-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Komentarze użytkownika

@Z dziejów współzawodnictwa - już w sklepie (9 stycznia 2019 13:56)

Towar z najwyższej półki. Na historię Polski tego okresu będzie się patrzeć dzięki tej książce zupełnie inaczej.

rotmeister
9 stycznia 2019 15:39

@Z dziejów współzawodnictwa Anglii, Niemiec, Rosji i Polski - wstęp (9 stycznia 2019 07:01)

" Dość stwierdzić, iż już w XVI w. podkład tej walki był ekonomiczny, że chodziło w niej o handel, czyli o zetknięcie się bezpośrednie z Europą, że zwycięstwo polskie nad Moskwą było nie tylko czynem polityki, ale i usunięciem konkurenta ekonomicznego, tak samo jak ewentualny rozbiór Moskwy przez Polskę i Szwecję otwierał widoki na podział łupu handlowego między rywalizującymi ze sobą narodami zachodniej Europy".

Zaraz się dowiemy z jakiejś "katedry", że to zbytnie uproszczenie i w ogóle nieprawda. Przyczyną rozbiorów było rozpijanie przez szlachtę pańszczyźnianych chłopów. Plus wzrost napięcia międzynarodowego. I zawirowania na scenie politycznej tamtych lat vel brak elit politycznych i zawężenie umysłów szlachty.

rotmeister
9 stycznia 2019 08:20

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

Dokładnie. Lepiej po raz dziesiąty wydać jakieś de facto almanachy gdzie wymienia sie datę i dodaje, że tego i tego roku umarł ten i tamten.

rotmeister
8 stycznia 2019 10:27

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

Dokładnie, a to czym pisali Czapliński z Wereszyckim (a sami też mają olbrzymi wkład w polską historiografię), że "Być może, że powodem takiego pomijania było pewnego rodzaju wyobcowanie się tego historyka ze środowiska zawodowego” - to to "wyobcowanie" - możliwe, że nie wynikało samo z siebie.

rotmeister
7 stycznia 2019 22:44

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

(szkoda, że nie można edytować komentarzy)

Na pytanie panów historyków:

"Zastanawia jeszcze jedna sprawa, jeśli idzie o dorobek Szelągowskiego w dziedzinie historii nowoczesnej. Współcześnie krytyka naukowa przyjęła jego dzieła milczeniem. „Kwartalnik Historyczny” umieścił w ciągu dwudziestolecia o dziełach Szelągowskiego tylko jedną, nic nie znaczącą wzmiankę odnoszącą się do książki o Stanach Zjednoczonych. Być może, że powodem takiego pomijania było pewnego rodzaju wyobcowanie się tego historyka ze środowiska zawodowego".

Adam Szelągowski sam odpowiedział w przedmowie do tej książki:

"Prawda ta zresztą całkiem nie nowa. Nowym natomiast jest prąd, który dopatruje szczególnej doniosłości dziejowej w jednej epoc ...

rotmeister
7 stycznia 2019 21:14

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

Jak można próbować "zjechać" bardzo dobrą książkę w inteligentny (?) sposób:

Władysław Czapliński, Henryk Wereszycki, Dorobek naukowy Adama Szelągowskiego, Kwartalnik Historyczny R. LXIX - Zeszyt 3 – 1962.

http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=21754

„Ostatnią książką dotyczącą polityki północnej Polski była ogłoszona w r. 1910 rozprawa „Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski”. W pracy tej wrócił Szelągowski raz jeszcze do problemu bałtyckiego w XVI i XVII w. Przebadanie w szerszej mierze archiwów francuskich i angielskich, uwzględnienie w dokładniejszy sposób wydawnictw źródłowych pozwoliło mu na dokładniejsze przedstawienie tej sprawy przy wyeksponowaniu prz ...

rotmeister
7 stycznia 2019 21:03

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

Cat Mackiewicz w swoich licznych książkach pisał, że Polacy nie rozumieją Anglików i podchodzą do nich sentymentalnie. Taki romantyzm. A to - jak podkreślał Cat - naród kupców. Za mało takich książek jak ta wychodziło i za mało Polaków takie książki czytało. Gdyby ją taki józef Beck przeczytał.....

rotmeister
7 stycznia 2019 19:29

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

Ta książka pojawia się w kilku pracach, zamieszczonych w internecie, w formie przypisu. Całościowo nikt do niej nie podszedł. Sam Szelągowski w swoich czasach też się z czymś takim stykał:

"Jest jednak cały szereg sprawozdawców, którzy podając bibliografię prac naukowych ostatniej doby, zaopatrują wzmiankowane dzieła w swoje opinie. Są to przeważnie stałe etykietki, których ilość z natury rzeczy jest bardzo ograniczona, za to treść tak rozciągła, iż z mniejszą lub większą ścisłością dałaby się odnieść do wszystkich dzieł, jakie się pojawiają, czy pojawiły od stworzenia świata, w rodzaju, iż „autor nie wyczerpał przedmiotu”, lub, że „w pracy są liczne błędy” itp".

To się czyta jak kryminał. Ale nie fikcyjny. 

rotmeister
7 stycznia 2019 19:17

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

Aha. Spalicie połowę biblioteki pozbywając się książek które "opisywały" ten okres dziejów. Tu jest wgryzienie się przez Szelągowskiego w istotę sprawy a nie ślizganie się po powierzchni. Szelągowski to historyk który to wszystko "widział" i czuł. Pieniądze, handel, drogi handlowe, interesy. Czyli prawdziwa Historia. Kto nie kupi i nie przeczyta będzie żałował ;)

rotmeister
7 stycznia 2019 18:09

@Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny. (7 stycznia 2019 18:00)

Bez tej książki nie zrozumie się geopolityki tego obszaru ani nie napisze się pełnej książki dotyczącej owej geopolityki. Tu nie ma "wzrostów napięcia międzynarodowego" i szeroko rozumianych "nieporozumień" które doprowadzały do rozbijania koalicji takiej czy innej. Konkret, konkret, konkret. W samej książce zapisy o tym kto, komu i czym konkretnie groził i czym i w jakiej wysokości płacił.

rotmeister
7 stycznia 2019 18:03

@Historia ludzkości jest urzeczywistnieniem w czasie przez człowieka planu, jaki Bóg powziął od wieków. (6 stycznia 2019 15:09)

Stąd też deiści i np wyznawcy papkowatej pseudoreligii, którą naukowcy nazwali moralistycznym deizmem terapeutycznym (MDT) uważają, że powinni byc tylko dobrzy, a Bóg (który być może wg nich nie istnieje) puści płazem jakieś tam drobnostki.

rotmeister
6 stycznia 2019 15:54

@Historia ludzkości jest urzeczywistnieniem w czasie przez człowieka planu, jaki Bóg powziął od wieków. (6 stycznia 2019 15:09)

Notka o tym jak się powinno patrzec na historię i jak ją interpretować (razem z cyklem o deiźmie i deistach). To wstęp do notki końcowej która się powoli "robi".

rotmeister
6 stycznia 2019 15:11
@Adama Szelągowskiego wizja historii czyli dlaczego książka Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski jest wejściem na inną orbitę. (5 stycznia 2019 12:05)

PS. 2. Coś jak pani Gizela od Woyniłłowicza. "Jak my sie za to KIEDYŚ wźmiemy, to ho, ho, ho...Klękajcie narody". (plus jakaś ministerialna nagroda za "nowe, świeże, dynamiczne spojrzenie".

rotmeister
5 stycznia 2019 12:17

@Adama Szelągowskiego wizja historii czyli dlaczego książka Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski jest wejściem na inną orbitę. (5 stycznia 2019 12:05)

Szelągowski to znał ze swojej epoki. Widać pewne rzeczy się klonują.

"Są to przeważnie stałe etykietki, których ilość z natury rzeczy jest bardzo ograniczona, za to treść tak rozciągła, iż z mniejszą lub większą ścisłością dałaby się odnieść do wszystkich dzieł, jakie się pojawiają, czy pojawiły od stworzenia świata, w rodzaju, iż „autor nie wyczerpał przedmiotu”, lub, że „w pracy są liczne błędy” itp".

rotmeister
5 stycznia 2019 12:15

@Adama Szelągowskiego wizja historii czyli dlaczego książka Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski jest wejściem na inną orbitę. (5 stycznia 2019 12:05)

"Dopóki praca czyjaś będzie wypełniała lukę, nie zastąpioną przez żadną dotychczasową w nauce, autorowi będzie towarzyszyło stale przeświadczenie, iż obowiązek swój względem nauki wypełnił w całości".

Oj wypełnił, wypełnił. Z nawiązką.

rotmeister
5 stycznia 2019 12:08


@Spalicie połowę swojej biblioteki po przeczytaniu książki Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. I co do tego ma 2 i 3 tom "BJN. Polskie historie"? (3 stycznia 2019 21:51)

Czyli, teoretycznie na przyszły tydzień czytelnicy tego portalu powinni odłożyć klika dyszek. To bardzo dobrze wydane pieniądze i lektura której nie zapomną nigdy.

rotmeister
4 stycznia 2019 11:24

 Poprzednia  Strona 2 na 33.    Następna