-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Kto dopomoże Żydowi.... i rozporządzenia o wprowadzeniu obowiązku pracy dla polskiej i żydowskiej ludności Generalnego Gubernatorstwa.

Rozporządzenie

o wprowadzeniu obowiązku pracy dla polskiej

ludności Generalnego Gubernatorstwa.

Z dnia 26 października 1939 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führera i Kanclerza Rzeszy Niemieckiej o Administracji okupowanych obszarów polskich z dnia 12 października 1939 r. rozporządzam:

§ 1

(1) Wszyscy mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa narodowości polskiej, od 18 do 60 roku życia, podlegają z natychmiastową mocą obowiązującą publicznemu obowiązkowi pracy.

(2) Dla żydów wydane zostaje specjalne rozporządzenie.

§ 2

Osób, które się wykazać mogą stałą pożyteczną pracą społeczną, nie należy powoływać do pełnienia publicznego obowiązku pracy.

§ 3

W ramach publicznego obowiązku pracy wykonywane będą w szczególności prace w gospodarstwach rolnych, budowa i utrzymywanie publicznych budynków, budowa dróg, dróg wodnych i torów kolejowych, regulacja rzek i prace dla polepszenia kultury rolnej.

§ 4

(1) Wynagrodzenie podlegających obowiązkowi pracy nastąpi według stawek uznanych za słuszne

(2) Opiekę nad podlegającymi obowiązkowi pracy i ich rodzinami należy zabezpieczyć w ramach możliwości.

§ 5

Przepisy, niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia wyda kierownik Wydziału Pracy w Urzędzie Generalnego Gubernatora.

Warschau (Warszawa), dnia 26 października 1939 r.

Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów

Frank

 

 

Rozporządzenie

o wprowadzeniu przymusu pracy dla ludności

żydowskiej Generalnego Gubernatorstwa.

Z dnia 26 października 1939 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führera i Kanclerza Rzeszy Niemieckiej o Administracji okupowanych obszarów polskich z dnia 12 października 1939 r. rozporządzam:

§ 1

Dla zamieszkałych w Generalnym Gubernatorstwie żydów wprowadza się z natychmiastową mocą przymus pracy. W tym celu wciela się żydów do oddziałów robotników pracy przymusowej.

§ 2

Przepisy niezbędne dla wykonania niniejszego rozporządzenia wyda Wyższy Dowódca SS- (Schutzstaffel) i Policji. Może on wyznaczyć na wschód od Wisły obszary, na których rozporządzenie niniejsze nie zostanie wykonane.

Warschau (Warszawa), dnia 26 października 1939 r.

Generalny Gubernator dla okupowanych polskich obszarów

Frank

http://dlibra.umcs.lublin.pl/publication/7523

 tagi: niemcy  rzeczpospolita  okupacja  ii rp  bogdan musiał 

rotmeister
25 czerwca 2019 23:13
4     1267    2 zaloguj sie by polubić
komentarze:
rotmeister @rotmeister
25 czerwca 2019 23:15

Notka na kanwie nowowydanej książki Bogdana Musiała pt. "Kto dopomoże Żydowi...".

https://sklep.zysk.com.pl/kto-dopomoze-zydowi.html

Krótko powiem, że to jest bardzo bardzo dobra książka. I o niej szerzej już wkrótce.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @rotmeister
25 czerwca 2019 23:18

Aha, bo bym zapomniał. Rozporzązdenia dla tych po lewej stronie, którzy mają problem z tym, że polscy strażacy czy granatowa policja wykonywali zarządzenia okupanta. A sołtysi MUSIELI organizować min. obławy na ukrywających się Żydów chociaż tego nie chcieli. Ba, nie mogli odmówić objęcia stanowiska sołtysa.

zaloguj się by móc komentować

gabriel-maciejewski @rotmeister
26 czerwca 2019 09:37

Trzeba zagadać z tym panem

zaloguj się by móc komentować

bendix @rotmeister 25 czerwca 2019 23:18
26 czerwca 2019 09:44

A na każdej chacie we wsi musiała być tabliczka z ilością jej mieszkańców...

Książkę zakupię. Gospodarzu - umieść ją u Siebie.

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować