-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Ustawa górnicza księcia Leszka Białego.

Ustawa górnicza księcia Leszka Białego.

 

Pierwsza regulacja górnicza dla Małopolski którą wydał książę Leszek Biały (prawdopodobnie w latach 1221–1224).

 

Ja Leszek, z bożej łaski książę polski, za zgodą moich baronów nadaję po wieczne czasy takie postanowienie, że wszyscy rzemieślnicy, poszukiwacze, kopacze złota i srebra lub innego kruszcu, mianowicie ołowiu i miedzi, a także soli, gdziekolwiek przebywają w naszym księstwie, czy pochodzą z Italii, czy z Niemiec, czy są jakimiś innymi cudzoziemcami, korzystając z tego przywileju według zasad krajów, z których pochodzą, sami i ich miejscowości wraz ze swoimi kierownikami mają się rządzić własnymi prawami, księciu dzielnicy, w której mieszkają, składając należ ...

rotmeister
14 lipca 2017 09:45

3     241    6

Unia Lubelska 1569. Przywilej króla Zygmunta Augusta.

Przywilej króla Zygmunta Augusta.

(Lublin, 11 Sierpnia 1569 roku).

Zygmunt August

Z łaski Bożej Król Polski, Wielki Książę Litewski,

Ruski, Pruski, Mazowiecki, Żmudzki, etc.

Pan i Dziedzic.

1. Wszem wobec i każdemu z osobna oznaczamy i wiadomo czynimy, iż czyniąc dosyć prośbom i żądaniom wszech stanów koronnych jako i samej potrzebie rzeczypospolitej, także powinności a urzędowi naszemu królewskiemu, abyśmy unię Wielkiego Księstwa Litewskiego z Koroną Polską, przez pradziada naszego i wszystkie inne stany tych państw uczynioną i potem przez inne przodki nasze, także i ich samych utwierdzoną i umocnioną, ku takiemu końcowi i skutkowi przywiedli, jakoby nigdy niczym ani się naruszać, ani nigdy rozrywać nie mogła. Dla czego wedle konstytucji n ...

rotmeister
13 lipca 2017 14:45

0     168    1

Akty Unii Lubelskiej 1569 roku. Akt stanów litewskich.

Akty Unii Lubelskiej 1569 roku.

Akt stanów litewskich.

(Lublin 1 lipca 1569 roku).

 

W imię pańskie, amen. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej. My, prałaci, panowie i Rada tak duchowna jako i świecka, książęta, stany wszystkie w. księstwa litewskiego, k’temu posłowie ziemscy na tym walnym, a z pany Radami i z posły a stany wszystkiej Korony polskiej społem, lubelskim sejmie będący, to jest: Walerian biskup wileński przez umocowanego swego, Jerzy Pieckiewicz biskup żmudzki; Hrehory Aleksandrowicz Rotkiewicz pan wileński, hetman najwyższy w. księstwa, litewskiego, starosta grodzieński, dzierżawca mohylowski, Stefan Zborowski wojewoda trocki, Ostaphiej Wołłowicz pan trocki, podkanclerzy w. księstwa litewskiego, starosta brzeski i kobryński, Jan Chotkiew ...

rotmeister
12 lipca 2017 22:21

2     256    4

Akty Unii Lubelskiej 1569 roku. Akt stanów polskich.

Akty Unii Lubelskiej 1569 roku.

Akt stanów polskich.

(Lublin 1-go lipca 1569 roku).

 

1. W imię pańskie, amen. Ku wiecznej pamięci sprawy niżej opisanej. My, prałaci i panowie Rada tak duchowna, jak i świecka, i posłowie ziemscy Korony polskiej, na tym walnym, a z panami Radą i posłami i innymi stanami wielkiego księstwa litewskiego wspólnym sejmie lubelskim będący, a na imię: Jakub Uchański, arcybiskup gnieźnieński, legatus natus et regni primas; Filip Padniewski krakowski, Stanisław Karnkowski kujawski, Adam Konarski z Kobylina poznański, Piotr Myszkowski płocki, Wiktoryn Wierzbicki łucki, Wojciech Staroźrzebski chełmski, z łaski bożej, biskupi; Sebastyan Mielecki kasztelan krakowski i starosta brzeski, Stanisław Myszkowski z Mirowa wojewoda i starosta ...

rotmeister
11 lipca 2017 22:40

2     310    5

Przywilej wolborski z 1215 roku.

Przywilej wolborski z 1215 roku. Przywilej Leszka Białego, Konrada Mazowieckiego, Władysława Odonica i Kazimierza I Opolskiego dla Kościoła nadany 1215 r. w Wolborzu. Potwierdzał postanowienia przywileju borzykowskiego z 1210 roku i rozszerzał gwarancje immunitetowe posiadłości kościelnych na ziemie Kazimierza I Opolskiego.

 

Ponieważ święta matka Kościół miłującym go chętnie rozdaje to, co dotyczy ducha, nie jest rzeczą wielką, jeśli ktoś z chrzęściłam w zakresie dóbr doczesnych użyczy mu jakiejś drobnostki. Dlatego my, z bożego miłosierdzia książęta: Leszek krakowski, Konrad mazowiecki, Władysław kaliski i Kazimierz opolski chcemy zbożne czyny naszych poprzedników w tym, co skutkiem grzechów naszych zostało pomniejszone, doprowadzić do dawnego s ...

rotmeister
11 lipca 2017 10:39

3     277    3

Sekularyzacja dóbr duchownych w Europie

Encyklopedia Kościelna wydana przez x. Michała Nowodworskiego. Tom XXIV. Warszawa 1900.

Autor: Ks. Stanisław Chodyński (1836-1919), regens seminarium włocławskiego, prałat katedr., protonotariusz apostolski.

 

Sekularyzacja (dóbr kościelnych) jest to konfiskata majątków kościelnych ze strony rządów świeckich (jak np. niemieckiego, francuskiego, włoskiego) i przeznaczenie takowych na cele zupełnie świeckie, lub przynajmniej nie bezpośrednio na cele kościelne. Różni się ona od supresji beneficjów, dokonywanej prawnie przez władzę kościelną, za zgodą osób interesowanych, jak np. kolatorów etc, w wypadku, gdy fundacja z braku kapłanów, uposażenia, albo z powodu zmienionych okoliczności, pierwotnemu przeznaczeniu nie może ...

rotmeister
9 lipca 2017 23:10

3     377    2

Sekularyzacja, czyli o uzasadnieniu kradzieży.

Ks. Jan Kanty Noryśkiewicz, Sekularyzacja klasztorów w Wielkopolsce przez rząd pruski. Przegląd teologiczny r. VI, 1925 (fragmenty).

 

Pojęcie sekularyzacji przedstawia się różnie w nauce prawniczej protestantów i katolików, a wedle niego zmienia się stanowisko ustaw państwowych w przedmiocie zabrania dóbr duchownych.

 

Kodeks prawa kanonicznego can. 100 § 1 uważa słusznie, że Kościół katolicki, fundowany przez Chrystusa Pana, jest osobowością prawną ex ipsa ordinatione divina i jako taki na równi z każdą inną osobowością czy fizyczną czy moralną i bez względu na ustawy państwowe ma zdolność nabywania i posiadania dóbr doczesnych. W tym względzie opiewa wyraźniej jeszcze can. 1495 § 1: ecclesia cath ...

rotmeister
8 lipca 2017 10:02

3     436    3

Dr. Kazimierz Kaczmarczyk, Rewizja bibliotek klasztorów krakowskich w roku 1810.

Dr. Kazimierz Kaczmarczyk, Rewizja bibliotek klasztorów krakowskich w roku 1810. Przegląd biblioteczny 2/1909/182-190.

 

Za czasów Księstwa Warszawskiego do r. 1811-go nie było w Warszawie żadnej biblioteki publicznej. Rozwijała się wprawdzie biblioteka założona przy Towarzystwie Przyjaciół Nauk bardzo pomyślnie, lecz została otwarty i oddaną do użytku publicznego dopiero w r. 1811, a przy tym nie była dość zasobną.

 

Potrzebę większej biblioteki publicznej odczuwano powszechnie, odczuwał ją i rząd Księstwa Warszawskiego. Brakowi temu starano się usilnie zaradzić. Bardzo energicznie zabrał się do dzieła światły minister sprawiedliwości Łubieński, założyciel (1808) „archiwum ogólnego krajowego“, a książki zgromadzone przez ni ...

rotmeister
7 lipca 2017 13:25

8     637    1

Ks. Stanisław Chodyński, Sekularyzacja dóbr duchownych w Polsce.

Sekularyzacja dóbr duchownych w Polsce.

 

Encyklopedia Kościelna wydana przez x. Michała Nowodworskiego. Tom XXIV. Warszawa 1900.

 

Treść:

  1. Uwagi o dobrach kościelnych.
  2. Sekularyzacja dóbr tych: a) w Prusach wschodnich czyli książęcych; b) w biskupstwach pruskich; c) w kościołach parafialnych.
  3. Sekularyzacja ustawami prawa poparta: l) dobra zakonu jezuickiego; 2) dobra biskupstwa krakowskiego; 3) po rozbiorze kraju: a) w Prusach, b) w Austrii, c) w Rosji, d) w Księstwie Warszawskim i Królestwie Kongresowym, e) w r. 1864 i 1865, f) w r. 1874.

 

I. Od dawna szlachta nasza zazdrosnym okiem spoglądała na dobra ziemskie, przez królów i książąt, lub też przez możnych jej przodków kościołom nadane. Ze wzrostem ...

rotmeister
6 lipca 2017 15:06

2     314    4

Gietrzwałd i dobre uczynki.

O tym, że ta książka istnieje dowiedziałem się całkiem niedawno. O tym, że w tym roku obchodzimy 140-lecie Objawień wie też nie za wielu ludzi (mimo, że w mediach ciut o tym powiedziano). O tym, że są to jedyne uznane przez Kościół w Polsce objawienia wie jeszcze mniej ludzi. Nie wiem jak jest z księżmi na parafiach, ale może być różnie. W bardzo prosty sposób, i bardzo tanio (20 złotych) można przyczynić się do rozpropagowania tego, czego domagała się Matka Boska w Gietrzwałdzie. Kupujemy dwa (lub więcej) egzemplarzy i obdarowujemy min. znajomego księdza (najlepiej proboszcza). Myślę, że zwiększy sie ruch pielgrzymkowy do Gietrzwałdu. 140-lecie jest tylko w tym roku. Do 150-lecia trochę brakuje. Ad maiorem Dei gloriam.

rotmeister
5 lipca 2017 23:29

2     494    5

Uwaga! Bardzo ważna notka!

Apel zainicjowany przez Pana Tadeusza Góreckiego z Księgarni i Antykwariatu Tradovium.

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do promocji książek Coryllusa i jego wydawnictwa w internecie. Większość jego książek już dodaliśmy do kilku portali. Teraz przyszedł czas na zamieszczanie tam swoich recenzji, komentarzy, ocen itp.

Opisy niektórych książek wymagają dodania okładek, opisów, słów kluczowych, tagów itp., ale najważniejsze są recenzje i komentarze – a przynajmniej oceny. Pracy jest dość sporo i dla każdego wystarczy.

 

http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/4667/klinika-jezyka/ksiazki?widok=lista&kolejnosc=alfabetycznie

https://nakanapie.pl/gabriel-maciejewski-autor,252256

https://www.biblionetka.pl/author.asp ...

rotmeister
5 lipca 2017 15:21

14     1595    6

Józef Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku

Józef Piernikarczyk, Historia górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku t. 1. Katowice 1933. (fragment)

Początki górnictwa w Polsce i na Śląsku

 

Kiedy górnictwo w Polsce i na Śląsku wzięło swój początek, trudno odpowiedzieć. Wszystkie dokumenty i wzmianki kronikarzy pozwalają jednak wnioskować, że górnictwo i hutnictwo polskie jest bardzo dawne. Wieliczka, Bochnia, kopalnie w Olkuszu i Chęcinach, obok kopalni bytomskich i dolnośląskich, wchodzą tutaj w pierwszym rzędzie w rachubę. Długosz podaje wiadomość z roku 1025, z której wynika, że Bolesław Chrobry rozpoczął nadawać regalia górnicze kościołom (zapewne niektórym tylko) na wszystkie metale z wyjątkiem złota.

 

Pierwsze źródła o g&oa ...

rotmeister
4 lipca 2017 14:53

1     462    1

Ludwik Musioł, Początki przemysłu żelaznego nad Rawą

Ludwik Musioł, Początki przemysłu żelaznego nad Rawą. Zaranie Śląskie, Rocznik XII, zeszyt 4 (1936).

Przyczynek źródłowy do dziejów uprzemysłowienia Śląska.

 

Wykorzystywanie siły wodnej jako napędu urządzeń przemysłowych, w rodzaju pieców do wytapiania surowca żelaza z miejscowych rud, oraz połączonych z piecami urządzeń kuźniczych, datuje się na Śląsku dosyć wcześnie. W każdym razie większość hut żelaznych czy kuźnic średniowiecznych na Śląsku sięga początkami do dawniejszych okresów, niż dotąd mniemano.

Podobnie ma się rzecz z kuźnicami i w dzisiejszym obwodzie przemysłowym, nad rzeczką Rawą.

 

Rzeka ta, rzecz osobliwa, ma w najstarszych źródłowych wzmiankach nazwę Roździenna, Roździanka. Dzisiejsza nazwa, Rawa, zjawia s ...

rotmeister
3 lipca 2017 14:57

2     372    3

Ks. Melchior Buliński, Historia Kościoła polskiego

Ks. Melchior Buliński, Historia Kościoła polskiego (1873).

 

 

 

Rozdział VI

Stan moralny społeczeństwa polskiego, oraz poczet świętych i świątobliwych Polaków i Polek w ciągu tego okresu

§ 93.

 

Wpływ ustaw kościelnych na zmianę obyczajów.

 

 

Kiedy misjonarze poczęli w Polsce głosić słowa zbawienia, to sama roztropność nakazywała, aby nie od razu powstawać i wykorzeniać dawne zwyczaje, do których lud nawyknął, ale powoli usuwać takowe, lub nadawać im chrześcijańskie znaczenie; gdyż ludy słowiańskie przywiązane do swej dawnej religii, nie od razu ją porzuciły. Jeszcze w roku 1000, jak podają kroniki, mieszkańcy Śląska mieli wielki pociąg do pogaństwa. Odwiedzali lasy i gaje uważane przez nich za ś ...

rotmeister
2 lipca 2017 13:45

2     450    4

Przywilej w Lutomyślu 1291 r.

Przywilej lutomyski - nadany w 1291 w Lutomyślu przez Wacława II Czeskiego duchowieństwu, rycerstwu i mieszczaństwu w zamian za uzyskanie tronu krakowskiego. Gwarantował, że władca nie nałoży nowych podatków oraz nie obsadzi urzędów bez porozumienia z dostojnikami danej ziemi. Potwierdzał także prawa zapewnione wcześniejszymi przywilejami. Najstarszy przywilej dla ogółu szlachty małopolskiej.

 

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Zeszyt 20.Kraków 1924 rok

(Kodeks katedralny krakowski I, nr 94)

 

My Wacław, z łaski Bożej król Czech, książę Krakowa i Sandomierza, a margrabia Morawy, niniejszym pismem pragniemy podać do wiadomości powszechnej, że pragnąc każdego zachować w swoich prawach, a szczegól ...

rotmeister
27 czerwca 2017 22:11

7     335    1

Przywilej borzykowski z 1210 r.

Tekst przywileju borzykowskiego z 1210 roku (w polskim tłumaczeniu) znalazłem przypadkiem. Tłumaczenie to i znajduję się w artykule pt. „Najstarszy dokument do dziejów Skomlina” autorstwa Damiana Orłowskiego. Znajduje sie on również na stronie parafii św. Jadwigi we Wschowie. Z łaciny na język polski przełożył ten przywilej ks. prof. Bogdan Poniży, tekst umieszczono w publikacji autorstwa Stanisława Malepszaka, 800 lat Bukówca Górnego, Bukówiec Górny 2007.

http://www.pj.wschowa.net.pl/parafia/kocio-filialny-w-przyczynie-gornej

http://www.skomlin.com.pl/archiwum_2005_2010/dok_skomlin/25.10.2008/dokument_1210.pdf

 

Przywilej borzykowski z 1210 r.

 

29 lipca 1210 r. w Borzykowej odbył się synod biskupó ...

rotmeister
26 czerwca 2017 22:13

9     416    4

Przywilej Władysława Laskonogiego z Cieni z 1228 roku.

Przywilej księcia Władysława Laskonogiego z Cieni (1228 r.): był to pierwszy przywilej ziemski wydany przez tego księcia na rzecz możnowładztwa małopolskiego. Książę obiecał, że będzie przestrzegał wszystkich praw i przywilejów oraz potwierdził odrębność dzielnic i określił prerogatywy urzędników. Wydany za zgodę na objęcie przez Władysława Laskonogiego rządów w Małopolsce.

 

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Zeszyt 18. Kraków 1924 rok

 

(Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej I, nr 19).

Ja, Władysław, książę Polski, Bolesława, syna brata mego księcia Leszka, adoptuję na syna i przybieram go sobie za dziedzica wszystkich moich dóbr ruchomych i nieruchomych w całości, w myśl tego cośmy sobie zaprzysi ...

rotmeister
25 czerwca 2017 23:00

2     455    3

Alfred Zauberman, Angielsko-polski zatarg gospodarczy sprzed 380 lat

Alfred Zauberman, Angielsko-polski zatarg gospodarczy sprzed 380 lat.

Wiadomości (londyńskie), rok II, nr 43 (82), 26 października 1947.

 

Szperacz polski w British Museum nie bez wzruszenia przeglądać musi serię dokumentów związanych z angielsko-polskim konfliktem gospodarczym za Elżbiety i Zygmuntów. Niejeden z tych aktów każe westchnąć: „ plus ca change plus c'est la meme chose”. Niejeden każe zastanowić się nad wydarzeniami dziejowymi, z którymi wiążą się pożółkle rękopisy: nad zmaganiem się dwóch wielkich imperiów - gasnącego hiszpańskiego i krzepnącego brytyjskiego; nad wyjściem Moskwy na arenę światową, nad fascynującą świat ówczesny walkę religijną w chrześcijaństwie, nad rywalizacją gospodarc ...

rotmeister
19 czerwca 2017 23:51

3     667    4

Akt łęczycki z roku 1180. Bulla papieża Aleksandra III

Akt łęczycki z roku 1180. Bulla papieża Aleksandra III.

 

Budowa wewnętrzna Polski Piastowskiej. W świetle źródeł przedstawił dr Roman Grodecki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej, Zeszyt nr 20. Kraków 1924 rok.

 

O zjeździe łęczyckim zachowała się relacja mistrza Wincentego w jego kronice, nadto niniejsza bulla papieska, potwierdzająca zrzeczenie się iuris spolli przez Kazimierza Sprawiedliwego oraz zniesienie obowiązku podwód i stanu od ludności wiejskiej na rzecz magnatów świeckich.

 

Aleksander (III) biskup, sługa sług bożych, kochanemu synowi. Szlachetnemu mężowi, Kazimierzowi, księciu Polski pozdrowienia i apostolskie błogosławieństwo.

 

Ze st ...

rotmeister
17 czerwca 2017 21:43

0     319    5

Artur Wagner, Handel dawnego Jarosławia.

Artur Wagner, Handel dawnego Jarosławia. Lwów 1929.

 

Jarosław, jedno z najstarszych miast naszej Rzeczypospolitej powstał w pierwszej połowie wieku XI. Początkowo warowny gród założony przez Jarosława I, odgrywał rolę strażnika istniejącego już wówczas Przemyśla. Mimo swego tak dawnego istnienia, odegrał gród ten dopiero w połowie XII w. większą rolę polityczną, gdy zapędy Węgrów w dzielnice Włodzimierza Wielkiego uwieczniły jego nazwę na kartach kroniki.

W połowie zaś wieku XIII, w czasie walk węgiersko-ruskich o tron halicki, znaczenie Jarosławia jako kresowej warowni staje się ogromne; o jego silne obwarowania rozbijają się często nadzieje nieprzyjaciół południowych i wschodnich, a zdobycie jego lub upadek robiły zawsze wielk ...

rotmeister
16 czerwca 2017 21:45

7     473    4

 Poprzednia  Strona 3 na 4.    Następna