-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Łowcy księży w elżbietańskiej Anglii.

Łowcy księży.

Łowcą kapłanów była osoba, która działając w imieniu brytyjskich władz, szpiegowała lub aresztowała księży katolickich w czasach panowania Elżbiety I w Anglii.

Ponieważ katoliccy biskupi podczas panowania Królowej Marii byli zabijani, więzieni lub na wygnaniu, a ci kapłani, których wyświęcili, wymarli lub nawrócili się na protestantyzm, William Allen wpadł na pomysł stworzenia seminarium dla anglikańskich księży katolickich w Douai, gdzie główne stanowiska zajmowali profesorowie, którzy uciekli z Oksfordu przed ponownym wprowadzeniem protestantyzmu w Anglii.

Angielski College w Douai został założony jako katolickie seminarium w 1569 roku. Podobne uniwersytety pojawiły się również w Douai dla szkockich i irlandzkich duchownych katolickich, a także domy benedyktynów, franciszkanów i jezuitów. Inne angielskie seminaria dla księży z Anglii i Walii to: Rzym (1579), Valladolid (1589), Sewilla (1592) i Lizbona (1628).

Elżbieta I przywróciła tzw. Biblię protestancką i tzw. mszę angielską, ale przez kilka lat powstrzymywała się od prześladowania katolików. Po Powstaniu Północy 1569 r. i papieskiej bulli Regnans in Excelsis (Regnans in Excelsis, łac. „Panujący na wysokości”  – bulla papieża Piusa V promulgowana 27 kwietnia 1570 roku, ekskomunikująca jako heretyczkę „Elżbietę, rzekomą królową Anglii i służebnicę nieprawości” oraz zwalniającą wszystkich jej poddanych z obowiązku posłuszeństwa jej, jednocześnie ekskomunikującą każdego, kto wypełniałby jej rozkazy”) oraz przy zagrożeniu inwazją katolickiej Francji czy Hiszpanii, wspomaganym przez angielskich katolików, Korona podjęła coraz większe represje.

Akt z 1571 r. (13 Eliz., C. 2) nie tylko zabraniał publikowania jakichkolwiek dokumentów papieskich, ale także przywozu i dystrybucji krzyży, koralików, obrazów i żetonów zwanych „Agnus Dei” (Baranek Boży zapieczętowany na kawałku wosku ze świecy paschalnej pobłogosławionej przez papieża). Od lat siedemdziesiątych XVII wieku misjonarze z seminariów kontynentalnych przybywali do Anglii potajemnie. Jesienią 1577 roku, główny sekretarz królowej Elżbiety, Francis Walsingham, objął biskupów anglikańskich listą recesów w ich diecezjach i ich wartością.  Cuthbert Mayne (1544-1577) był pierwszym angielskim katolickim kapłanem, który został zamordowany zgodnie z prawem Elżbiety I.

Kutbert Mayne, ang. Cuthbert Mayne (ur. 1544 w Youlston w pobliżu Barnstaple (Devon), zm. 30 listopada 1577 w Launceston) – święty katolicki, duchowny, męczennik.

Wychowanie Kutberta powierzono jego wujowi. Opiekun był anglikańskim duchownym, a że planował przekazać podopiecznemu majątek, toteż nadał edukacji taki kierunek, że już w 1563 roku Klaubert został pastorem. Następnie wysłany został na studia na Uniwersytet Oksfordzki; tam zetknął się z katolikami. Na wezwanie Grzegorza Martina i św. Edmunda Campiona udał się do Douai, by podjąć naukę w studium anglikańskim. Trzyletni pobyt na kontynencie uwieńczyło przyjęcie święceń kapłańskich w 1576 roku.

Był pierwszym wysłanym z misją ewangelizacyjną do Anglii niezakonnikiem. Aresztowany został po rewizji przeprowadzonej przez szeryfa w obecności kanclerza biskupa 8 lipca 1577 roku. Proces przetrzymywanego w więzieniu w Launceston ks. Kutberta zakończył się wyrokiem skazującym na karę śmierci. Męczeństwo dopełnione zostało egzekucją przez włóczenie końmi, wyjęcie wnętrzności i poćwiartowanie skazańca.

Beatyfikowany przez papieża Leona XIII 29 grudnia 1888 roku, a kanonizowany w grupie Czterdziestu męczenników Anglii i Walii przez Pawła VI 25 października 1970 roku.

Jego wspomnienie obchodzone jest 29 listopada.

 

Ustawa o religii 1580 (23 Eliz.1 c. 1) nałożyła grzywnę i uwięziła tych, którzy odprawili Mszę Świętą Lub uczestniczyli we Mszy Świętej. Ustawa 1584 (27 Eliz.1, c. 2) nakazała wszystkim rzymskim katolickim kapłanom opuścić kraj w ciągu czterdziestu dni gdyż inaczej będą karani za zdradę stanu, chyba że w ciągu 40 dni złożą przysięgę posłuszeństwa królowej. Ci, którzy ich ukrywali, i wszyscy, którzy wiedzieli o ich obecności i nie informowali władz, mieli zostać ukarani grzywną i uwięzieni za przestępstwo. Stanowiło to także zachętę dla informatorów, polegającą na przyznaniu im jednej trzeciej odszkodowań.

Następnie w 1585 r. (27 Eliz., C. 2) ogłoszono, że ktokolwiek został wyświęcony na kapłana poza Anglią, który następnie przybył do kraju, będzie uznany za zdrajcę, a każdy, kto ich ukrywa, za przestępcę. Nicholas Woodfen (Devereux) i Edward Stransham , którzy oboje studiowali w English College, Douai zostali straceni w Tyburn 21 stycznia 1586 r.

Walsingham śledził katolickich księży w Anglii i rzekomych spiskowców, zatrudniając informatorów i przechwytując korespondencję. Krótko przed wyjazdem do Anglii Edmund Campion dowiedział się, że list zawierający szczegóły jego misji został przechwycony i że spodziewano się ich w Anglii. Powszechną praktyką szpiegostwa było udawanie bycia katolikiem i angażowanie podejrzanego w rozmowę w nadziei, że wyda oskarżające oświadczenie. Ta technika doprowadziła do aresztowania i egzekucji Richarda Simpsona w 1588 roku.

W tej kwestii szczególnie pomocni byli katoliccy apostaci oraz byli księża i seminarzyści. Londyński pastor ksiądz o imieniu Sledd był sługą doktora Nicholasa Mortona w Angielskim Kolegium w Rzymie . Po tym, jak George Haydock został zdradzony Sleddowi przez jednego ze starych znajomych Haydocka, Sledd poszedł do domu, w którym Haydock jadł posiłki, i rozpoznał księdza Arthura Pittsa i studenta prawa Williama Jennesona.

Na początku lipca 1581 roku John Payne, przebywając w majątku Lady Petre w Warwickshire, został potępiony przez informatora George'a Eliota, szpiega zatrudnionego przez Roberta Dudleya, pierwszego hrabiego Leicester. Eliot został szpiegiem, zgodził się szukać katolików, aby uniknąć zarzutów mogących go doprowadzić na szafot. Wprowadził się do pozycji w gospodarstwie Petre'a, gdzie następnie dokonał kradzieży pieniędzy.

Po tym sukcesie Eliot wkrótce potem pojmał Campiona, który przybył do Londynu 24 czerwca 1580 r. w przebraniu handlarza klejnotami. Eliot wykorzystał swoje wcześniejsze doświadczenia, pracując w katolickim domu, aby uzyskać wstęp na Mszę Świętą odprawianą przez Campiona. Elliot powrócił z uzbrojonym towarzystwem i przeszukał dom, dopóki nie odkryli miejsca ukrycia kapłana i jego dwóch towarzyszy.

Łowcy Księży byli skutecznymi łowcami nagród. Niektórzy byli ochotnikami, doświadczonymi żołnierzami lub byłymi szpiegami. Używali wielu informatorów w społecznościach katolickich. Począwszy od lat czterdziestych XVI wieku, James Wadsworth , Francis Newton, Thomas Mayo i Robert de Luke utworzyli sojusz, by polować na rzymskich katolików w Londynie i przekazać ich władzom, by otrzymać nagrodę. Od listopada 1640 do lata 1651 ponad pięćdziesiąt osób zostało przekazanych rządowi. Niektórzy zostali straceni, niektórzy wygnani.

Irlandia

Ustawa karna z 1709 r. Zażądała od katolickich księży złożenia przysięgi abjuracyjnej i uznania protestanckiej królowej Anny jako królowej Wielkiej Brytanii i, co za tym idzie, Irlandii. Kapłani, którzy się nie zgadzali, zostali aresztowani i straceni. Ta działalność, wraz z deportacją księży, którzy się zgadzali, była próbą spowodowania, by ​​kler katolicki wymarł w Irlandii w ciągu jednego pokolenia. Księża musieli zarejestrować się u lokalnych sędziów, aby mogli głosić nauki. Biskupi nie mogli się zarejestrować.

Stawki nagród za schwytanie wahały się od 50-100 funtów za biskupa, do 10-20 funtów za schwytanie niezarejestrowanego księdza (znaczne kwoty pieniędzy w tym czasie). Praca była niebezpieczna, a niektórzy księża walczyli w samoobronie. Łowcy byli wyrzutkami w swoich społecznościach i byli postrzegani jako klasa najbardziej pogardzana. Często kiedy donosiciel poinformował o księdzu, miejscowi starali się zemścić paląc jego dom i gospodarstwo. Ryzyko było takie samo dla znanych wszystkim informatorów.

Ustawa karna uczyniła zbiegami pozostałych kleryków i zostali zmuszani do odprawiania Mszy w tajemnicy i w odległych miejscach. Nocne odprawianie Mszy stało się powszechne. Obecny kapłan zwykle nosił zasłonę, tak więc gdyby zapytano uczestników, mogli powiedzieć szczerze, że nie wiedzieli, kto odprawił Mszę.

Być może najbardziej znanym był Sean na Sagart (urodzony jako John Mullowney) z hrabstwa Mayo, alkoholik, złodziej koni, który podjął się tego zawodu w zamian za ułaskawienie z pętli kata, c. 1715.

Mullowney był głęboko niepopularną osobą i nienawidził wszystkich. Mordował ze stałym powodzeniem, dopóki nie zabił wszystkich oprócz dwóch księży w okolicy. Dwaj ostatni dobrze wiedzieli, kim jest i żyli w przebraniu. Ale Mullowney odkrył jednego z nich i zabił go. Spodziewał się, że ostatni pozostały kapłan weźmie udział w pogrzebie, przebrany za kobietę. Przebranie kapłana nie oszukało Mullowneya, który zaatakował go na pogrzebie.

W przeciwieństwie do innych kapłanów, ten ksiądz spodziewał się ataku i walczył. Był w stanie powstrzymać Mullowneya wystarczająco długo, by bezdomny McCann mógł dźgnąć Mullowneya i go zabić.

O tym wszystkim znacznie szerzej i ciekawiej można poczytać w książce ojca Johna Gerarda S.J pt. „Łowcy księży. Pamiętniki Ojca Gerarda”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(napisane na podstawie angielskiej wiki przy pomocy mister translatora, sorry za składnię itp).tagi: łowcy księży  priest hunter  john gerard 

rotmeister
19 marca 2019 23:19
4     865    14 zaloguj sie by polubić
komentarze:
ainolatak @rotmeister
21 marca 2019 08:05

Oczywiście w polskiej wiki nie ma nawet takiego hasła.

Jest w niej jedynie: Priest hole, na wypadek, gdyby ktoś zwiedził dziurę księżą będąc w Anglii, albo pamiętał ją ze Skyfall, albo Poirota.

Ale żeby napisać, że ktoś polował na księży to już nie bardzo, bo by musieli napisać i o szpiegach Leicestera i Walsinghama, ale przede wszystkim męczennikach katolickich. W tekście o Priest hole pojawia się link do antykatolicyzmu. Kliknęłam, a tam jedynie krótka dwuzdaniowa (28 wyrazów) wzmianka:

Antykatolicyzm – ogólne pojęcie obejmujące wrogość lub uprzedzenia skierowane przeciwko katolicyzmowi, a szczególnie przeciwko Kościołowi katolickiemu, jego duchowieństwu i jego zwolennikom. Termin odnosi się również do prześladowań religijnych katolików.

Wzmianka ta zawiera za to kuszące hasła - linki do: antykrerykalizm (bujny opis składający się z 1645 słów) i protestantyzm!

Tym bardziej dziękuję za Pana artykuły, kwartalniki i reklamę książki. Pozdrawiam

zaloguj się by móc komentować

syringa @ainolatak 21 marca 2019 08:05
21 marca 2019 10:17

Tak nie ma

ALe przeciez nic nie stoi na przeszkodzie aby taka strone utworzyc!

NP. Autor tej notatki -wysyalajac ja do WIKI.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @ainolatak 21 marca 2019 08:05
21 marca 2019 15:38

Dzięki ;) Pozdrawiam również.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @syringa 21 marca 2019 10:17
21 marca 2019 15:39

Tylko kto to zrobi? Oto jest pytanie.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować