-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Anglio, twoje dzieło?

Kilka lat temu ukazała się książka Stanisława Cata Mackiewicza pt. „Polityka Becka”. Nie jest tajemnicą, że Cat był przeciwnikiem Becka i krytykował jego działalności jako ministra spraw zagranicznych. Mimo celności uwag Cata, zauważalną anomalią w książce jest niemal całkowite pomijanie roli ZSSR w opisywanych wydarzeniach lat 1933-39. Dziwi to tym bardziej, że, Mackiewicz pisząc tę książkę, musiał wiedzieć o roli sowietów w wywołaniu II wojny światowej. Polityka ZSSR miała przecież kluczowe znaczenia dla takiego a nie innego przebiegu wydarzeń w pamiętnym 1939 roku. Cat Mackiewicz opierał swoją tezę o niemal wyłącznej winie Becka za sytuację Polski we wrześniu 1939 roku na informacjach dotyczących tzw. „konferencji Hossbach”.

Według tego, co jest zap ...

rotmeister
10 marca 2018 21:41

35     2734    12

Ewa Kurek, Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Poza granicą solidarności.

 

Ewa Kurek, Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Poza granicą solidarności.

Mity, przeinaczenia i manipulacje prawdą, które przenosiły ciężar odpowiedzialności za zagładę europejskich Żydów na Polaków, płynęły nie tyle ze strony Niemców, ile ze strony Żydów - pisze autorka tłumacząc dlaczego podjęła studia nad stosunkami polsko - żydowskimi. Dr Ewa Kurek opierając się wyłącznie na źródłach żydowskich odpowiada, jak do tego doszło, że w chwili wybuchu II wojny światowej los Polski i Polaków nie interesował obywateli polskich żydowskiego pochodzenia.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Wielonarodowa Rzeczpospolita

Rozdział II

Żydzi polscy: cudzoziemcy czy współobywatele?

Rozdział III

Wok& ...

rotmeister
1 marca 2018 21:36

32     2302    5

William Cobbet o tym jak się za Henryka VIII rabowało angielskie klasztory. Plus lista rozwiązanych klasztorów.

„Zaraz obaczymy, pod jakimi to pozorami spustoszenie Anglii zostało rozpoczęte…”

 

Wilhem (William) Cobbett, Historia reformy protestanckiej w Anglii i Irlandii przetłumaczona przez J. Kropiwnickiego, nauczyciela języka angielskiego przy C. K. Uniwersytecie Franciszka Józefa, dwóch gimnazjach i szkole realnej we Lwowie. Poznań 1877, str. 75-90 (fragmenty).

 

A gdy spojrzymy na te wspaniałe posiadłości owych zakładów i na te piękne i urodzajne miejsca, w których się po większej części znajdowały: jeżeli wspomnimy na zazdrość, jaką miłość i przywiązanie ludu do tych klasztorów wzbudzały w sercach wielu szlachty i panów; gdy mówię, wszystko to weźmiemy na uwagę: natenczas nie będziemy się dziwili, że ...

rotmeister
26 lutego 2018 20:39

11     1004    9

Humanizm jako lodołamacz tzw. reformacji.

Józef Szujski, Odrodzenie i reformacya w Polsce. Pięć prelekcyi, mianych r. 1880 w Krakowie. Kraków 1881, str. 1-21.

 

Nie spostrzegli wielcy mężowie, nie spostrzegli, bo sami byli pod wpływem jego czaru, że humanizm niósł z sobą to, czego Averroizm arystotelowski nie niósł, niósł odwrócenie myśli, uczuć, wyobraźni od Chrześcijaństwa, napełnienie jej myślami, uczuciami, obrazami pogańskimi. Filozofia scholastyczna, arabskim Arystotelesem potrącona, działała na rozum; rozum, kierowany sercem pełnym chrześcijańskiego uczucia, zwrócił się cały do pogodzenia myślenia z wiara i to mu się udawało nawet tam, gdzie się z Kościołom pokłócił. Humanizm, jako taki, nie zaczepiał wiary, owszem, wywoływał najcudowniejsze kombinacye m ...

rotmeister
25 lutego 2018 22:45

10     933    5

Życie i śmierć męczeńska Jana Sarkandra. Część 2.

Ks. Teodor Czaputa, Niezłomny rycerz chrystusowy. Życie i śmierć męczeńska błog. Jana Sarkandra. Cieszyn 1932 (fragmenty).

Trzecie śledztwo i męka ognia.

Nazajutrz, dnia 14 lutego, zeszli się komisarze celem prowadzenia dalszego śledztwa, daremnie jednak czekali tym razem na sędziego miejskiego Scyntyllę, który mimo kilkakrotnego wezwania, odmówił stanowczo wzięcia udziału, wymawiając się ważnymi zajęciami, których odłożyć nie może. Zniechęceni komisarze przeklinali Jana i Scyntyllę, a w obawie, by się Jan z rąk ich i przygotowanej dlań tortury nie wymknął, przykazali dozorcy więzienia pilnie czuwać, by katolicy nie podali Janowi w potrawach trucizny, lub nie użyli jakich czarów, by go przed cierpieniem zabezpieczyć. —po czym więzienie opuścili.

...
rotmeister
24 lutego 2018 22:22

5     501    4

Życie i śmierć męczeńska Jana Sarkandra.

Ks. Teodor Czaputa, Niezłomny rycerz chrystusowy. Życie i śmierć męczeńska błog. Jana Sarkandra. Cieszyn 1932 (fragmenty).

Drugie śledztwo i pierwsze tortury

Następnego dnia, tj. 14 lutego (1620 r.), wieczorem o 6 godzinie, zebrali się wrogowie Jana dla przeprowadzenia nowego śledztwa. Wezwany ku temu sędzia Scyntylla, nie mogąc się wymówić, ukrywał się w domu, ale odnaleziony, pod groźbą niełaski stanów i kary, uległ i przybył do więzienia. Tym razem w nieobecności Żerocina oddano przewodnictwo procesu Bitowskiemu. Do poprzednich sędziów dołączyli się: Wilhelm Ullersdorfer, rządca Bitowskiego imieniem Henryk, Prokop Podstacki i kilku innych.

Bitowski rozpoczął łagodnym tonem od tych samych pytań, jak za pierwszym razem, tyczących się celu jazdy do Polski, ...

rotmeister
23 lutego 2018 20:23

6     797    4

Osinowy kołek w ciele Marcina L. "Protestancki" Nawigator. Fragmenty.

Tutaj spis treści:

http://rotmeister.szkolanawigatorow.pl/najnowszy-numer-szkoy-nawigatorow-numer-tzw-protestancki-spis-tresci

 

 

„Spór o odpusty w 1517 r., chronologicznie późniejszy od wewnętrznego kryzysu Lutra, nie był istotnym powodem wystąpienia i rozłamu religijnego, stał się tylko okazją: „początkiem ewangelii“ — initium evangelii były wittenberskie opinie teologiczne, zyskujące zwolenników. Kwestia odpustów dała nowej teologii potężny tylko rozgłos i popchnęła jej twórcę na szerszą arenę walki. Tragedią Lutra było, iż nic nie powstrzymało go później na śliskiej, niebezpiecznej drodze zbyt wygórowanego przeświadczenia, że słuszność jest po jego stronie, że Chrystus uczynił go dok ...

rotmeister
22 lutego 2018 16:29

9     1241    10

Najnowszy numer Szkoły Nawigatorów - numer tzw. "protestancki". Spis treści.

Spis treści

 

Jan Nowakowski, Luter, odpusty, Pismo Święte . . . 5

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, W 400 rocznicę urodzin Lutra . . . 9

Ks. Czesław Falkowski, Prawdziwa twarz Lutra . . . 30

Józef kardynał Hergenröther, Luter i jego ludzie, czyli kadry są najważniejsze . . . 67

ks. Antoni Tauer, Paryż w noc św. Bartłomieja . . . 72

Józef kardynał Hergenröther, Henryk VIII zerwał teraz całkiem z papieżem…76

Józef kardynał Hergenröther, Papież Hadrian VI i reforma kurii . . 81

X. Julian Bukowski, Różnica między prawdziwą i fałszywą reformacyą. Polskie spojrzenie . . 84

X. Julian Bukowski, Ilość zheretyczałej szlachty w Polsce . . . 95

X. Julian Bukowski, Drukarnie dysydenckie w Prusach i dzi ...

rotmeister
21 lutego 2018 13:34

5     1151    11

Lubimy czytać i lubimy recenzować lub klikać.

Apel zainicjowany przez Pana Tadeusza Góreckiego z Księgarni i Antykwariatu Tradovium.

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do promocji książek Coryllusa i jego wydawnictwa w internecie. Większość jego książek już dodaliśmy do kilku portali. Teraz przyszedł czas na zamieszczanie tam swoich recenzji, komentarzy, ocen itp.

Opisy niektórych książek wymagają dodania okładek, opisów, słów kluczowych, tagów itp., ale najważniejsze są recenzje i komentarze – a przynajmniej oceny. Pracy jest dość sporo i dla każdego wystarczy.

 

http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/4667/klinika-jezyka/ksiazki?widok=lista&kolejnosc=alfabetycznie

https://nakanapie.pl/gabriel-maciejewski-autor,252256

https://www.biblionetka.pl/author.asp ...

rotmeister
15 lutego 2018 23:28

6     948    6

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018 (fragmenty).

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018 (fragmenty).

(…) Wynik trzynastoletnich badań godzien jest pewnego wstępu. Wyjaśnić bowiem należy, dlaczego przedmiot naszego badania w porównaniu do pierwszorzędnych nawet opracowań monograficznych w językach obcych został wyjątkowo obszernie i gruntownie ujęty, dlaczego czerwcowi polskiemu poświęcono tyle pracy, jakiej—można powiedzieć—dotychczas, przynajmniej w literaturze polskiej, nie doczekała się żadna forma zwierzęca, czy roślinna.

Odpowiem na to po prostu: uważałem za odpowiednie, by czerwiec polski, jakkolwiek drobne to i niepozorne, dziś przez naukę zapomniane zwierzątko, doczekał się należytego uznania, jakie winno mu przypaść w udziale ze względu na rol ...

rotmeister
8 lutego 2018 09:58

2     713    5

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018. Mapy.

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018.

Mapa miejscowości ze źródsłowiem Czerw.

Mapa miejscowości ze źródsłowiem Czerw.

Mapa stanowisk czerwca polskiego.

Mapa stanowisk czerwca polskiego.

 

Do kupienia w Klinice Języka (tam też spis treści):

https://basnjakniedzwiedz.pl/produkt/czerwiec-polski/

rotmeister
7 lutego 2018 21:40

4     1210    4

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018. Spis treści.

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski ( Porphyrophora polonica L. ). Studium historyczne ze szczególnym uwzględnieniem roli czerwca w historii kultury. Szczęsne 2018.

 

Przegląd treści

 

CZĘŚĆ I

Walka o naturę zwierzęcą czerwców. Roślina czy zwierzę....1

ROZDZIAŁ I. Czasy starożytne…3

A. Tło pracy. Wyróżnienie poszczególnych czerwców barwierskich…3

B. Czerwce lakowe..7

C. Czerwiec armeński…14

D. Kermes…45

ROZDZIAŁ II. Wieki średnie. Okres upadku i narodziny nowej kultury…95

A. Uwagi ogólne…95           

B. Sytuacja w krajach śródziemnomorskich…99

1. Rozwój nauki o kerm ...

rotmeister
6 lutego 2018 23:29

14     1389    6

IPN, Polacy, Żydzi.

Dawniej zamieszczony przeze mnie artykuł autorstwa Ludwiki Jeleńskiej jak ulał pasuje do aktualnej sprawy żydowskich „wątpliwości” pod adresem polskiej ustawy o IPN. Z punktu widzenia Żydów tekst jest jak najbardziej antysemicki.

Naród wybrany a katolicy

Tu przypomnę tylko fragmenty:

„Zauważmy, że Łaska Boża, tak w życiu poszczególnego człowieka, jak w życiu ludzkości jest łaską, czyli czymś danym nam bez żadnej z naszej strony zasługi : „Nie wyście Mnie wybrali, ale Jam was wybrał”, mówi Jezus do apostołów, a to samo odnosi się do każdego wiernego. „Kochajmy Boga, bo On pierwszy nas umiłował” mówi św. Jan. Tak więc wybór Izraela nie mógł być spowodowany żadnymi zaletami narodu, k ...

rotmeister
3 lutego 2018 21:25

16     1384    6

Ustawodawstwo antykatolickie w protestanckiej Anglii.

Wilhem (William) Cobbett, Historia reformy protestanckiej w Anglii i Irlandii przetłumaczona przez J. Kropiwnickiego, nauczyciela języka angielskiego przy C. K. Uniwersytecie Franciszka Józefa, dwóch gimnazjach i szkole realnej we Lwowie. Poznań 1877.

 

Rewolucja amerykańska, która, jak to widzieliśmy, została wywołaną środkami przedsięwziętymi w Anglii ku zgnieceniu katolików i wykorzenieniu do szczętu ich religii, miała w sobie to dobre, iż przymusiła rząd angielski, w interesie własnym, do złagodzenia kodeksu karnego, który tak długo uciskał katolików. Nim jednak przystąpię do szczegółów i przyczyn, które zmusiły rząd angielski do łagodniejszego postępowania z katolikami, muszę powiedzieć kilka słów o t ...

rotmeister
7 stycznia 2018 23:10

19     1266    12

William Cobbett, Społeczne skutki reformacji. Część 2.

William Cobbett. Społeczne skutki reformacji. Cz. 2.

 

William Cobbett, Społeczne skutki reformacji. Część 1.

Co zaś do zagadnienia wolności, to chyba nie znajdzie się nikt, kto by mógł mi powiedzieć, że reformacja wniosła nam jakiekolwiek korzyści w tej dziedzinie, chyba że ktoś uważa jako zdobycz w tej dziedzinie fakt, że zamiast jednej powszechnej wiary, mamy obecnie około czterdzieści różnych wierzeń religijnych. Wolność to nie puste słowo, to nie abstrakcyjna idea, to nie stan niemożliwy do odczucia. Wolność to właśnie niezakłócone i w całej pełni korzystanie z praw własności, to — i nic więcej. Ale jednak jeżeli ktoś tego nie posiada, jeżeli to nie jest mu zapewnione, to jakkolwiek on sam siebie będzie nazywał, ja nazwę go niewolnikiem. Na ...

rotmeister
6 stycznia 2018 23:01

24     1370    10

William Cobbett, Społeczne skutki reformacji.

William Cobbett. Społeczne skutki reformacji. Londyn - 1947.

 

Życiorys autora

William Cobbett (ur. 1762) był synem drobnego farmera z pod Winchester ; rozpoczął swą pracę jako chłopiec straszący ptaki żerujące na łanach zboża, aż wreszcie z czasem został kwalifikowanym robotnikiem rolnym. Gdy osiągnął pełnoletność powędrował do Londynu i wkrótce zaciągnął się do Armii, w której służył przez osiem lat. W okresie tego czasu każdą wolną chwilę poświęcał na naukę. Po wyjściu z wojska przebywał jakiś czas w Ameryce, utrzymując się z tłumaczeń dla wydawców i udzielając lekcji języka angielskiego francuskim uchodźcom. Po powrocie do Anglii został wydawcą własnego dziennika The Weekly Political Register, oraz wydał szereg broszur, które cieszyły się w ...

rotmeister
5 stycznia 2018 23:31

10     1359    13

Przed nocą św. Bartłomieja była la Michelade - Nimes 1567 rok.

O nocy św. Bartłomieja słyszał chyba każdy (i „wie” oczywiście, że źli papiści zabili dobrych hugenotów). Grafika przedstawiająca noc św. Bartłomieja znajduje się w każdym podręczniku historii. O czymś takim jak la Michelade słyszało niewielu, zgoła nikt. A zamieszczonego poniżej obrazka w żadnym podręczniku nie uświadczysz. W internecie też za wiele o tym nie ma. Jest artykuł we francuskiej Wikipedii który amatorsko przy użyciu translatora przetłumaczyłem – więc korekta tłumaczenia jak najbardziej wskazana (niektóre fragmenty mogą wydawać się dziwnie brzmiące).

 

Michelade to nazwa nadana ofiarom rzezi osiemdziesięciu dziewięćdziesięciu katolików (mnichów, kleryków), dokonanej przez protestantów 29 września ...

rotmeister
30 grudnia 2017 21:34

7     1165    8

Andrzej Nowak, Paweł Jasienica i 400 lat oddechu.

Mój tekst stary, wygrzebany z czeluści komputera. Wiem, że są tacy którzy krytykują prof. Nowaka, który potrafi pożenić dzieje polskiego Kościoła z polskimi rewolucjonistami. Ale jak dla mnie prof. Nowak jest jak najbardziej okay, mówiąc po sarmacku. Jasienica (bo jego też dotyczy notka) mimo swojego socjalizmu pisać umiał i też go czytam, chociaż już na to wszystko inaczej patrzę.

W numerze „Uważam Rze Historia” 4/2012 (26.07.2012) Maciej Rosalak przeprowadził ciekawy wywiad z profesorem Andrzejem Nowakiem. Cały numer poświęcony był polskim Kresom, wokół których toczy się również wyżej wzmiankowany wywiad. W rozmowie przejawiała się postać Pawła Jasienicy. Jakie poglądy na sprawę unii polsko-litewskiej miał Jasienica, wie ...

rotmeister
14 grudnia 2017 21:59

7     1322    5

Hipolit Korwin-Milewski, Śmiertelne niebezpieczeństwa rewolucji rosyjskiej.

Wytwarzanie i rozwój bogactwa mają wspólne źródło: pracę. A jak można pracować, kiedy ma się nieustannie związane ręce i nogi, kiedy każda inicjatywa prywatna, wszelka próba stowarzyszenia się, porozumienia, wymiany sił czy nawet reklamy jest systematycznie niszczona w zarodku w domniemanym interesie albo samowładztwa, albo rosyjskiego nacjonalizmu, albo religii prawosławnej, a zwłaszcza – w realnym interesie czynownika? Przykład typowy, wybrany spośród setek podobnych:

Miasto-forteca Kars, w rosyjskiej Armenii, było od czasu podboju w 1878 roku zarządzane przez wojsko i nie miało władz lokalnych; to policja imperialna w pełni odpowiadała za porządek tego liczącego 25 000 mieszkańców miasta. W 1910 roku wice-król Kaukaz ...

rotmeister
29 listopada 2017 21:19

5     1288    4

Wyższa szkoła kompromitacji czyli jak to Ebenezer Coryllusa recenzował.

Czymże jest kompromitacja? Według internetowego słownika języka polskiego kompromitacja to „narażenie siebie lub kogoś innego na wstyd, śmieszność lub utratę dobrej opinii”. Znany tu i ówdzie tropiciel zła, niechlujstwa i zakłamania wszelakiego Ebenezer Rojt, tak nazwał swoją stronę internetową. Kogoż tam nie przyszpilił swoją klawiaturą do udeptanej ziemi czy też karczemnego blatu? Jest Zbigniew Herbert, jest Waldemar Łysiak, Olga Tokarczuk, Leopold Tyrmand, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wojciech Orliński. Ten ostatni dorobił się nawet (jeśli dobrze liczę i czegoś tam nie pominąłem) pięciu notek. Zbigniew Herbert trzech albo czterech. Dlaczego ta wyliczanka? A bo takie tuzy, znane w całym świecie i nawet w Bułgarii, a raptem jedna, lub w najlepszym wypadku 3-4 notki. I ...

rotmeister
15 listopada 2017 09:07

33     3376    14

 Poprzednia  Strona 3 na 6.    Następna