-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Kwartalnik Szkoła Nawigatorów nr specjalny o Kościele Katolickim już w sprzedaży!

Przed Państwem, kolejny specjalny numer kwartalnika Szkoła nawigatorów. Tym razem poświęcony Kościołowi powszechnemu i herezji. W nim zaś same znakomite teksty. Numer ten, podobnie jak poprzednia specjalna edycja, nie jest objęty prenumeratą.

 

Do kupienia tutaj - Klinika Języka.

rotmeister
5 września 2017 22:09

2     3444    4

Ks. Dr Władysław Chotkowski, Historia Kościoła Katolickiego. Podręcznik dla szkół średnich (1931).

Ks. Dr Władysław Chotkowski, Historia Kościoła Katolickiego. Podręcznik dla szkół średnich. 1931(uzupełnił ks. dr Józef Jałowy).

 

OKRES PIERWSZY.

Od reformacji kościelnej w. XVI do rewolucji francuskiej.

Rozdział pierwszy.

REWOLUCJA KOŚCIELNA W NIEMCZECH AŻ DO POKOJU WESTFALSKIEGO

I.

Niemcy w przededniu rewolucji.

 

Dnia 20 października 1520 r. odbywał 20 letni cesarz Karol V uroczysty wjazd do Akwizgranu, gdzie w starożytnej katedrze koronował go prymas niemiecki, arcybiskup moguncki Albrecht. Smutek wiał z czoła młodzieńczego cesarza, bo troska wieloraka osiadła mu na duszy. Skarb miał pusty, długi wynosiły przeszło milion dukatów, a wysokie od nich płacić musiał procenty. Flota, przeznaczona na wyprawę afrykańską, była od p& ...

rotmeister
4 września 2017 14:35

7     2983    8

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznicę urodzin. Czyli skąd się wzięła reformacja. Część 2.

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznice urodzin. Kraków 1883.

 

Władysław Longin Chotkowski (ur. 15 marca 1843 w Mielżynie, w poznańskiem, zm. 13 lipca 1926 w Rabce) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Marcin Luter. W 400 rocznicę urodzin. Część 1.

 

Nauka Lutra, potępiająca rady ewangeliczne i wszelkie życie zakonne, przychodziła jakby na zawołanie książętom niemieckim, bo dawała im w ręce tłuste kąski. Dlatego wszelkimi sposobami starali się zakonników nakłonić do opuszczenia klasztorów, aby je zagrabić. Płacili pensje każdemu, który wystąpił z klasztoru, a pożenionym apostatom dawali beneficja po wygnanych wiernych kapłanach. Ci ...

rotmeister
31 sierpnia 2017 09:00

5     607    4

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznice urodzin. Czyli skąd się wzięła reformacja.

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, Marcin Luter. W 400 rocznice urodzin. Kraków 1883.

 

Władysław Longin Chotkowski (ur. 15 marca 1843 w Mielżynie, w poznańskiem, zm. 13 lipca 1926 w Rabce) – polski duchowny katolicki, historyk Kościoła, profesor i rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Marcin Luter w 400 rocznicę urodzin. Część 2.

W październiku roku 1483 zdarzył się w saksońskiej wiosce Möhra wypadek, który przeraził wszystkich mieszkańców. Na łące gospodarza Jana Lutra znaleziono wieśniaka, uduszonego uździenicą od konia, którym wypasał łąkę Lutrowi. Podejrzenie padło na właściciela łąki, tym bardziej uzasadnione, że sam znikł bez wieści. Żona poszła za nim, wśród śnieżnej zamieci i trzaskającego mrozu, do miasteczka E ...

rotmeister
30 sierpnia 2017 09:57

14     2178    7

Jan Mayer von Eck - przeciwnik Lutra w dyspucie lipskiej 1519 r.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego – encyklopedia składająca się z 33 tomów wydanych w latach 1873-1933. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.

 

Hasło z tomu IV. Warszawa 1874

 

Eck (Eckius) Jan, słynny profesor teologii w Ingolsztadzie, ur. 13 listopada 1486 we wsi Eck, w Szwabii, i właściwie nazywał się Jan Mayer. W 12-ym roku życia wstąpił już do uniwersytetu w Heid ...

rotmeister
29 sierpnia 2017 20:48

2     2076    6

O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych zebrał ks. Józef Gacki. Warszawa 1869.

O rodzinie Jana Kochanowskiego, o jej majętnościach i fundacyach. Kilkanaście pism urzędowych zebrał ks. Józef Gacki. Warszawa 1869. (fragmenty).

 

§ X. Jan Kochanowski z Czarnolasu.

Gdy inni bracia poety Jana, dobra wzięte przy podziale 1559 r., trzymali ze swymi potomkami przynajmniej wiek cały, on i córki jego zaledwie dziedziczyli w Czarnolesie lat pięćdziesiąt. Inni bracia wydali w potomkach swych wyższych dostojników kraju, on sam tylko ziemskie wojstwo piastował; a jednak od niego i nazwisko rodziny, i imię osady, po całym kraju rozsławione zostały. Z żywota jego podnosimy tu kilka jedynie okoliczności.

 

Tańska, Jana z innymi braćmi, posyła do szkoły parafialnej w Policzny (str. 91), Przyborowski (str. 13) każe mu się uczyć w K ...

rotmeister
28 sierpnia 2017 15:22

11     4017    2

Marcin Luter - hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Michała Nowodworskiego. Część 3.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego – encyklopedia składająca się z 33 tomów wydanych w latach 1873-1933. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.

 

Hasło z Tomu XII, autorstwa ks. Michała Nowodworskiego. Część 3 (ostatnia).

Marcin Luter część 1.

Marcin Luter część 2.

 

Zjechały się wszystkie znakomitości herezji: Luter, Zwingli, Oecolampadjusz, Melanchton, Justus Jo ...

rotmeister
20 sierpnia 2017 20:22

11     3855    4

Marcin Luter - hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Michała Nowodworskiego. Część 2.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego – encyklopedia składająca się z 33 tomów wydanych w latach 1873-1933. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.

Hasło z Tomu XII, autorstwa ks. Michała Nowodworskiego. Część 2.

Marcin Luter część 1.

Marcin Luter część 3.

 

Naturalnie, że Papież nie mógł z Lutrem stawać na stopie równości i dalej z nim traktować. Wszystko zależ ...

rotmeister
19 sierpnia 2017 22:07

5     3655    3

Marcin Luter - hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Michała Nowodworskiego.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego – encyklopedia składająca się z 33 tomów wydanych w latach 1873-1933. Początkowo drukowana w Warszawie w Drukarni Czerwińskiego i S-ki przy ulicy Świętokrzyskiej. Była jednym z większych polskich przedsięwzięć wydawniczych w zaborze rosyjskim.

Hasło z Tomu XII, autorstwa ks. Michała Nowodworskiego.

 

Marcin Luter część 2.

Marcin Luter część 3.

 

Luter Marcin, ur. 10 listopada 1483 w Eisleben w czasie chwilowego pobytu tam jego rodziców, Jana i Małgorzaty ...

rotmeister
18 sierpnia 2017 16:59

7     3316    7

Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej - kościół św. Wawrzyńca w Toruniu.

Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej podług urzędowych akt kościelnych opisał ks. (Jakub) Fankidejski, licencyat św. teologii, wikariusz tumski i profesor przy Collegium Marianum w Pelplinie. Pelplin 1880.

 

Krótkie strat zestawienie.

Ogólna suma wszystkich utraconych kościołów wynosi, jako się już na wstępie wyraziło, 339: z tych przypada na dawniejszą diecezją chełmińską 148 kościołów, na pomorski archidiakonat 132, a na kamieński 59. Co się tyczy dekanatów, rzecz jasna do zrozumienia, że najwięcej strat poniosły te, które od dawna są zniemczone i zlutrzone. I tak pomezański dekanat utracił wszystkich kościołów (o ile teraz jeszcze wiemy, bo zapewne było tam więcej) 61, po tym zaraz gdański 48 k ...

rotmeister
14 sierpnia 2017 14:36

0     272    5

Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej podług urzędowych akt kościelnych opisał ks. (Jakub) Fankidejski.

Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej podług urzędowych akt kościelnych opisał ks. (Jakub) Fankidejski, licencyat św. teologii, wikariusz tumski i profesor przy Collegium Marianum w Pelplinie. Pelplin 1880.

 

Krótkie strat zestawienie.

 

Ogólna suma wszystkich utraconych kościołów wynosi, jako się już na wstępie wyraziło, 339: z tych przypada na dawniejszą diecezją chełmińską 148 kościołów, na pomorski archidiakonat 132, a na kamieński 59. Co się tyczy dekanatów, rzecz jasna do zrozumienia, że najwięcej strat poniosły te, które od dawna są zniemczone i zlutrzone. I tak pomezański dekanat utracił wszystkich kościołów (o ile teraz jeszcze wiemy, bo zapewne było tam więcej) 61, po tym zaraz gd ...

rotmeister
11 sierpnia 2017 22:16

3     359    5

Nadanie wolności górniczej ziemiom Jana Opolskiego.

Nadanie wolności górniczej ziemiom Jana Opolskiego.

 

Ciekawe światło rzuca na ówczesne stosunki gospodarcze Górnego Śląska panowanie Jana opolskiego, który 1526 dał margrabiemu Jerzemu w zastaw ziemię bytomską, a obaj książęta w kwietniu tego samego jeszcze roku wydali przywilej, który stworzył podwaliny pod górnictwo, oparte na zreorganizowanych podstawach i ustroju, który przetrwał setki lat. Wolność górnicza książąt Jana opolskiego i Jerzego karniowskiego, wydana dla ziemi górnośląskiej w kwietniu 1526 r., brzmi:

 

„My z Bożej łaski, Jan na Śląsku, książę na Opolu, Głogówku i Raciborzu, pan na Bytomiu itd. i My Jerzy, margrabia brandenburski, książę na Śląsku, w Prusiech, Raciborzu, Ka ...

rotmeister
9 sierpnia 2017 15:48

2     308    4

Skąd wyrastają nogi Unii Europejskiej. Manifest z Ventotene.

Ojcem tworu pod nazwą „zjednoczona Europa”, nie jest żaden Schuman czy de Gasperi. Nie ma żadnych chrześcijańskich korzeni UE. Fundamentem „europejskiego projektu” jest komunista alias lewak Altiero Spinelli. Tak nawiasem mówiąc, Polska jest jedynym krajem gdzie urządza się tzw. „paradę Schumana”. Pewnie nawet w Brukseli zastanawiają się: „po co?”. A teraz kilka depeszy agencyjnych i źródło. Źródło czegoś co nazywa się UE.

 

22 sierpnia 2016 premier Włoch Matteo Renzi spotkał się z prezydentem Francji Francois Hollande'em oraz kanclerz Niemiec Angelą Merkel na wyspie Ventotene na Morzu Tyrreńskim.

 

Spotkanie zorganizowano na niewielkiej wyspie Ventotene. Miejsce wybrano nieprzypadkowo: to ta ...

rotmeister
28 lipca 2017 10:16

73     16368    9

Książe opolski Jan II Dobry i protestantyzm.

Józef Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Tom. I. Katowice 1933.

 

Jan Opolski (1497—1532)

 

Po śmierci Mikołaja II był panem na Opolu Jan Opolski, który nabył ziemię bytomską od Zyrotina, magnata węgierskiego w r. 1498 a 1509 nabył Ziembice i Koźle od Karola ziębickiego; a ziemię raciborską odziedziczył po księciu Walentym. Umarł 27 marca 1532 r. jako ostatni z rodu Piastów opolskich. Kamień jego grobowy z łacińskim napisem znajduje się kaplicy św. Trójcy w kościele św. Krzyża w Opolu. Jan Opolski pozostawił po sobie ogromne bogactwa. Skarbiec, który zagarnął cesarz Ferdynand I wynosił prócz wielu kosztowności około 600.000 dzisiejszych złotych (pisane w 1933 roku).

  ...

rotmeister
27 lipca 2017 14:02

3     544    7

Mord księży bytomskich w r. 1363.

Józef Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Katowice 1933.

Mord księży bytomskich w r. 1363.

 

Stara kronika, napisana w języku łacińskim klasztoru św. Wincentego pod Wrocławiem, któremu nie tylko klasztor św. Małgorzaty ale także i kościół parafialny w Bytomiu podlegał o tyle, że i prawo reprezentacyjne tego kościoła należało do opata, jakkolwiek zawsze ustanawiał przy tym kościele księży świeckich, opowiada powstanie i przebieg niezgody kościelnej następująco:

 

„Opowiadają, że po spustoszeniu Śląska przez Tatarów odbudowane zostało miasto Bytom przez arcybiskupa salzburskiego, Władysława, opiekuna dzieci Władysława opolskiego, że zbudował on w mieście kościół Marii Panny za pozw ...

rotmeister
26 lipca 2017 15:32

5     545    7

Ziemia bytomska jako posiadłość zastawna Hohenzollernów pod władzą zwierzchniczą Habsburgów.

Ziemia bytomska jako posiadłość zastawna Hohenzollernów

pod władzą zwierzchniczą Habsburgów.

 

 

W 1516 umarł Władysław, król czeski i węgierski, a po nim nastąpił syn jego Ludwik, który potwierdził margrabiemu Jerzemu przejęcie ziemi bytomskiej na takich samych prawach i warunkach, na jakich otrzymał ją niegdyś Jan Opolski. Miał mianowicie po śmierci Jana opolskiego wziąć w posiadanie ziemię bytomską margrabia Jerzy, a po nim miał mieć prawo do niej jeszcze jego syn. W ten sposób nastąpił ważny zwrot w polityce i losach ziemi bytomskiej.

 

W roku 1526 nastąpiło ważne zdarzenie dla ziemi bytomskiej. Król Ludwik poległ bowiem w bitwie pod Mochaczem na Węgrzech. Czesi i Węgrzy wybrali więc jego szwagra, Ferdynanda ...

rotmeister
23 lipca 2017 19:48

4     450    8

Szwedzi w Poznaniu 1656

Kronika klasztoru benedyktynek poznańskich o wejściu i pobycie Szwedów w Poznaniu:

 

W dniu ś. Anny (1656) zaraz po obiedzie Szwedzi przyjechali. Już w ten dzień rozboje po drogach panowały. Panowie nasi naprzód przyjechali, pan wojewoda poznański Krzysztof Opaliński z panem wojewodą kaliskim Andrzejem Grudzińskim, rozkazując miastu, aby się poddało; trębacz szwedzki był z nimi. Czego gdy mieszczanie nie chcieli uczynić, opierając się i powiadając, że się mieli czym bronić, i że mają siły na obronę miasta, panowie rzekli do nich: „jeżeli wy się bronić będziecie, my będziemy przeciwko wam, a będzie gorzej, bośmy się już wszyscy królowi szwedzkiemu poddali”. Tu już rada nie wiedząc co czynić, nie sprzeciwiała się, a zatem trębacz rozgłosił woln ...

rotmeister
21 lipca 2017 22:18

7     517    5

Polska, Anglia i Oliver Cromwell czyli jak wyrwać Królestwo Polskie spod władzy papieskiej.

Henryk Tyszka, Anglia a Polska. Warszawa 1922. (fragmenty).

 

Nie udała się myśl skolonizowania Szkotami Ukrainy, tak jak później pod koniec XVI w. pozostanie bez echa projekt polski, aby Inflanty Anglikami zaludnić, ale za to miasta i miasteczka zapełniają się od XVI-go stulecia uchodźcami ze Szkocji i Anglii. Przede wszystkim Prusy wschodnie i królewskie, a później wszystkie większe miasta jak Poznań, Kraków, Lwów, Warszawa, Lublin, Toruń i mniejsze jak Zamość, Krosno. Napływ Szkotów tłumaczy się religijnymi względami: prześladowani katolicy i prezbiterianie szukają schronienia w Polsce, gdzie zwłaszcza około r. 1573 zupełna panuje wolność wyznaniowa; poza tym względy handlowe skłaniają ich kupczyć i osiedlać się. Początkowo Szkoci ...

rotmeister
19 lipca 2017 10:28

7     1180    6

Aleksander Bossakiewicz, Fundusze duchowieństwa rzymsko-katolickiego w Polsce - mianowicie od 1795 - 1865 roku.

Aleksander Bossakiewicz, Fundusze duchowieństwa rzymsko-katolickiego w Polsce - mianowicie od 1795 - 1865 roku. Biblioteka Warszawska 1881, z.4.

 

Chrześcijaństwo w pierwszych wiekach nie miało na utrzymanie swych kapłanów innych środków, prócz ofiar, jakie składała wspólna niedola, kierowana uczuciem miłości bliźniego. Jałmużna i składka służyły na skromne nadzwyczaj opatrzenie kapłana i sług kościoła. Kościół, zmuszony spełniać w tajemnicy swoje obrządki, nie posiadał ani siły, ani dostatecznej swobody publicznej, by mógł wiele uzbierać, a to co zebrał, dzielił wśród braci jednego ducha, których liczba, mimo prześladowań, codziennie wzrastała.

 

Wznosiła się arka nowego przymierza na świecznikach chwały, ja ...

rotmeister
18 lipca 2017 14:40

2     300    2

Aleksander Hirschberg, O projekcie przymierza Anglii z Jagiellonami z roku 1502.

Aleksander Hirschberg, O projekcie przymierza Anglii z Jagiellonami z roku 1502. Tygodnik Ilustrowany 1882.

 

W dziejach Europy nie ma okresu, w którym by tak rozliczne zawierano przymierza i koalicje, tak szybko zmieniano sprzymierzeńców i w nowe wchodzono sojusze, jak u schyłku XV i z początkiem następnego stulecia.

 

Szereg tych związków rozpoczyna liga, zawarta przeciw Francji w r. 1495 przez państwa włoskie, Hiszpanią i cesarza Maksymiliana. Ale już w trzy łata później część jej uczestników, a mianowicie Wenecja i Stolica Apostolska, nader ściśle łączy się z królem francuskim, a w r. 1500 staje uroczysty traktat przymierza między Hiszpanią a Ludwikiem XII. W tymże roku przychodzi do skutku koalicja Francji z Jagiello ...

rotmeister
17 lipca 2017 14:12

2     413    3

 Poprzednia  Strona 3 na 5.    Następna