-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Ustawodawstwo antykatolickie w protestanckiej Anglii.

Wilhem (William) Cobbett, Historia reformy protestanckiej w Anglii i Irlandii przetłumaczona przez J. Kropiwnickiego, nauczyciela języka angielskiego przy C. K. Uniwersytecie Franciszka Józefa, dwóch gimnazjach i szkole realnej we Lwowie. Poznań 1877.

 

Rewolucja amerykańska, która, jak to widzieliśmy, została wywołaną środkami przedsięwziętymi w Anglii ku zgnieceniu katolików i wykorzenieniu do szczętu ich religii, miała w sobie to dobre, iż przymusiła rząd angielski, w interesie własnym, do złagodzenia kodeksu karnego, który tak długo uciskał katolików. Nim jednak przystąpię do szczegółów i przyczyn, które zmusiły rząd angielski do łagodniejszego postępowania z katolikami, muszę powiedzieć kilka słów o t ...

rotmeister
7 stycznia 2018 23:10

19     1098    12

William Cobbett, Społeczne skutki reformacji. Część 2.

William Cobbett. Społeczne skutki reformacji. Cz. 2.

 

William Cobbett, Społeczne skutki reformacji. Część 1.

Co zaś do zagadnienia wolności, to chyba nie znajdzie się nikt, kto by mógł mi powiedzieć, że reformacja wniosła nam jakiekolwiek korzyści w tej dziedzinie, chyba że ktoś uważa jako zdobycz w tej dziedzinie fakt, że zamiast jednej powszechnej wiary, mamy obecnie około czterdzieści różnych wierzeń religijnych. Wolność to nie puste słowo, to nie abstrakcyjna idea, to nie stan niemożliwy do odczucia. Wolność to właśnie niezakłócone i w całej pełni korzystanie z praw własności, to — i nic więcej. Ale jednak jeżeli ktoś tego nie posiada, jeżeli to nie jest mu zapewnione, to jakkolwiek on sam siebie będzie nazywał, ja nazwę go niewolnikiem. Na ...

rotmeister
6 stycznia 2018 23:01

24     1139    10

William Cobbett, Społeczne skutki reformacji.

William Cobbett. Społeczne skutki reformacji. Londyn - 1947.

 

Życiorys autora

William Cobbett (ur. 1762) był synem drobnego farmera z pod Winchester ; rozpoczął swą pracę jako chłopiec straszący ptaki żerujące na łanach zboża, aż wreszcie z czasem został kwalifikowanym robotnikiem rolnym. Gdy osiągnął pełnoletność powędrował do Londynu i wkrótce zaciągnął się do Armii, w której służył przez osiem lat. W okresie tego czasu każdą wolną chwilę poświęcał na naukę. Po wyjściu z wojska przebywał jakiś czas w Ameryce, utrzymując się z tłumaczeń dla wydawców i udzielając lekcji języka angielskiego francuskim uchodźcom. Po powrocie do Anglii został wydawcą własnego dziennika The Weekly Political Register, oraz wydał szereg broszur, które cieszyły się w ...

rotmeister
5 stycznia 2018 23:31

10     1169    13

Przed nocą św. Bartłomieja była la Michelade - Nimes 1567 rok.

O nocy św. Bartłomieja słyszał chyba każdy (i „wie” oczywiście, że źli papiści zabili dobrych hugenotów). Grafika przedstawiająca noc św. Bartłomieja znajduje się w każdym podręczniku historii. O czymś takim jak la Michelade słyszało niewielu, zgoła nikt. A zamieszczonego poniżej obrazka w żadnym podręczniku nie uświadczysz. W internecie też za wiele o tym nie ma. Jest artykuł we francuskiej Wikipedii który amatorsko przy użyciu translatora przetłumaczyłem – więc korekta tłumaczenia jak najbardziej wskazana (niektóre fragmenty mogą wydawać się dziwnie brzmiące).

 

Michelade to nazwa nadana ofiarom rzezi osiemdziesięciu dziewięćdziesięciu katolików (mnichów, kleryków), dokonanej przez protestantów 29 września ...

rotmeister
30 grudnia 2017 21:34

7     957    8

Andrzej Nowak, Paweł Jasienica i 400 lat oddechu.

Mój tekst stary, wygrzebany z czeluści komputera. Wiem, że są tacy którzy krytykują prof. Nowaka, który potrafi pożenić dzieje polskiego Kościoła z polskimi rewolucjonistami. Ale jak dla mnie prof. Nowak jest jak najbardziej okay, mówiąc po sarmacku. Jasienica (bo jego też dotyczy notka) mimo swojego socjalizmu pisać umiał i też go czytam, chociaż już na to wszystko inaczej patrzę.

W numerze „Uważam Rze Historia” 4/2012 (26.07.2012) Maciej Rosalak przeprowadził ciekawy wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem. Cały numer poświęcony był polskim Kresom, wokół których toczy się również wyżej wzmiankowany wywiad. W rozmowie przejawiała się postać Pawła Jasienicy. Jakie poglądy na sprawę unii polsko-litewskiej miał Jasienica, wie ...

rotmeister
14 grudnia 2017 21:59

7     1161    5

Hipolit Korwin-Milewski, Śmiertelne niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej.

Wytwarzanie i rozwój bogactwa mają wspólne źródło: pracę. A jak można pracować, kiedy ma się nieustannie związane ręce i nogi, kiedy każda inicjatywa prywatna, wszelka próba stowarzyszenia się, porozumienia, wymiany sił czy nawet reklamy jest systematycznie niszczona w zarodku w domniemanym interesie albo samowładztwa, albo rosyjskiego nacjonalizmu, albo religii prawosławnej, a zwłaszcza – w realnym interesie czynownika? Przykład typowy, wybrany spośród setek podobnych:

Miasto-forteca Kars, w rosyjskiej Armenii, było od czasu podboju w 1878 roku zarządzane przez wojsko i nie miało władz lokalnych; to policja imperialna w pełni odpowiadała za porządek tego liczącego 25 000 mieszkańców miasta. W 1910 roku wice-król Kaukaz ...

rotmeister
29 listopada 2017 21:19

5     1107    4

Wyższa szkoła kompromitacji czyli jak to Ebenezer Coryllusa recenzował.

Czymże jest kompromitacja? Według internetowego słownika języka polskiego kompromitacja to „narażenie siebie lub kogoś innego na wstyd, śmieszność lub utratę dobrej opinii”. Znany tu i ówdzie tropiciel zła, niechlujstwa i zakłamania wszelakiego Ebenezer Rojt, tak nazwał swoją stronę internetową. Kogoż tam nie przyszpilił swoją klawiaturą do udeptanej ziemi czy też karczemnego blatu? Jest Zbigniew Herbert, jest Waldemar Łysiak, Olga Tokarczuk, Leopold Tyrmand, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wojciech Orliński. Ten ostatni dorobił się nawet (jeśli dobrze liczę i czegoś tam nie pominąłem) pięciu notek. Zbigniew Herbert trzech albo czterech. Dlaczego ta wyliczanka? A bo takie tuzy, znane w całym świecie i nawet w Bułgarii, a raptem jedna, lub w najlepszym wypadku 3-4 notki. I ...

rotmeister
15 listopada 2017 09:07

33     2953    14

Christopher A. Ferrara, Wolność, bóg, który zawiódł - Tom I

Rzadko się zdarza, żeby trafiła się taka książka, o takiej tematyce. Ferrara wyjaśnia skąd wzięło się państwo traktowane jak Bóg ze swoją mityczną "neutralnośćią światopoglądową". Poniżej fragment który mówi sam za siebie.

 

(...) W latach sześćdziesiątych XVII stulecia w Anglii trwała ciągnąca się wiele lat walka o władzę polityczną, której stronami byli złożeni z urzędów, a później przywróceni na nie hierarchowie Kościoła anglikańskiego, wyniesieni do władzy, ale ostatecznie pokonani i wygnani z kraju purytanie, oraz rozmaite sekty, takie jak Odstępcy, Niezależni i Separatyści. Najważniejszą z nich byli purytanie, których rządy w czasach Cromwella lud zapamiętał jako szczególnie okrutne i przerażające ...

rotmeister
17 października 2017 16:12

9     728    4

Zdzisław Morawski, Sacco di Roma - Zmrok Odrodzenia

Zdzisław Morawski, Sacco di Roma - Zmrok Odrodzenia

 

Postęp ten istotny mógł był przecież tylko wystarczyć w czasach spokojnych, normalnych, ale wystarczyć nie mógł w chwili, kiedy Kościół i społeczeństwo chrześcijańskie domagały się głębszej i radykalniejszej naprawy. Zanim ją przyniósł Sobór Trydencki musiały jeszcze ten Kościół i to społeczeństwo najcięższe przebyć katastrofy i najboleśniejszego dożyć rozdarcia, a Leona X charakter nie nadawał się do tego, żeby klęskę odeprzeć, lub przynajmniej uzbroić siebie i drugich w bart na chwilę starcia. Bo najtrafniej go oceniał Marco Minio, jeden z tych cichych weneckich posłów, którzy na obcych dworach otwierali oczy, nadstawiali ucha, wnikali we wszystko, rozeznawali się ...

rotmeister
13 października 2017 22:38

15     789    8

Juliusz Mieroszewski, Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB, „Kultura” 1974, nr 9 (324).

Juliusz Mieroszewski, Rosyjski „kompleks Polski” i obszar ULB, „Kultura” 1974, nr 9 (324).

 

Boimy się Rosjan. Boimy się Rosjan nie na polu bitwy, bo stosunkowo niedawno odnieśliśmy nad nimi poważne zwycięstwo. Jeszcze żyją wśród nas ludzie, którzy brali udział w bitwie pod Warszawą w 1920 roku.

Boimy się rosyjskiego imperializmu - rosyjskich planów politycznych. Dlaczego Rosjanie wolą mieć państwa satelickie - jak Polska, Czechosłowacja czy Węgry - zamiast życzliwych, względnie neutralnych sąsiadów. W ramach bieżącej sytuacji nie ma logicznej odpowiedzi na powyższe pytanie. Gdyby Niemcy zachodnie miały dziś potężną armię, bronie atomowe i hołdowały totalnej idei odwetu - wówczas rola państw satelickich jako wału ...

rotmeister
7 października 2017 21:40

2     989    5

Zdzisław Morawski, Sacco di Roma.

Zdzisław Morawski, Sacco di Roma. Kraków 1923 (fragment).

 

Sacco di Roma – zdobycie i złupienie Rzymu w dniach 6–14 maja 1527 przez niemiecko-hiszpańskie wojska Karola V podczas wojny z Francją, papieżem Klemensem VII oraz miastami włoskimi.

 

Błyskawicą rozeszła się wśród szeregów wieść, że Bourbon śmiertelnie ranny (Karol III de Burbon-Montpensier, Książę de Burbon, hrabia Montpensier i delfin Owernii. Przed Sacco di Roma ofiarował swoje usługi cesarzowi Karolowi V Habsburgowi). Na chwilę wstrzymało to dalsze ruchy. Ale wnet rzucili się żołnierze z podwójną zaciekłością naprzód. Chcieli pomścić wodza, a może podniecała ich nadzieja łatwiejszej teraz, bo bezkarnej grabieży. Bourbon dogorywał właśnie w samotnej kapli ...

rotmeister
25 września 2017 22:57

16     1273    8

Ks. Dr Władysław Chotkowski, Pochód reformacji po Europie.

Ks. Dr Władysław Chotkowski, Historia Kościoła Katolickiego. Podręcznik dla szkół średnich. 1931(uzupełnił ks. dr Józef Jałowy).

 

Rozdział drugi.

POCHÓD REFORMACJI PO EUROPIE. REWOLUCJA KOŚCIELNA W PRUSIECH KSIĄŻĘCYCH I SZWAJCARII. REWOLUCJA KOŚCIELNA I ROZKWIT KOŚCIOŁA W ANGLII, SZKOCJI I IRLANDII. HUGENOCI WE FRANCJI.

I.

Rewolucja w Prusiech i Szwajcarii.

 

Jużeśmy widzieli, że wielki mistrz krzyżacki Albrecht Brandenburski pierwszy podniósł chorągiew buntu przeciwko Kościołowi, zostawszy lennikiem Polski (1525). Dwaj biskupi: pomorzański i sambijski już dwa lata przedtem wyparli się katolickiej wiary i pobrali żony. Teraz wyrzekli się posiadłości kościelnych, przyjęli roczną pensję. Wiernych Kościołowi katolickiemu duchowny ...

rotmeister
6 września 2017 13:53

16     3710    9

Kwartalnik Szkoła Nawigatorów nr specjalny o Kościele Katolickim już w sprzedaży!

Przed Państwem, kolejny specjalny numer kwartalnika Szkoła nawigatorów. Tym razem poświęcony Kościołowi powszechnemu i herezji. W nim zaś same znakomite teksty. Numer ten, podobnie jak poprzednia specjalna edycja, nie jest objęty prenumeratą.

 

Do kupienia tutaj - Klinika Języka.

rotmeister
5 września 2017 22:09

2     3605    4

Ks. Dr Władysław Chotkowski, Historia Kościoła Katolickiego. Podręcznik dla szkół średnich (1931).

Ks. Dr Władysław Chotkowski, Historia Kościoła Katolickiego. Podręcznik dla szkół średnich. 1931(uzupełnił ks. dr Józef Jałowy).

 

OKRES PIERWSZY.

Od reformacji kościelnej w. XVI do rewolucji francuskiej.

Rozdział pierwszy.

REWOLUCJA KOŚCIELNA W NIEMCZECH AŻ DO POKOJU WESTFALSKIEGO

I.

Niemcy w przededniu rewolucji.

 

Dnia 20 października 1520 r. odbywał 20 letni cesarz Karol V uroczysty wjazd do Akwizgranu, gdzie w starożytnej katedrze koronował go prymas niemiecki, arcybiskup moguncki Albrecht. Smutek wiał z czoła młodzieńczego cesarza, bo troska wieloraka osiadła mu na duszy. Skarb miał pusty, długi wynosiły przeszło milion dukatów, a wysokie od nich płacić musiał procenty. Flota, przeznaczona na wyprawę afrykańską, była od p& ...

rotmeister
4 września 2017 14:35

7     3209    8

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznicę urodzin. Czyli skąd się wzięła reformacja. Część 2.

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznice urodzin. Kraków 1883.

 

Władysław Longin Chotkowski (ur. 15 marca 1843 w Mielżynie, w poznańskiem, zm. 13 lipca 1926 w Rabce) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Marcin Luter. W 400 rocznicę urodzin. Część 1.

 

Nauka Lutra, potępiająca rady ewangeliczne i wszelkie życie zakonne, przychodziła jakby na zawołanie książętom niemieckim, bo dawała im w ręce tłuste kąski. Dlatego wszelkimi sposobami starali się zakonników nakłonić do opuszczenia klasztorów, aby je zagrabić. Płacili pensje każdemu, który wystąpił z klasztoru, a pożenionym apostatom dawali beneficja po wygnanych wiernych kapłanach. Ci ...

rotmeister
31 sierpnia 2017 09:00

5     729    4

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznice urodzin. Czyli skąd się wzięła reformacja.

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznice urodzin. Kraków 1883.

 

Władysław Longin Chotkowski (ur. 15 marca 1843 w Mielżynie, w poznańskiem, zm. 13 lipca 1926 w Rabce) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcin Luter w 400 rocznicę urodzin. Część 2.

W październiku roku 1483 zdarzył się w saksońskiej wiosce Möhra wypadek, który przeraził wszystkich mieszkańców. Na łące gospodarza Jana Lutra znaleziono wieśniaka, uduszonego uździenicą od konia, którym wypasał łąkę Lutrowi. Podejrzenie padło na właściciela łąki, tym bardziej uzasadnione, że sam znikł bez wieści. Żona poszła za nim, wśród śnieżnej zamieci i trzaskającego mrozu, do miasteczka E ...

rotmeister
30 sierpnia 2017 09:57

14     2346    7

Jan Mayer von Eck - przeciwnik Lutra w dyspucie lipskiej 1519 r.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego – encyklopedia składająca się z 33 tomów wydanych w latach 1873-1933. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.

 

Hasło z tomu IV. Warszawa 1874

 

Eck (Eckius) Jan, słynny profesor teologii w Ingolsztadzie, ur. 13 listopada 1486 we wsi Eck, w Szwabii, i właściwie nazywał się Jan Mayer. W 12-ym roku życia wstąpił już do uniwersytetu w Heid ...

rotmeister
29 sierpnia 2017 20:48

2     2185    6

O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych zebrał ks. Józef Gacki. Warszawa 1869.

O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych zebrał ks. Józef Gacki. Warszawa 1869. (fragmenty).

 

§ X. Jan Kochanowski z Czarnolasu.

Gdy inni bracia poety Jana, dobra wzięte przy podziale 1559 r., trzymali ze swymi potomkami przynajmniej wiek cały, on i córki jego zaledwie dziedziczyli w Czarnolesie lat pięćdziesiąt. Inni bracia wydali w potomkach swych wyższych dostojników kraju, on sam tylko ziemskie wojstwo piastował; a jednak od niego i nazwisko rodziny, i imię osady, po całym kraju rozsławione zostały. Z żywota jego podnosimy tu kilka jedynie okoliczności.

 

Tańska, Jana z innymi braćmi, posyła do szkoły parafialnej w Policzny (str. 91), Przyborowski (str. 13) każe mu się uczyć w K ...

rotmeister
28 sierpnia 2017 15:22

11     4295    2

Marcin Luter - hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Michała Nowodworskiego. Część 3.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego – encyklopedia składająca się z 33 tomów wydanych w latach 1873-1933. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.

 

Hasło z Tomu XII, autorstwa ks. Michała Nowodworskiego. Część 3 (ostatnia).

Marcin Luter część 1.

Marcin Luter część 2.

 

Zjechały się wszystkie znakomitości herezji: Luter, Zwingli, Oecolampadjusz, Melanchton, Justus Jo ...

rotmeister
20 sierpnia 2017 20:22

11     3984    4

Marcin Luter - hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Michała Nowodworskiego. Część 2.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego – encyklopedia składająca się z 33 tomów wydanych w latach 1873-1933. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.

Hasło z Tomu XII, autorstwa ks. Michała Nowodworskiego. Część 2.

Marcin Luter część 1.

Marcin Luter część 3.

 

Naturalnie, że Papież nie mógł z Lutrem stawać na stopie równości i dalej z nim traktować. Wszystko zależ ...

rotmeister
19 sierpnia 2017 22:07

5     3810    3

 Poprzednia  Strona 3 na 6.    Następna