-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Katechon, ten co teraz powstrzymuje.

Wydawnictwo AA wydało małych rozmiarów książkę Włodzimierza Sołowjowa „Krotka opowieść o Antychryście”. Książka sama w sobie kapitalna. Naprawdę warto przeczytać. Wstępem do niej jest tekst ks. Roberta Skrzypczaka „Antychryst w wersji soft” (w linkach poniżej). Stąd dowiedziałem się o istnieniu kogoś/czegoś takiego jak katechon. Słowo to znamy dzięki św. Pawłowi. Apostoł Paweł, ostrzegając przed Antychrystem, używał słowa „katechon”, wskazując na coś, „co go teraz powstrzymuje… Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec”. Wydaje się, że Apostoł i jego słuchacze świetnie się rozumieli. Tylko dla nas pozostaje zagadką, co kryje się w treści owego określenia „katechon”.

 

Termin „katechon” pochodzi z Drugiego Listu św. Pawła do Tesaloniczan: „Niech was w żaden sposób nikt nie zwodzi, bo [dzień ten nie nadejdzie], dopóki nie przyjdzie najpierw odstępstwo i nie objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wynosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem lub tym, co odbiera cześć, tak że zasiądzie w świątyni Boga dowodząc, że sam jest Bogiem. Czy nie pamiętacie, jak mówiłem wam o tym, gdy wśród was przebywałem? Wiecie, co go teraz powstrzymuje [to katechon], aby objawił się w swoim czasie. Albowiem już działa tajemnica bezbożności. Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje [ho katechon], ustąpi miejsca, wówczas ukaże się Niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust i wniwecz obróci [samym] objawieniem swego przyjścia. Pojawieniu się jego towarzyszyć będzie działanie szatana, z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów, [działanie] z wszelkim zwodzeniem ku nieprawości tych, którzy giną, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, aby dostąpić zbawienia” (2 Tes 2, 3–10).

 

Adam Wielomski pisze na ten temat tak: Określenie katechon pochodzi z języka greckiego i znajdujemy je przy bardzo uważnej lekturze Nowego Testamentu, choć pojawia się tutaj tylko jeden jedyny raz, w 2 Liście św. Pawła do Tessaloniczan (…).

 

Przytoczona fraza „ten, co teraz powstrzymuje” (qui tenet nunc) to próba opisania terminu pojawiającego się po grecku jako katechon (κατέχων), wskazująca, że po łacinie brak jest jednego słowa, którym można by ten grecki termin oddać. Czyli katechon to ktoś lub coś, kto lub co powstrzymuje świat stworzony i zamieszkały przez ludzi przed nadejściem Antychrysta, który będzie zwiastować początek Apokalipsy i zniszczenia świata. Katechon to ten, kto podtrzymuje istnienie świata i powstrzymuje apokalipsę, panowanie Antychrysta i bitwę na polach Armagedonu.

 

Termin katechon jest bardzo słabo rozpowszechniony w polskiej literaturze religijnej i religioznawczej, a właściwie w ogóle nie występuje. Zresztą w literaturze światowej, może poza pracami niemieckojęzycznymi (a ostatnio i anglojęzycznymi), wcale nie jest w tej kwestii dużo lepiej .

 

Z kolei włoski filozof i lewicowy polityk Massimo Cacciari, mówił o papieżu Benedykcie XVI, że „papież powinien przestać uprawiać katechon” (cokolwiek miał na myśli; debata o tym kim/czym jest katechon trwa). Lewicowiec, więc pisał tak, żeby wyglądało uczenie a niekoniecznie zrozumiale:

 

Jak zauważa Cacciari, katechon jest z zasady władzą przemijającą, która, choć mobilizuje wszystkie dostępne jej środki administracyjno-ideologiczne, ostatecznie musi przestać istnieć, pokonana przez to, co próbuje w sobie zawrzeć i powstrzymać (…). Katechon można zatem przedstawić jako relację władzy do anomicznej potencjalności, która zawiera tę potencjalność w sobie, formuje ją i nadaje jej kształt, przez co możliwe staje się ukonstytuowanie porządku politycznego.

 

Jedno jest pewne. Skoro św. Paweł pisał tak a nie inaczej o katechonie, to na pewno coś dobrego i pożytecznego.

 

http://wielodzietni.org/index.php?p=/discussion/1098/antychryst-w-wersji-soft

https://konserwatyzm.pl/katechon-wedlug-sw-pawla-i-proroctwa-apokaliptyczne/

http://xportal.pl/?p=7548

http://www.legitymizm.org/barbarossa-katechon

http://europachristiana.org/news/kultura/284/chrzescijanska-koncepcja-czasu-czyli-kairos-chronos-i-katechon-wobec-eschatonu

http://www.fronda.pl/forum/krotka-opowiesc-o-antychryscie-lektura-godna-polecenia,82814.html

https://konserwatyzm.pl/katechon-czytelnikom-konserwatyzm-pl-dla-wyjasnienia/

 tagi: sołowjow  katechon  apostoł paweł 

rotmeister
15 maja 2018 22:00
14     3490    10 zaloguj sie by polubić
komentarze:

rotmeister @parasolnikov 15 maja 2018 23:12
15 maja 2018 23:19

To jest zdaje się tak, jak ze sprawą teologów w ogóle. Ks. prof. Chrostowski o tym mówi. Teologiem powinien zostawać ktoś kto wierzy w Boga, a nie ten co ma mniejszy lub większy poziom IQ. Biblię należy czytać tak jak ja napisano. A ci konserwatyści to wszystko przez pryzmat polityki tłumaczą a nie przez pryzmat wiary.

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @parasolnikov 15 maja 2018 23:12
15 maja 2018 23:21

PS. To prawdopodobnie ludzi religijni a nie wierzący (słowa mojego proboszcza). Tym bardziej zachęcam to lektury Sołowjowa.

zaloguj się by móc komentować

parasolnikov @rotmeister 15 maja 2018 23:19
15 maja 2018 23:24

Pozwolę sobie rozszerzyć, Ks Chrostowski, mówi, że Teologia to "wiara szukająca zrozumienia", bez wiary to tylko religioznastwo.

zaloguj się by móc komentować

DrzewoPitagorasa @rotmeister
16 maja 2018 03:42

Wydaje mi się że o. Pelanowski mówił o tym. O ile dobrze pamiętam, to sugeruje że  katechon to Duch Św. Który powstrzymuje zlo.

Bodajże w tej konferencji:

https://youtu.be/Nx1MBCoRWp0

zaloguj się by móc komentować

Grzeralts @rotmeister 15 maja 2018 23:21
16 maja 2018 06:41

Trzeba będzie przeczytać.

P.S.ludzi wierzących jest mało, ale religijnych bardzo dużo. W sumie wszyscy są religijni. 

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @parasolnikov 15 maja 2018 23:12
16 maja 2018 07:17

dałeś z tym konserwatyzmem czadu ;) 

jak widać Adam Wielomski, prof UKSW, jest wybitnym ekspertem od katechonologii, teologii politycznej, ale też od zadawania pytań kiedy oddamy Ziemie Odzyskane...bez tego profesor nie stworzy raju na ziemi...

zaloguj się by móc komentować

ainolatak @rotmeister
16 maja 2018 07:18

Dzięki za przybliżenie terminu, szczególnie w obliczu tak zaskakującego nim operowania, co widać w linkach Parasola

zaloguj się by móc komentować

mniszysko @DrzewoPitagorasa 16 maja 2018 03:42
16 maja 2018 08:25

To nie jest na pewno Duch Święty.

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @rotmeister 15 maja 2018 23:21
16 maja 2018 08:30

Mam trzy cieniutkie tomy pism Sołowjowa z 1988 roku. Na końcu drugiego pomieszczono tekst o Antychryście, dogłębnie przerażający. Antychrysty jawi się tam jako obrońca środowiska naturalnego, który na miejscu zabija jemu się sprzeciwiających.

zaloguj się by móc komentować

tadman @rotmeister
16 maja 2018 08:34

Jest termin ukuty na podobieństwo - kobieton. :)

zaloguj się by móc komentować

krzysztof-laskowski @rotmeister 15 maja 2018 23:21
16 maja 2018 08:39

I jest tam też papież Piotr II, pokrętną zapowiedź którego stanowi, jak przypuszczam, serial telewizyjny Młody papież.

zaloguj się by móc komentować

DWiant @rotmeister
16 maja 2018 09:51

Adaś Wielomski już jest ....... zaraz wpadnie nam ..... Ziętek-Wielomska....... a potem extrima ........ doc Kossecki.... no i przytaczenie ksiazek? Czy się mylę?

 

zaloguj się by móc komentować


zaloguj się by móc komentować