold Kamieniecki, Jan Kucharzewski_

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=8246

 

Józef Mackiewicz, Listy z tamtych czasów

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=5805

 

Józef Mackiewicz, Od rzezi w folwarku do antystalinizmu

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=6048

 

Józef Mackiewicz, Pochodził od adiutanta króla Stanisława Augusta (Dobry i zły Lem)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=6050

 

Józef Mackiewicz, Moja pogadanka z Cyrankiewiczem

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=5477

 

Józef Mackiewicz, Droga Pani…

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=5507

 

Józef Mackiewicz, Porzućmy anachroniczna legendę

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=5545

 

Józef Mackiewicz, Któż by nie uwierzył tu w „ewolucję”!

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=5649

 

Józef Mackiewicz, Brecht i trzy grosze

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=5685

 

Józef Mackiewicz, Instrukcja: „Odprężenie”

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4234

 

Józef Mackiewicz, NEP

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4248

 

Józef Mackiewicz, List pasterski

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4254

 

Józef Mackiewicz, Śmierć Włodzimierza Popławskiego

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4270

 

Józef Mackiewicz, „Sprawa Rostworowskiego” i pokrewne

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4302

 

Józef Mackiewicz, Ankieta o Gombrowiczu

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4304

 

Józef Mackiewicz, Wspomnienia i myśli marszałka Żukowa

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4324

 

Józef Mackiewicz, Anegdota rosyjska, Jan Rostworowski, Sprawa Mackiewicza i moja

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4314

 

Józef Mackiewicz, W związku z listem Franciszka Wilka

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4320

 

Józef Mackiewicz, Okupacja czy cos gorszego?

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4000

 

Józef Mackiewicz, Spotkania w Lindenfels

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4006

 

Józef Mackiewicz, Co było a nie jest… (nie pisze się w rejestr)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4038

 

Józef Mackiewicz, Proust na Kołymie

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=4002

 

Kornel Krzeczunowicz, Ostatnia kampania konna

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3754

 

Józef Mackiewicz, O nadziejach i beznadziejnościach

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3938

 

Józef Mackiewicz, Klemens XV i jego Apostoł

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3948

 

Józef Mackiewicz, Zgoda 6 czyli pęk kluczy

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3956

 

Józef Mackiewicz, Materia Prima

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3968

 

Józef Mackiewicz, „Ponoć”

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3752

 

Józef Mackiewicz, Leszek Kołakowski

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3782

 

Józef Mackiewicz, Mam pretensję…

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3936

 

Józef Mackiewicz, Na dwudziestolecie rozgłośni Free Europe (Władysław Żeleński, Jeszcze o Boyu we Lwowie)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3664

 

Józef Mackiewicz, Z książki, której nikt nie chce wydać

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3606

 

Józef Mackiewicz, W cieniu krzyża

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3628

 

Józef Mackiewicz, Pomnik Katyński

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3630

 

Józef Mackiewicz, Poeta ostatniej linii obrony

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3646

 

Józef Mackiewicz, Nierozwiązana zagadka Aleksandra Sołżenicyna

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3648

 

Józef Mackiewicz, Michał K. Pawlikowski

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3670

 

Józef Mackiewicz, Przeglądając albumy z wycinkami, czyli w sprawie osobistej

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3674

 

Józef Mackiewicz, Nie ma „polskiej drogi” do wyzwolenia

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3432

 

Józef Mackiewicz, VI spotkanie w Lindenfels

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3436

 

Józef Mackiewicz, W cieniu czerwonej gwiazdy

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3484

 

Józef Mackiewicz, Pecia

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3492

 

Józef Mackiewicz, Jak doszło do tajnego porozumienia Watykan - Hanoi

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3520

 

Józef Mackiewicz, Ostatnia książka generała Andersa

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3446

 

Józef Mackiewicz, Zagadek ciąg dalszy. Jesień w Zurychu

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2772

 

Józef Mackiewicz, Przedziwne komplikacje szarady

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2774

 

Józef Mackiewicz, Literatura … „grecka”

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2802

 

Józef Mackiewicz, Przygoda z Bonifacym

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3042

 

Józef Mackiewicz, Tajemnica archiwum mińskiego NKWD

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3052

 

Józef Mackiewicz, Apostoł i nieporozumienia

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=3074

 

Józef Mackiewicz, Litewska reprezentacja

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2782

 

Józef Mackiewicz, Frazy ze scenariusza: Mój przyjaciel Pawełek

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2586

 

Józef Mackiewicz, Mylący tytuł

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2588

 

Józef Mackiewicz, Sołżenicyn i Mackiewicz

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2590

 

Józef Mackiewicz, W odpowiedzi na …”komentarze”

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2388

 

Józef Mackiewicz, Na drodze wielkiego ześlizgu cz. 1

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2552

 

Józef Mackiewicz, Na drodze wielkiego ześlizgu cz.2

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2554

 

Józef Mackiewicz, Katyń (Stanisław Kirkor, Śmierć Sułkowskiego)

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2540

 

Józef Mackiewicz, Z okazji pewnego błędu korektorskiego

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2562

 

Józef Mackiewicz, Przeciwstawny pogląd

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=1810

Józef Mackiewicz, Notatki do notatek

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2202

 

Józef Mackiewicz, Alfons Jacewicz

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=2220

 

Józef Mackiewicz, Jeńców wymordowano w uroczysku

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17617

 

Józef Mackiewicz, O wolnej Polsce bez entuzjazmu

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3196&from=publication

 

Jerzy Braun, Paweł Włodkowic – reformator prawa narodów na soborze w Konstancji

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3200&from=publication

 

Józef Mackiewicz, „Archipelag” zbrodni i zagadek cz. 1

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3222&from=publication

 

Józef Mackiewicz, „Archipelag” zbrodni i zagadek cz. 2

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3224&from=publication

 

 

Józef Łobodowski, Mackiewicz inny ale ten sam

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3230&from=publication

 

Józef Mackiewicz, Międzynarodowy kongres w Lucernie

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3236&from=publication

 

Józef Mackiewicz, Michał Chmielowiec jakim go znałem

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3390&from=publication

 

Józef Mackiewicz, Z teczki: niefortunne losy

http://kpbc.umk.pl/dlibra/docmetadata?id=3406&from=publicationtagi: londyn  wiadomości  józef mackiewicz  grydzewski  ptasznik z wilna 

rotmeister
9 maja 2018 20:29
18     4070    8 zaloguj sie by polubić
komentarze:
krzysztof-laskowski @rotmeister
9 maja 2018 21:02

Kilka lat temu wysłuchałem w sieci czytanych książek Mackiewiczowskich o sowietyzacji Watykanu, opartych na materiałach powszechnie dostępnych. Na jedną z nich, okazuje się, powoływał się arcybiskup Lefebvre. Otóż wszystkie potworności, o których napisał Mackiewicz, potwierdzają się i w dokumentach pseudosoboru, i w dokumentach polskojęzycznej bezpieki w książce Sobór oczami polskich komunistów.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @krzysztof-laskowski 9 maja 2018 21:02
9 maja 2018 21:29

Józef Mackiewicz jest cały dobry. Brat zresztą też, mimo, że się pożarli na fest.

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @krzysztof-laskowski 9 maja 2018 21:02
9 maja 2018 22:18

   Niestety, na tym forum sa tacy co lubia zabierac glos w sprawach kondycji Kosciola nie dostrzegajac stopnia penetracji Kosciola przez masonerie.  Prosze darowac sobie cyklistow, lepiej poczytac dobre materialy zrodlowe (to nie do pana).   Wojujacy modernizm daleko przekroczyl to, co w czasach Levebre wydawac sie moglo nieprzekraczalne.   Mamy jawna herezje, tym bardziej jadowita, ze rozsiewana przez insynuacje, wprowadzanie praktyk przeczacych prawdom wiary zamaskowane deklaracjami, ze doktryna jest nienaruszona.   Pieklo nie istnieje bo to przeczy logice Ewangelii,  diabel to byt symboliczny stworzony dla potrzeb ludzi,  przykazania to tylko ideal dostepny dla nielicznych.  Wierni nie wyrazajacy zgody na te destrukcje sa pietnowani jako nie-milosierni rygorysci.    

   Z pustyni jaka jest Holandia w tym tygodniu zabrzmial glos kardynala Ejik -  dostrzega w celowo czynionym zamecie znamiona apokaliptyczne.

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @rotmeister
9 maja 2018 22:21

Zapomnialem dodac -

Wielkie dzieki Rotmeister za te linki.

zaloguj się by móc komentować

Marek @rotmeister
9 maja 2018 22:32

przyłączam się do podziękowań.

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @rotmeister
9 maja 2018 22:41

  Przeczytalem artykul o Powstaniu.

Spojnosc, logicznosc, wywazenie argumentacji.  Zupelny brak epatowania czytelnika emocjami, figurami stylistycznymi.    Pisane z bardzo krotkiego, wlasciwie zadnego, dystansu historycznego, niemal bezposrednio po tak strasznej traumie.

    Ozywczy napoj w zestawieniu z naszpikowanym efekciarstwem blogowaniem jakie i na tym forum dominuje.

zaloguj się by móc komentowaćrotmeister @Slepowron 9 maja 2018 22:21
9 maja 2018 22:50

Luz.

Co do sytuacji w Kościele, to na przykładzie Europy Zachodniej widać do czego prowadzi sprowadzenie katolicyzmu do kruchty. Sam się w tej Europie pojawił, sam się umocnil i sam upadł. Tak co niektórzy myślą. Trzeba się jeszcze bardziej "otworzyć" na świat.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @Marek 9 maja 2018 22:32
9 maja 2018 22:51

Dzięki. Trochę ta biblioteka cyfrowa archaiczna, bo taki pdf to powinien byc standard, ale na bezrybiu...

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @Slepowron 9 maja 2018 22:41
9 maja 2018 22:53

Dokładnie. Polecam (jeśli jeszcze nie czytałeś) ksiązki Zbigniewa Siemaszki (wszystkie) a na początek "Dziewięć spojrzeń na Powstanie Warszawskie (w latach 1969–2014)". Włos się na głowie jeży....

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @betacool 9 maja 2018 22:45
9 maja 2018 22:55

Mam, mam. Innym polecam resztę książek Józefa Mackiewicza. Choć drogię są. A książka "Sprawa mordu katyńskiego" to przykład żelaznej logiki w dochodzeniu do prawdy. I mega talent reporterski.

zaloguj się by móc komentować

Slepowron @rotmeister 9 maja 2018 22:50
9 maja 2018 23:09

  Kosciol jest instytucja ludzka i w aspekcie jego bytowosci doczesnej kryteria socjologiczne w ocenie jego stanu moga byc przydatne.

Sa natomiast bezuzyteczne tam gdzie dotykamy rdzenia wiary.  Polecam Pascendi dominici gregis Sw. PiusaX.  On te sprawy dostrzegl, zrozumial i opisal ponad 100 lat temu.   Kruchta jest w tych procesach malo istotna.   Mieszkam na zachodzie dosc dlugo i nie oceniam tego z polskiej tylko perspektywy.   Ona raczej utrudnia zrozumienie i w takim kontekscie widze pojawienie sie tu argumentu kruchty.   W sensie braku krytycznej jego oceny, bo przeciez ojczyzna jego nie jest Polska.

zaloguj się by móc komentować

Tobiasz11 @rotmeister 9 maja 2018 22:53
9 maja 2018 23:25

15 Maja wybieram sie na spotkaniu ze Z.Siemaszka.Tematem maja byc Drogi do Niepodleglosci przed listopadem '18

 

zaloguj się by móc komentować

adamo21 @rotmeister
10 maja 2018 00:50

Doskonałe podanie, szczególnie dla takich jak ja, czyli na b dalekiej prowincji.

zaloguj się by móc komentowaćJan2602 @rotmeister 10 maja 2018 08:31
6 czerwca 2019 19:28

Dzień dobry. Czy te artykuły znajdują się w jakiejś książce?

 

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować