-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Między Londynem a Moskwą w wieku XVI.

Wacław Borowy, Między Londynem a Moskwą w wieku szesnastym.

Przegląd Współczesny. Rok XVI. Tom LXI (kwiecień-czerwiec 1937). Nr. 182, str. 133-140.

 

Wśród różnego rodzaju stosunków, które się w XVI-ym wieku nawiązywały pomiędzy Polakami a Anglikami, zasługują na uwagę i te, które dotyczą kupców angielskich z „kompanii moskiewskiej”. Kompania ta, ugruntowana przywilejem carskim z r. 1555, przechodziła przez zmienne koleje w zależności od polityki i kapryśnych, jak wiadomo, nastrojów Iwana Groźnego, których przetrzymanie wymagało dyplomatycznego talentu i wytrwałości ze strony posłów angielskich, a niemałego ryzyka ze strony samych kupców. Dzieje „kompanii” były bardzo uroz ...

rotmeister
21 marca 2019 16:16

0     790    8

Robert Boucard, Tajemnice szpiegostwa angielskiego. Spis treści.

Robert Boucard, Tajemnice szpiegostwa angielskiego.

 

Spis treści:

 

Wstęp K. Paszkowskiego  7

Przedmowa Autora do polskiego wydania  11

List Stefana Lausanne  13

Rozdział I

Sprawa Marty Moreuil, Leather’a, Philips’a, Fischer’a i innych  15

Rozdział II

W generalnej kwaterze szpiegostwa angielskiego  23

Rozdział III

Dzieje powstania „Intelligence Service”  31

Rozdział IV

Szkoła szpiegowska w Devonshire  39

Rozdział V

Kuźnia fałszywych wiadomości  47

Rozdział VI

Kłamstwa Downing Street  55

Rozdział VII

Telegraf bez drutu i tajemnicze anteny  63

Rozdział VIII

Włamanie się do biura pocztowego w Bernie. Ucieczka barona de Pawel-Rammi ...

rotmeister
20 marca 2019 20:14

3     733    6

Łowcy księży w elżbietańskiej Anglii.

Łowcy księży.

Łowcą kapłanów była osoba, która działając w imieniu brytyjskich władz, szpiegowała lub aresztowała księży katolickich w czasach panowania Elżbiety I w Anglii.

Ponieważ katoliccy biskupi podczas panowania Królowej Marii byli zabijani, więzieni lub na wygnaniu, a ci kapłani, których wyświęcili, wymarli lub nawrócili się na protestantyzm, William Allen wpadł na pomysł stworzenia seminarium dla anglikańskich księży katolickich w Douai, gdzie główne stanowiska zajmowali profesorowie, którzy uciekli z Oksfordu przed ponownym wprowadzeniem protestantyzmu w Anglii.

Angielski College w Douai został założony jako katolickie seminarium w 1569 roku. Podobne uniwersytety pojawiły się również w Douai dla szkockich i irla ...

rotmeister
19 marca 2019 23:19

4     864    14

Gdyby Mahomet znał grekę, łacinę lub język syryjski i miał dostęp do Biblii, zostałby apostołem Jezusa na Półwyspie Arabskim.

Grzegorz Małyga, Obraz chrześcijan na kartach Koranu.

 

W świecie muzułmańskim niemało kontrowersji wywołała swego czasu teza, którą angielscy autorzy P. Crone i M. Cooka przedstawili w książce „Hagarism. The making of the Islamic World”. Według tych badaczy Mahomet z początku usiłował działać w ramach chrześcijaństwa i judaizmu, a dopiero odrzucenie  przybysza  z  Arabii  przez  ludy  Syrii  czy  Jemenu  skłoniło  go  do  stworzenia własnej religii wśród rodaków – Kurajszytów. Także i dziś snute są zainspirowane tą teorią rozważania, czy gdyby Mahomet umiał odczytywać grekę, łacinę lub język syryjski i miał dostęp do Biblii, nie zostałby apostołem Jezusa na  P&oacu ...

rotmeister
14 marca 2019 15:23

21     1071    4

Czy autorem Koranu był żydowski rabin?

Badania nad historyczno-doktrynalną genezą islamu – Bruno Bonnet-Eymard i francuska szkoła sceptycyzmu naukowego.

Marcin Grodzki, Wydział Orientalistyczny. Uniwersytet Warszawski (fragmenty, tekst oryginalny zaopatrzony jest w przypisy).

 

Narastający sceptycyzm wobec piśmiennictwa wczesnomuzułmańskiego stał się nierozłączną cechą zachodniego islamoznawstwa. W drugiej połowie XX wieku znalazł on swój wyraz w pracach prekursorów współczesnego rewizjonizmu historycznego – Henriego Lammensa i Josepha Schachta. Owo sceptyczne podejście metodologiczne wyklucza sposobność rekonstrukcji prawdy historycznej o genezie islamu na podstawie materiałów tradycji muzułmańskiej. Sīra i hadisy (a nierzadko również sam Koran) są dla sceptyk&oa ...

rotmeister
13 marca 2019 16:17

23     1569    13

Etyka protestancka, duch kapitalizmu i geopolityka, czyli dlaczego jedni są bogaci a drudzy niekoniecznie.

Jakub Woziński w artykule pt. Geopolityka liberalizmu („Najwyższy Czas” nr 11-12 z 4-17 marca 2019 roku), moim zdaniem celnie określił skąd bierze się przysłowiowa nędza i bogactwo narodów.

„Ogromnie pomocna w zrozumieniu mechanizmu, który uczynił z liberalnego, protestanckiego Zachodu awangardę światowego postępu technologicznego oraz kolebkę rewolucji przemysłowej, okazuje się wspomniana już geopolityka. Z jej perspektywy przejecie przez obóz protestancki dominującej roli w Europie da się wytłumaczyć m. in. konkretnymi zdobyczami terytorialnymi, szachującymi rozwój konkurującego z nim obozu katolickiego oraz umożliwiającymi przejęcie kontroli nad najważniejszymi szlakami handlowymi. Ugruntowana w ten sposób pozycja umożliwiła os ...

rotmeister
11 marca 2019 21:47

2     1093    9

Charyzmat kontra paradygmat, czyli o historii jako kosmicznych rozmiarów polu bitwy między Niebem i Piekłem.

W jednym z poprzednich wpisów zamieściłem tekst o deizmie. Kończył się takim fragmentem:

Deistyczne doktryny znalazły dobre przyjęcie we Francji. W Anglii deizm chciał stanąć na gruncie rozumu we Francji rozwijał się on przeważnie w sferze fantazji: poezja, drwiny i sarkazm były jego narzędziami, walka przeciwko chrystianizmowi zamieniła się w fanatyczną nienawiść nauki chrześcijańskiej; francuscy deiści otwarcie, świadomie i czelnie zaparli się Boga. Z biegiem czasu deizm przeniósł się do Niemiec, gdzie przybrał formy uczonego „racjonalizmu”. Racjonalizm przerodził się później w systematyczny panteizm i ateizm, i w ten sposób negacja chrystianizmu przebiegła cykl stopniowego wzmagania się i własnej nad sobą krytyki”.

Bez kozer ...

rotmeister
10 marca 2019 16:39

7     1391    9

Handel, lichwa, Żydzi. Dzień z życia wsi polskiej w XIX wieku.

Słomka Jan, Pamiętniki włościanina, wyd. II Kraków, bez roku wyd. [1929], Towarzystwo Szkoły Ludowej

Handel na wsi. Jarmarczenie. Handel miastowy. Początki handlu chłopskiego. Obrót pieniężny. Lichwa. Upadek gospodarstw chłopskich. Upadek mieszczan. Upadek dworów. Żydzi.

 

Handel tak na wsi, jak w mieście był prawic wyłącznie w rękach żydów. Po karczmach wsiowych siedzieli tylko żydzi i prócz wódki mieli na przekąskę obwarzanki i bułki, które sami piekli, nadto gomółki z sera i śledzie. Przytem sprzedawali ubocznie sól, tytoń do fajek, zapałki, igły, tasiemki, krajki do opasywania się, — ale towaru tego mieli zawsze bardzo niewiele, zazwyczaj mieścił się wszystek w małej paczce, schowanej za szynkwasem.

...
rotmeister
27 lutego 2019 12:02

17     2034    14

Adam Krawiec, Król bez korony Władysław I Herman, książę polski. Spis treści. Recenzja.

Adam Krawiec, Król bez korony Władysław I Herman, książę polski.

Spis treści:

Wstęp
I. Brat swojego brata (1046-1079)
II. „ Sam jeden panował książę Władysław” (1079-1085)
III. Książę i jego bratanek (1085-1089)
IV. „ Sławny z dzielności rycerskiej nie mniej niż z pobożności” (1089- 1093)
V. „ Wojna gorzej niż domowa” (1093-1097/1099)
VI. „ Natychmiast podzielił między nich królestwo” (1097/1099- 1102)
Zakończenie
Bibliografia
Indeks osób

Fragment książki (wstęp):

https://libra.ibuk.pl/book/109838

Fragment recenzji:

"Podsumowując należy stwierdzić, że mimo uwag, otrzymujemy rzetelną syntezę życia i panowania Władysława Hermana. Autor umiejętnie stawia hipotezy i ostrożne, przypuszcz ...

rotmeister
26 lutego 2019 10:23

24     1220    8

Powstanie Kościuszkowskie miało wedle zamiarów inicjatorów stać się podstawą do przeprowadzenia radykalnej, demokratycznej reformy.

Adam Próchnik, Demokracja kościuszkowska. Lwów 1920 (fragmenty).

Gdy przed wybuchem powstania (we wrześniu 1793) odbył Kościuszko w Podgórzu na pograniczu kraju konferencję z reprezentantami spiskowców, aby przekonać się o stanie roboty i omówić szereg zagadnień powstania, zainterpelował go jeden z delegatów z Warszawy, czy zamierza dać włościanom reformę. Kościuszko miał mu odpowiedzieć, że za samą szlachtę bić się nie będzie. I rzeczywiście na konferencji podgórskiej powzięto szereg postanowień w tej sprawie. Przyjęto już wtedy strój chłopski za mundur powstańczy i polecono „wszczepiać w mieszkańców wsi przekonanie, że czas wyzwolenia nadchodzi, że dzwon powstania ogólnego winien zabrzmieć w całej Polsce i ...

rotmeister
21 lutego 2019 15:48

11     983    8

Kościuszko w Paryżu, czyli jak hartowała się demokracja kościuszkowska.

Adam Próchnik, Demokracja kościuszkowska. Lwów 1920 (fragmenty).

 

Dotąd w ukryciu marzący o „stałym, wolnym i dobrym rządzie” w Polsce, zrozumiał, że przyszła chwila, że i inni stanęli na jego stanowisku. Zrozumiał, że musi wyjść z swego zacisza na szeroki świat, aby spełnić w Polsce wielkie posłannictwo, że musi stanąć na czele. Była to chwila decydująca w jego życiu, z człowieka cichego, z skromnego obywatela kraju stawał się teraz obywatelem-wodzem.

Wpłynęło to naturalnie również na jego zamysły o służbie francuskiej. Nie mógł już teraz stać się kondotierem choćby w wolnym narodzie, skoro czekały go olbrzymie zadania w rodzinnym kraju. Dlatego jego myśl wyjazdu do Paryża do wojska zmieniła się w wyjazd do Paryża z wielką misją p ...

rotmeister
20 lutego 2019 11:52

12     1151    3

Bp Jan Kopiec, Między Altransztadem a Połtawą. Stolica apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709. Wprowadzenie i spis treści.

Bp Jan Kopiec, Między Altransztadem a Połtawą. Stolica apostolska wobec obsady tronu polskiego w latach 1706-1709.

 

Wprowadzenie.

 

Epoka saska widoczna jest bardzo wyraźnie jako ogniwo w długich dziejach Polski.

Utożsamiana przez długi okres czasu z zastojem, zacofaniem, bezradnością państwa nie cieszyła się szczególnym upodobaniem badaczy. Obraz ten, podtrzymywany w Polsce zwłaszcza od czasów Hugona Kołłątaja, czy też przez niechętną Saksonii historiografię pruską, miał zniwelować wpływ dynamicznie rozwijającego się kraju w XVII wieku i doprowadzić do uzasadnienia roli elektoratu brandenburskiego, przekształconego w Królestwo Pruskie w 1701 r.

Dla Polski natomiast - według tej niechętnej opcji - unia nie miała pozytywnego zna ...

rotmeister
19 lutego 2019 10:19

11     859    4

Zamordowanie namiestnika Andrzeja Potockiego. Ze wspomnień Stanisława Głąbińskiego.

Stanisław Głąbiński, Wspomnienia polityczne. Pelplin 1939.

Rozdział: Zamordowanie namiestnika Andrzeja Potockiego str. 104-107.

 

Lojalne, uczciwe wybory do sejmu galicyjskiego, przeprowadzone na wiosnę r. 1908 przez namiestnika Andrzeja Potockiego, miały radosne echo we wstąpieniu ludowców do Koła polskiego, ale niemal równocześnie inne jeszcze głośniejsze i arcysmutne echo w zamordowaniu Potockiego przez młodego Ukraińca za dopuszczenie do sejmu kandydata staro-ruskiego czy rusofila z okręgu brodzkiego. W tym wypadku lojalne, sprawiedliwe wybory, stały się przyczyną takiego rozjątrzenia partyjnego w obozie radykalnym ruskim, że ofiarą namiętności partyjnych stał się namiestnik kraju tylko za to, że nie użył gwałtów i innych środków bezprawnyc ...

rotmeister
16 lutego 2019 22:30

0     567    7

Z odgłosów wielkiego dzieła o Lutrze.

Ks. Dr. Jan Korzonkiewicz, Z odgłosów wielkiego dzieła o Lutrze.

 

Po pełnym temperamentu dziele o Lutrze O. Henryka Deniflego[1], badacza godnego podziwu, ale i bezwzględnego bojownika, w r. 1925, ukazała się w trzecim wydaniu wielka, o trzech w ósemce, leksykonowej potężnych tomach monografia pióra Jezuity, X. Hartmanna Grisara, profesora uniwersytetu innsbruckiego. Ci, którzy porównywali ze sobą te dwa prawdziwe standardworks katolickie o Lutrze, wyczuwali od razu, że drugie staje, w nie wiadomo jakim stopniu świadomej, ale faktycznej opozycji do tamtego pierwszego. Oczywista, jeżeli była i jest mowa o opozycji i przeciwieństwie, to przeciwieństwo nie mogło mieć i nie ma tego znaczenia, jakoby drugie było zaprzeczeniem pierwszego; ale - ...

rotmeister
15 lutego 2019 13:27

5     1017    3

Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”

Tytułem reklamy. Źrodłowa odpowiedź na bełkot Engelking i Grabowskiego

 

Instytut Pamięci Narodowej wydał w formie osobnej publikacji dołączonej do najnowszego numeru „Biuletynu IPN” artykuł dr. Tomasza Domańskiego „Korekta obrazu?...”  Tekst dr. Domańskiego to pierwsza z serii recenzji przygotowywanych przez IPN na temat książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" (t. 1-2) pod red. Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. Powstał w wyniku licznych zapytań osób zainteresowanych tą tematyką, skierowanych do IPN.

Recenzja „Korekta obrazu?” stanowi jednocześnie zapowiedź nowego czasopisma IPN „Polish-Jewish Studies”.

Link poniżej:

https://ipn.gov.pl/pl/ ...

rotmeister
14 lutego 2019 21:05

6     1025    5

Bitwa pod Wiłkomierzem 1435.

Bitwa pod Wiłkomierzem.

Józef Skrzypek, Bitwa nad rzeką Świętą. Studium historyczno-wojskowe. Przegląd Historyczno-Wojskowy 1938, t. 10.

 

 

 

Bitwa pod Wiłkomierzem, znana też jako Bitwa nad rzeką Świętą miała duże znaczenie dla Polski jak i Litwy. Mimo to nie doczekała się ona wielu opracowań. Jednym z niewielu jest artykuł Józefa Skrzypka pt. „Bitwa nad rzeką Świętą” zamieszczony w Przeglądzie Historyczno-Wojskowym.

 

 

W bitwie nad Świętą, zwanej także bitwą pod Wiłkomierzem albo Pobojskiem, starły się dnia 1 września 1435 dwie armie. Zasadniczy trzon jednej stanowili Polacy i Litwini, drugiej Litwini, Rusini i Krzyżacy. Jedna i druga strona reprezentowała pewne idee polityczne, a zwycięstwo na polu walki mi ...

rotmeister
13 lutego 2019 20:42

2     958    4

Tajne towarzystwa, masoneria i zniesienie Jezuitów.

Feliksa Eger, Historia masonerii i innych towarzystw tajnych. Warszawa 1904.

 

Rozdział: Filozofowie i encyklopedyści w stosunku do ustroju religijnego, społecznego i państwowego. Środki ich działania. Zniesienie Jezuitów i reforma wychowania.

 

Od początku XVI wieku zakon Jezuitów zajmował pierwsze miejsce wśród zakładów naukowych. W skład ich bowiem wchodzili ludzie wyjątkowo inteligentni, umiejący doskonale stosować nauki do potrzeb czasu i wpajać w uczniów swoich przywiązanie do religii, kraju i panującego porządku. To było właśnie głównym powodem, dla którego masoni i filozofowie taką nienawiścią ku nim pałali. Plan pozbycia się Jezuitów dawno był ułożony. „Jeszcze w r. 1752 jeden z magnatów ...

rotmeister
12 lutego 2019 16:14

22     2224    12

Kervyn de Lettenhove, Hugenoci i Gezowie. Studium historyczne nad dwudziestu pięciu latami wieku XVI.

Przegląd Katolicki nr 51. Warszawa 1885.

 

Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du XVI siècle (1560-1585), par le baron Kervyn de Lettenhove, président de la commission royale d’histoire. Hugonoci i Gezowie. Studium historyczne nad dwudziestu pięciu latami wieku XVI. Tom I (1560-1567); t. II (1567-1572), t. III (1572-1576), t IV (1576-1578). Bruges, Beyaert-Storie, 1888-1885.

 

Przewrót religijny XVI wieku był, jak wiadomo, nie tylko rewolucją religijną ale także, i to przeważnie, katastrofą polityczną. Chłopska i książęca rewolucja w Niemczech, rewolucja hugonocka we Francji, purytańska rewolucja w Szkocji i Anglii, rewolucja gezów (gueux) w Niderlandach, są to dzieci tej samej matki, p ...

rotmeister
11 lutego 2019 12:07

7     902    4

Prawda o „nocy świętego Bartłomieja”.

Prawda o „nocy świętego Bartłomieja”.

Przegląd Katolicki. Nr 32. Warszawa 7 sierpnia 1884 r.

Któż nie słyszał, jak często w rzędzie obwinień przeciwko Kościołowi katolickiemu, jako oczywisty dowód jego okrutnej nietolerancji, przytaczano rzeź nocy św. Bartłomieja? Dawno już wyświecono, że w całym tym krwawym fakcie Kościół żadnego nie miał udziału, że rzecz cała była sprawą czysto polityczną, choć jak z jednej tak z drugiej strony używano haseł religijnych. Najnowsze w tym przedmiocie badania Kervyna van Lettenhove, dawniejszego ministra spraw wewnętrznych w Belgii, o sprzysiężeniach hugonockich w XVI wieku, najzupełniej słuszność tego zdania stwierdzają. Z drugiego tomu tego dzieła, który w tych dniach opuścił prasę (w Brügge u Beyaer ...

rotmeister
9 lutego 2019 22:08

10     1559    11

Mekka nie istniała w czasach Mahometa, czyli prawda czasu a prawda Islamu.

Stephan Olschovsky, Rękopis znaleziony w meczecie-czyli drugie odczytanie Koranu. Fronda nr 27/28 2004.

Mekki nie ma na mapie.

            Nie istnieje także zbyt wiele zachowanych źródeł niemuzułmańskich z czasów współczesnych Mahometowi. Najstarszy zapis o jego życiu pojawia się w ormiańskiej kronice z lat 60-tych VII wieku. Poza tym naukowcy dysponują niewielką liczbą materiałów w języku greckim i syryjskim, pochodzących również z VII stulecia. Ze źródeł tych wynika, że pierwsi muzułmanie modlili się zwróceni twarzą nie w kierunku Mekki, lecz jakiegoś miejsca położonego znacznie dalej na północy, co wskazywałoby, że ich sanktuarium pierwotnie znajdowało się gdzie ind ...

rotmeister
3 lutego 2019 14:18

31     2073    10

 Poprzednia  Strona 2 na 9.    Następna