-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Akty Unii Lubelskiej 1569 roku. Akt stanów litewskich.

Akty Unii Lubelskiej 1569 roku.

Akt stanów litewskich.

(Lublin 1 lipca 1569 roku).

 

W imię pańskie, amen. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej. My, prałaci, panowie i Rada tak duchowna jako i świecka, książęta, stany wszystkie w. księstwa litewskiego, k’temu posłowie ziemscy na tym walnym, a z pany Radami i z posły a stany wszystkiej Korony polskiej społem, lubelskim sejmie będący, to jest: Walerian biskup wileński przez umocowanego swego, Jerzy Pieckiewicz biskup żmudzki; Hrehory Aleksandrowicz Rotkiewicz pan wileński, hetman najwyższy w. księstwa, litewskiego, starosta grodzieński, dzierżawca mohylowski, Stefan Zborowski wojewoda trocki, Ostaphiej Wołłowicz pan trocki, podkanclerzy w. księstwa litewskiego, starosta brzeski i kobryński, Jan Chotkiewicz hrabia na Szkłowie i na Bychowie, starosta żmudzki, marszałek najwyższy wielkiego księstwa litewskiego, administrator i hetman ziemi inflanckiej, starosta kowieński, dzierżawca płotelski i telszowski, Wasylej Tyszkiewicz wojewoda smoleński, starosta miński i piński, przez umocowanego swego, Paweł Iwanowicz Sapieha wojewoda nowogródzki, Jerzy Wasilewicz Tyszkiewicz wojewoda brzeski, starosta wołkowyski, Gabryel Iwanowicz Hornostaj wojewoda miński, starosta kamieniecki, Hrehory Tryzna kasztelan smoleński, Hrehory Wołłowicz kasztelan nowogródzki, starosta Słonimski, Jan Mikołajewicz Hayko kasztelan brzeski, koniuszy grodzieński, dzierżawca trabski, Mikołaj Talwoysz kasztelan miński, starosta dynemborski, Mikołaj Naruszewicz podskarbi ziemski w. księstwa litewskiego, pisarz J. K. Mci, dzierżawca markowski, miadzielski, uszpolski i pieniański, Mikołaj Krzysztof Radziwiłł książę na Ołyce i Nieświeżu, marszałek nadworny w. ks. lit., Jan Kiszka krajczy w. ks. lit., Mikołaj Olechnowicz Dorohostajski, stolnik w. ks. lit., dzierżawca wieloński i boyzagolski, ciwon (urzędnik o funkcjach gospodarczych) włości żmoydzkiej gondyński, Wawrzyniec Woyna podskarbi nadworny w. ks. lit., pisarz J. Kr. Mci, dzierżawca kraśnicki i kwasowski; a marszałkowie J. K. Mci w wielkim księstwie litewskim: kniaź Łukasz Bolesławowicz Swierski, dzierżawca krewski, Mikołaj Pawłowicz Sapieha, Jan Wołczek koniuszy i podkoniuszy wileński, dzierżawca wasiliski, kalenicki Tyszkiewicz, Jan Bolesławowicz Swierski z wileńskiego, Malcher Snowsky sędzia ziemski nowogrodzki, dzierżawca kurzeniecki z nowogródzkiego, Paweł Ostrowski z oszmiańskiego powiatów posłowie; Aleksander Wahanowski marszałek, pisarz J. Kr. Mci, Michajło Haraburda dzierżawca swisłocki, Bazyliusz Drzewiński, Maciej Sawicki starosta mielnicki, wojski drohicki, Stanisław Naruszewicz ciwon wileński. A my, posłowie ziemscy powiatów tego sławnego państwa wielkiego księstwa litewskiego, na tenże wspólny sejm od ziem i powiatów tego sławnego państwa za zupełną mocą, z województwa wileńskiego posłani pospołu z wyżej mianowanym marszałkiem, kniaziem Janem Swierskim: kniaź Malcher Matusewicz Giedroyć z województwa trockiego, a Miehajło Woyna; z ziemi żmudzkiej Mikołaj Stankiewicz Bielewicz, podkomorzy ziemi żmudzkiej, ciwon eyragolski, Iwan Ilgowski ciwon wiśliński, a ciwon tejże ziemie żmudzkiej, dyrwiański Jan Gradowski. Z województwa nowogrodzkiego z wyżej pomienionym marszałkiem Malcherem Snowskim - Andrzej Iwanowicz sekretarz J. Kr. Mci, podkomorzy nowogrodzki; z województwa witebskiego Piotr Kisiel horodniczy witebski, a Tymofiej Hurko podsędek witebski; z województwa brzeskiego Dominik Pac podkomorzy brzeski, Adam Pociej pisarz ziemski brzeski; z województwa mińskiego Wasilej Rahoza, chorąży dworny wielkiego księstwa litewskiego, a Andrzej Stankiewicz. Z powiatów ku tymże województwom należących: z województwa wileńskiego powiatu oszmiańskiego, pospołu z wyżej pomiecionym marszałkiem Pawłem Ostrowskim Stanisław Stanisławowicz, sędzia ziemski oszmiański; z powiatu Wiłkomirskiego Mikołaj Kończa, Krzysztof Rasmusewicz; z powiatu lidzkiego Zdadzibor Dougiert, a Szczęsny Augustynowicz Huba. A z województwa trockiego, z powiatu grodzieńskiego kniaź Iwan Massalski, sądzia ziemski grodzieński, a Jan Klukowski; z powiatu kowieńskiego Andrzej Ilgowski ciwon twierski, a, Kasper Giedroyć. Z województwa nowogrodzkiego z powiatu Słonimskiego Michajło Sokołowski sędzia Słonimski, a Marcin Jacynicz; z powiatu wołkowyskiego Hieronim Pukszta, chorąży wołkowyski, a Piotr Skrobot. Z województwa witebskiego z powiatu orszańskiego Bogusz Aleksiejowicz Skotko, chorąży orszański, a Teodor Woropaj. Z województwa brzeskiego z powiatu pińskiego Stanisław Szyrma wojski piński, Iwan Domanowicz podsędek piński; z powiatu mozyrskiego Teodor Lenkiewicz Pohostski podsędek mozyrski, a Jan Kłopot. Z województwa mińskiego z powiatu rzeczyckiego Andrzej Chalecki pisarz ziemski rzeczycki, a Zmayło Zienkowicz. — I wszystka insza szlachta, obywatele wielkiego księstwa litewskiego, tak tu w Lublinie będący jako i nie będący, których jednak wszystkich chęć i wola do tych niżej opisanych rzeczy jest nam dobrze z sejmików powiatowych, które ten sejm walny lubelski uprzedziły, wiadoma, tak jakoby się tu właśnie imiona ich wszystkich złożyły i pieczęcie zawiesiły, a przy tym też i z miasta wileńskiego - Oznajmiamy tym listem naszym wszem teraz i na potem będącym ludziom....

 

(Następują warunki unii, dosłownie identyczne z zawartymi w poprzednim akcie stanów polskich; zmiany w tekście czysto redakcyjne, spowodowane zmianą wystawców aktu- Akt stanów polskich 1569).

 

A ku lepszemu świadectwu i wiecznej pamięci rzeczy wyżej opisanej, my przerzeczeni wyżej opisani prałaci, panowie Rada tak duchowna jak i świecka, k’temu posłowie ziemscy i inne stany, na tym walnym a wspólnym sejmie lubelskim będący, zawiesiliśmy pieczęcie nasze. — Pisan i dan na tymże sejmie wspólnym lubelskim. Dnia pierwszego lipca roku pańskiego 1569.

 

Cyt. za: Unia Litwy z Polską (1385-1569). Akty Unii i przywilejów stanowych litewskich zestawił, przekład polskich pierwszy dołączył Józef Żerbiłło Łabuński. Warszawa 1913.tagi: unia lubelska 1569 akt stanów litewskich 

rotmeister
12 lipca 2017 22:21
2     723    4 zaloguj sie by polubić
komentarze:
jolanta-gancarz @rotmeister
13 lipca 2017 12:28

Jakie te "litewskie" nazwiska do polskich lub ruskich podobne;-). Musiało się w XIX w. mocno natrudzić, żeby język i tradycję litewską stworzyć. Z pisownią nazwisk włącznie...

zaloguj się by móc komentować

rotmeister @jolanta-gancarz 13 lipca 2017 12:28
13 lipca 2017 14:25

Fałszywa historia jest matką złej polityki....

zaloguj się by móc komentować

zaloguj się by móc komentować