-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Ksiądz Stanisław Staszic. Hasło z Encyklopedii Kościelnej z 1903 roku. Cz II.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Warszawa 1903. Tom XXVI, str. 504-514.

Co prawda pozwala ją wykładać, ale rzadko w której szkole i kładzie nacisk: „niechaj jej nauczyciele jak najmniej teorii dawają. Niechaj same tylko upoważnione doświadczenia będą tej nauki prawidłem”. Nie łaskaw on na lekarzy, ponieważ „jeszcze nie wiele dobrego zrobili”. Staszic, wychodząc z całkiem słusznego założenia, że edukacja kształcić powinna człowieka, nie zaś duszę tylko lub ciało, nie pomija gimnastyki, która ma ciało wzmacniać i sprawność ma zapew ...

rotmeister
25 kwietnia 2018 20:12

4     547    6

Ksiądz Stanisław Staszic. Hasło z Encyklopedii Kościelnej z 1903 roku. Cz I.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Warszawa 1903. Tom XXVI, str. 504-514.

 

Staszic (ks. Stanisław Wawrzyniec, podpisywał się pierwej Stasic, a później Staszic), prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, mąż stanu, reformator, uczony i myśliciel, ur. w Wielkopolsce w Pile 1755 r. z Wawrzyńca, burmistrza tego miasteczka, i Katarzyny z Mędlickich-Stasziców. Stanisława, wątłego ciała, w niemowlęctwie jeszcze poświęciła matka Panu Bogu na służbę, i wcześnie ubierała go w suknię duchowną. Stanisław, po ukończeniu szkół w kraju, wyjechał na wyżs ...

rotmeister
24 kwietnia 2018 23:28

2     1089    5

Grzegorz Kucharczyk, Hohenzollernowie. Spis treści.

Grzegorz Kucharczyk, Hohenzollernowie.

Spis treści

Ze Szwabii do Brandenburgii i Prus

Wielki Elektor

Suwerenność w Prusach

Podstawa władzy: armia i administracja

Wiara i alchemia

Fryderyk III (I) – pierwszy król

Koszty reprezentacyjne, czyli wizualizacja statusu państwa

Fryderyk Wilhelm I (1713–1740)

Nadzwyczaj spokojny człowiek

Ucieleśnienie pruskich cnót

Nowy król, nowe porządki

Wszystko dla armii

Zamiast dziewczyn – „wielkie chłopiska”

Militarysta stroniący od wojen

Sprawy ducha – bardziej i mniej wzniosłe

Walka z cierpieniem

Fryderyk II (1740–1786)

„Mój ojciec był straszliwym człowiekiem”

„Szaleństwa” Fryderyka II

Rządy kr&oacu ...

rotmeister
16 kwietnia 2018 20:59

2     1180    3

Hugenoci i wojny religijne we Francji

Hugenoci. (…) Odtąd otrzymali francuscy kalwiniści nazwę hugenotów. Początek tego przezwiska rozmaicie objaśniają. Podług jednych, wyraz hugenoci pochodzi od Hugona Kapeta, który jako widziadło przechadzać się miał w nocy po ulicach miasta Tours, ówczesnej siedziby reformowanych. Ponieważ kalwiniści porą nocną na obrady i modlitwy się zbierali, od katolików więc przezywani byli hugonotami. Podług Castelnau, wyraz hugonoci pochodzi od pewnej lichej monety z czasów Hugona Kapeta, zwanej hugenot. Jakieś kobiety miały się odezwać o spiskowcach z Amboise, że nędzni są to ludzie, niewarci nawet hugenota. Odtąd przezwisko to weszło w powszechne użycie. Inni znowu (np. Sismondi i Weber w swojej Geschicht. Darstel. des Calvinismus. in Genf u. Frankreich ...

rotmeister
14 kwietnia 2018 16:55

4     3517    6

Co zawdzięczamy reformacji?

X. T. J., Co zawdzięczamy reformacji ?.

Przegląd Powszechny. Kraków 1917, tom 136, str. 143-150

 

W jednym z krakowskich dzienników z d. 31. października 1917 str. 4, ukazał się z powodu jubileuszu Lutra, artykuł prof. uniwersytetu wiedeńskiego dr. v. Zimmermanna, pod napisem: „Was wir - (tj. katolicy i protestanci) der Reformation zu verdanken haben”. Refleksje p. profesora, poświęcone jubileuszowi reformacji, owiane są na wskroś duchem liberalnego protestantyzmu, choć ma się wrażenie, że autor miał zamiar pisać w tonie pojednawczym. Z tego powodu nie weźmie nam autor za złe, jeśli, dla wyjaśnienia tak obopólnie ważnej sprawy, oświetlimy jego wywody ze stanowiska katolickiego. Nie piszemy polemiki, lecz rzecz udowodnić pragniemy siłą niez ...

rotmeister
9 kwietnia 2018 20:29

13     1099    5

Tak zwana reformacja. Hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Nowodworskiego. Część II.

Encyklopedia Kościelna tom XXIII. Warszawa 1889.

Tak zwana reformacja cz. 2.

Jakich zaś sposobów ku temu używać się nie wahał, aby tylko pozyskać łaskę i opiekę książąt, tego między innymi dowodzi jego zachowanie się z Filipem heskim, wyraźne, jakiego mu udzielił, do dwużeństwa upoważnienie. W Niemczech, jako w państwie federacyjnym, odstępstwo od jedności wiary z bardzo różnych, jak widzieliśmy, wedle różnego charakteru danego terytorium, nastąpiło pobudek i powodów; również i forma nowych urządzeń kościelnych w różnych krajach czy miastach rzeszy wielkie przedstawiała różnice. W drugich państwach europejskich, jako monarchiach jednolitych, wola panującego stanowiła o zmianie religii. W Szwecji Gustaw Waza użył wiary luterskiej za ...

rotmeister
8 kwietnia 2018 22:07

2     451    3

Tak zwana reformacja. Hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Nowodworskiego. Część I.

Encyklopedia Kościelna tom XXIII. Warszawa 1889.

 

Reformacja tak zwana. Żadne chyba w dziejach Kościoła i w dziejach świata zajście, czy wstrząśnienie nie nosi tak niezasłużenie nazwy swojej, jak rzekoma wieku XVI reformacja. Po wszystkie wieki, na niezliczonych soborach i synodach. Kościół ustawicznie pracował nad reformacją, tj. nad naprawą tego, co stanowi ziemską, przyrodzoną, ludzką stronę jego, i dla tego, jak każda rzecz ludzka, wciąż potrzebuje naprawy; mianowicie pracował nad reformacją karności i administracji kościelnej. Właśnie w XV w. pieczołowitość Kościoła w tym kierunku usilniej i dobitniej jeszcze, niż w innych czasach się objawiała. Wielkie synody reformacyjne w Bazylei, konkordaty książęce w r. 1447, konkordat aszanfenburski, czyli właściwiej wiede ...

rotmeister
7 kwietnia 2018 21:44

0     601    6


W czym pomóc może kumpel ze szkolnej ławy. Albrecht Hohenzollern i kanclerz wielki Krzysztof Szydłowiecki.

Jerzy Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich czasów. Poznań 1912.

Rozdział XII.

Sprawy pruskie.

(1520-1527)

Kongres z r. 1515 przywrócił zupełną zgodę między cesarzem a Zygmuntem. Aż do śmierci też swojej wiernie i szczerze stał Maksymilian po stronie króla polskiego. Lojalnym się zwłaszcza odtąd okazał w sprawie pruskiej, którą spodziewano się za wpływem cesarza również pomyślnie załatwić.

Nadzieje te jednak zawiodły. Następca Maksymiliana, Karol V nie idzie już w ślady swego dziada, owszem zakazuje Albrechtowi hołdu składać. Wobec tego musiał Zygmunt znowu za oręż chwycić, aby zmusić nim butnego siostrzeńca do wypełnienia warunku pokoju toruńskiego. Z końcem grudnia 1519 wybuchła ...

rotmeister
28 marca 2018 23:07

10     851    6

Encyklopedia kościelna z 1877 roku o Hugonie Kołłątaju.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Tom X, str.538-541. Warszawa 1877.

Autor hasła bp płocki Michał Nowodworski (pierwszy redaktor encyklopedii kościelnej).

 

X. Kołłątaj Hugo, ksiądz, ur. l kwietnia 1750 r. w Niecisławicach pod Stobnicą, w dawnym województwie Sandomierskim; niektórzy przydawaj mu przydomek Sztumlerg, a po śmierci tytuł hrabiego, jakich jedna nigdy nie używał. Rodzina Kołłątajów po zajęciu województwa Smoleńskiego przez Rosję (1667 r.) przeniosła się na Litwę, a potem w Sandomi ...

rotmeister
26 marca 2018 23:00

26     2659    14

Anglio, twoje dzieło?

Kilka lat temu ukazała się książka Stanisława Cata Mackiewicza pt. „Polityka Becka”. Nie jest tajemnicą, że Cat był przeciwnikiem Becka i krytykował jego działalności jako ministra spraw zagranicznych. Mimo celności uwag Cata, zauważalną anomalią w książce jest niemal całkowite pomijanie roli ZSSR w opisywanych wydarzeniach lat 1933-39. Dziwi to tym bardziej, że, Mackiewicz pisząc tę książkę, musiał wiedzieć o roli sowietów w wywołaniu II wojny światowej. Polityka ZSSR miała przecież kluczowe znaczenia dla takiego a nie innego przebiegu wydarzeń w pamiętnym 1939 roku. Cat Mackiewicz opierał swoją tezę o niemal wyłącznej winie Becka za sytuację Polski we wrześniu 1939 roku na informacjach dotyczących tzw. „konferencji Hossbach”.

Według tego, co jest zap ...

rotmeister
10 marca 2018 21:41

35     2594    12

Ewa Kurek, Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Poza granicą solidarności.

 

Ewa Kurek, Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Poza granicą solidarności.

Mity, przeinaczenia i manipulacje prawdą, które przenosiły ciężar odpowiedzialności za zagładę europejskich Żydów na Polaków, płynęły nie tyle ze strony Niemców, ile ze strony Żydów - pisze autorka tłumacząc dlaczego podjęła studia nad stosunkami polsko - żydowskimi. Dr Ewa Kurek opierając się wyłącznie na źródłach żydowskich odpowiada, jak do tego doszło, że w chwili wybuchu II wojny światowej los Polski i Polaków nie interesował obywateli polskich żydowskiego pochodzenia.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Wielonarodowa Rzeczpospolita

Rozdział II

Żydzi polscy: cudzoziemcy czy współobywatele?

Rozdział III

Wok& ...

rotmeister
1 marca 2018 21:36

32     2149    5

William Cobbet o tym jak się za Henryka VIII rabowało angielskie klasztory. Plus lista rozwiązanych klasztorów.

„Zaraz obaczymy, pod jakimi to pozorami spustoszenie Anglii zostało rozpoczęte…”

 

Wilhem (William) Cobbett, Historia reformy protestanckiej w Anglii i Irlandii przetłumaczona przez J. Kropiwnickiego, nauczyciela języka angielskiego przy C. K. Uniwersytecie Franciszka Józefa, dwóch gimnazjach i szkole realnej we Lwowie. Poznań 1877, str. 75-90 (fragmenty).

 

A gdy spojrzymy na te wspaniałe posiadłości owych zakładów i na te piękne i urodzajne miejsca, w których się po większej części znajdowały: jeżeli wspomnimy na zazdrość, jaką miłość i przywiązanie ludu do tych klasztorów wzbudzały w sercach wielu szlachty i panów; gdy mówię, wszystko to weźmiemy na uwagę: natenczas nie będziemy się dziwili, że ...

rotmeister
26 lutego 2018 20:39

11     917    9

Humanizm jako lodołamacz tzw. reformacji.

Józef Szujski, Odrodzenie i reformacya w Polsce. Pięć prelekcyi, mianych r. 1880 w Krakowie. Kraków 1881, str. 1-21.

 

Nie spostrzegli wielcy mężowie, nie spostrzegli, bo sami byli pod wpływem jego czaru, że humanizm niósł z sobą to, czego Averroizm arystotelowski nie niósł, niósł odwrócenie myśli, uczuć, wyobraźni od Chrześcijaństwa, napełnienie jej myślami, uczuciami, obrazami pogańskimi. Filozofia scholastyczna, arabskim Arystotelesem potrącona, działała na rozum; rozum, kierowany sercem pełnym chrześcijańskiego uczucia, zwrócił się cały do pogodzenia myślenia z wiara i to mu się udawało nawet tam, gdzie się z Kościołom pokłócił. Humanizm, jako taki, nie zaczepiał wiary, owszem, wywoływał najcudowniejsze kombinacye m ...

rotmeister
25 lutego 2018 22:45

10     866    5

Życie i śmierć męczeńska Jana Sarkandra. Część 2.

Ks. Teodor Czaputa, Niezłomny rycerz chrystusowy. Życie i śmierć męczeńska błog. Jana Sarkandra. Cieszyn 1932 (fragmenty).

Trzecie śledztwo i męka ognia.

Nazajutrz, dnia 14 lutego, zeszli się komisarze celem prowadzenia dalszego śledztwa, daremnie jednak czekali tym razem na sędziego miejskiego Scyntyllę, który mimo kilkakrotnego wezwania, odmówił stanowczo wzięcia udziału, wymawiając się ważnymi zajęciami, których odłożyć nie może. Zniechęceni komisarze przeklinali Jana i Scyntyllę, a w obawie, by się Jan z rąk ich i przygotowanej dlań tortury nie wymknął, przykazali dozorcy więzienia pilnie czuwać, by katolicy nie podali Janowi w potrawach trucizny, lub nie użyli jakich czarów, by go przed cierpieniem zabezpieczyć. —po czym więzienie opuścili.

...
rotmeister
24 lutego 2018 22:22

5     446    4

Życie i śmierć męczeńska Jana Sarkandra.

Ks. Teodor Czaputa, Niezłomny rycerz chrystusowy. Życie i śmierć męczeńska błog. Jana Sarkandra. Cieszyn 1932 (fragmenty).

Drugie śledztwo i pierwsze tortury

Następnego dnia, tj. 14 lutego (1620 r.), wieczorem o 6 godzinie, zebrali się wrogowie Jana dla przeprowadzenia nowego śledztwa. Wezwany ku temu sędzia Scyntylla, nie mogąc się wymówić, ukrywał się w domu, ale odnaleziony, pod groźbą niełaski stanów i kary, uległ i przybył do więzienia. Tym razem w nieobecności Żerocina oddano przewodnictwo procesu Bitowskiemu. Do poprzednich sędziów dołączyli się: Wilhelm Ullersdorfer, rządca Bitowskiego imieniem Henryk, Prokop Podstacki i kilku innych.

Bitowski rozpoczął łagodnym tonem od tych samych pytań, jak za pierwszym razem, tyczących się celu jazdy do Polski, ...

rotmeister
23 lutego 2018 20:23

6     728    4

Osinowy kołek w ciele Marcina L. "Protestancki" Nawigator. Fragmenty.

Tutaj spis treści:

http://rotmeister.szkolanawigatorow.pl/najnowszy-numer-szkoy-nawigatorow-numer-tzw-protestancki-spis-tresci

 

 

„Spór o odpusty w 1517 r., chronologicznie późniejszy od wewnętrznego kryzysu Lutra, nie był istotnym powodem wystąpienia i rozłamu religijnego, stał się tylko okazją: „początkiem ewangelii“ — initium evangelii były wittenberskie opinie teologiczne, zyskujące zwolenników. Kwestia odpustów dała nowej teologii potężny tylko rozgłos i popchnęła jej twórcę na szerszą arenę walki. Tragedią Lutra było, iż nic nie powstrzymało go później na śliskiej, niebezpiecznej drodze zbyt wygórowanego przeświadczenia, że słuszność jest po jego stronie, że Chrystus uczynił go dok ...

rotmeister
22 lutego 2018 16:29

9     1152    10

Najnowszy numer Szkoły Nawigatorów - numer tzw. "protestancki". Spis treści.

Spis treści

 

Jan Nowakowski, Luter, odpusty, Pismo Święte . . . 5

Ks. Prof. Władysław Longin Chotkowski, W 400 rocznicę urodzin Lutra . . . 9

Ks. Czesław Falkowski, Prawdziwa twarz Lutra . . . 30

Józef kardynał Hergenröther, Luter i jego ludzie, czyli kadry są najważniejsze . . . 67

ks. Antoni Tauer, Paryż w noc św. Bartłomieja . . . 72

Józef kardynał Hergenröther, Henryk VIII zerwał teraz całkiem z papieżem…76

Józef kardynał Hergenröther, Papież Hadrian VI i reforma kurii . . 81

X. Julian Bukowski, Różnica między prawdziwą i fałszywą reformacyą. Polskie spojrzenie . . 84

X. Julian Bukowski, Ilość zheretyczałej szlachty w Polsce . . . 95

X. Julian Bukowski, Drukarnie dysydenckie w Prusach i dzi ...

rotmeister
21 lutego 2018 13:34

5     1069    11

Lubimy czytać i lubimy recenzować lub klikać.

Apel zainicjowany przez Pana Tadeusza Góreckiego z Księgarni i Antykwariatu Tradovium.

 

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do promocji książek Coryllusa i jego wydawnictwa w internecie. Większość jego książek już dodaliśmy do kilku portali. Teraz przyszedł czas na zamieszczanie tam swoich recenzji, komentarzy, ocen itp.

Opisy niektórych książek wymagają dodania okładek, opisów, słów kluczowych, tagów itp., ale najważniejsze są recenzje i komentarze – a przynajmniej oceny. Pracy jest dość sporo i dla każdego wystarczy.

 

http://lubimyczytac.pl/wydawnictwo/4667/klinika-jezyka/ksiazki?widok=lista&kolejnosc=alfabetycznie

https://nakanapie.pl/gabriel-maciejewski-autor,252256

https://www.biblionetka.pl/author.asp ...

rotmeister
15 lutego 2018 23:28

6     879    6

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018 (fragmenty).

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018

Antoni Władysław Jakubski, Czerwiec polski (Porphyrophora polonica L.). Szczęsne 2018 (fragmenty).

(…) Wynik trzynastoletnich badań godzien jest pewnego wstępu. Wyjaśnić bowiem należy, dlaczego przedmiot naszego badania w porównaniu do pierwszorzędnych nawet opracowań monograficznych w językach obcych został wyjątkowo obszernie i gruntownie ujęty, dlaczego czerwcowi polskiemu poświęcono tyle pracy, jakiej—można powiedzieć—dotychczas, przynajmniej w literaturze polskiej, nie doczekała się żadna forma zwierzęca, czy roślinna.

Odpowiem na to po prostu: uważałem za odpowiednie, by czerwiec polski, jakkolwiek drobne to i niepozorne, dziś przez naukę zapomniane zwierzątko, doczekał się należytego uznania, jakie winno mu przypaść w udziale ze względu na rol ...

rotmeister
8 lutego 2018 09:58

2     640    5

 Poprzednia  Strona 2 na 6.    Następna