-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Z odgłosów wielkiego dzieła o Lutrze.

Ks. Dr. Jan Korzonkiewicz, Z odgłosów wielkiego dzieła o Lutrze.

 

Po pełnym temperamentu dziele o Lutrze O. Henryka Deniflego[1], badacza godnego podziwu, ale i bezwzględnego bojownika, w r. 1925, ukazała się w trzecim wydaniu wielka, o trzech w ósemce, leksykonowej potężnych tomach monografia pióra Jezuity, X. Hartmanna Grisara, profesora uniwersytetu innsbruckiego. Ci, którzy porównywali ze sobą te dwa prawdziwe standardworks katolickie o Lutrze, wyczuwali od razu, że drugie staje, w nie wiadomo jakim stopniu świadomej, ale faktycznej opozycji do tamtego pierwszego. Oczywista, jeżeli była i jest mowa o opozycji i przeciwieństwie, to przeciwieństwo nie mogło mieć i nie ma tego znaczenia, jakoby drugie było zaprzeczeniem pierwszego; ale - ...

rotmeister
15 lutego 2019 13:27

5     888    3

Korekta obrazu? Refleksje źródłoznawcze wokół książki „Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski”

Tytułem reklamy. Źrodłowa odpowiedź na bełkot Engelking i Grabowskiego

 

Instytut Pamięci Narodowej wydał w formie osobnej publikacji dołączonej do najnowszego numeru „Biuletynu IPN” artykuł dr. Tomasza Domańskiego „Korekta obrazu?...”  Tekst dr. Domańskiego to pierwsza z serii recenzji przygotowywanych przez IPN na temat książki "Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski" (t. 1-2) pod red. Barbary Engelking i Jana Grabowskiego. Powstał w wyniku licznych zapytań osób zainteresowanych tą tematyką, skierowanych do IPN.

Recenzja „Korekta obrazu?” stanowi jednocześnie zapowiedź nowego czasopisma IPN „Polish-Jewish Studies”.

Link poniżej:

https://ipn.gov.pl/pl/ ...

rotmeister
14 lutego 2019 21:05

6     868    5

Bitwa pod Wiłkomierzem 1435.

Bitwa pod Wiłkomierzem.

Józef Skrzypek, Bitwa nad rzeką Świętą. Studium historyczno-wojskowe. Przegląd Historyczno-Wojskowy 1938, t. 10.

 

 

 

Bitwa pod Wiłkomierzem, znana też jako Bitwa nad rzeką Świętą miała duże znaczenie dla Polski jak i Litwy. Mimo to nie doczekała się ona wielu opracowań. Jednym z niewielu jest artykuł Józefa Skrzypka pt. „Bitwa nad rzeką Świętą” zamieszczony w Przeglądzie Historyczno-Wojskowym.

 

 

W bitwie nad Świętą, zwanej także bitwą pod Wiłkomierzem albo Pobojskiem, starły się dnia 1 września 1435 dwie armie. Zasadniczy trzon jednej stanowili Polacy i Litwini, drugiej Litwini, Rusini i Krzyżacy. Jedna i druga strona reprezentowała pewne idee polityczne, a zwycięstwo na polu walki mi ...

rotmeister
13 lutego 2019 20:42

2     789    4

Tajne towarzystwa, masoneria i zniesienie Jezuitów.

Feliksa Eger, Historia masonerii i innych towarzystw tajnych. Warszawa 1904.

 

Rozdział: Filozofowie i encyklopedyści w stosunku do ustroju religijnego, społecznego i państwowego. Środki ich działania. Zniesienie Jezuitów i reforma wychowania.

 

Od początku XVI wieku zakon Jezuitów zajmował pierwsze miejsce wśród zakładów naukowych. W skład ich bowiem wchodzili ludzie wyjątkowo inteligentni, umiejący doskonale stosować nauki do potrzeb czasu i wpajać w uczniów swoich przywiązanie do religii, kraju i panującego porządku. To było właśnie głównym powodem, dla którego masoni i filozofowie taką nienawiścią ku nim pałali. Plan pozbycia się Jezuitów dawno był ułożony. „Jeszcze w r. 1752 jeden z magnatów ...

rotmeister
12 lutego 2019 16:14

22     2037    12

Kervyn de Lettenhove, Hugenoci i Gezowie. Studium historyczne nad dwudziestu pięciu latami wieku XVI.

Przegląd Katolicki nr 51. Warszawa 1885.

 

Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du XVI siècle (1560-1585), par le baron Kervyn de Lettenhove, président de la commission royale d’histoire. Hugonoci i Gezowie. Studium historyczne nad dwudziestu pięciu latami wieku XVI. Tom I (1560-1567); t. II (1567-1572), t. III (1572-1576), t IV (1576-1578). Bruges, Beyaert-Storie, 1888-1885.

 

Przewrót religijny XVI wieku był, jak wiadomo, nie tylko rewolucją religijną ale także, i to przeważnie, katastrofą polityczną. Chłopska i książęca rewolucja w Niemczech, rewolucja hugonocka we Francji, purytańska rewolucja w Szkocji i Anglii, rewolucja gezów (gueux) w Niderlandach, są to dzieci tej samej matki, p ...

rotmeister
11 lutego 2019 12:07

7     772    4

Prawda o „nocy świętego Bartłomieja”.

Prawda o „nocy świętego Bartłomieja”.

Przegląd Katolicki. Nr 32. Warszawa 7 sierpnia 1884 r.

Któż nie słyszał, jak często w rzędzie obwinień przeciwko Kościołowi katolickiemu, jako oczywisty dowód jego okrutnej nietolerancji, przytaczano rzeź nocy św. Bartłomieja? Dawno już wyświecono, że w całym tym krwawym fakcie Kościół żadnego nie miał udziału, że rzecz cała była sprawą czysto polityczną, choć jak z jednej tak z drugiej strony używano haseł religijnych. Najnowsze w tym przedmiocie badania Kervyna van Lettenhove, dawniejszego ministra spraw wewnętrznych w Belgii, o sprzysiężeniach hugonockich w XVI wieku, najzupełniej słuszność tego zdania stwierdzają. Z drugiego tomu tego dzieła, który w tych dniach opuścił prasę (w Brügge u Beyaer ...

rotmeister
9 lutego 2019 22:08

10     1414    11

Mekka nie istniała w czasach Mahometa, czyli prawda czasu a prawda Islamu.

Stephan Olschovsky, Rękopis znaleziony w meczecie-czyli drugie odczytanie Koranu. Fronda nr 27/28 2004.

Mekki nie ma na mapie.

            Nie istnieje także zbyt wiele zachowanych źródeł niemuzułmańskich z czasów współczesnych Mahometowi. Najstarszy zapis o jego życiu pojawia się w ormiańskiej kronice z lat 60-tych VII wieku. Poza tym naukowcy dysponują niewielką liczbą materiałów w języku greckim i syryjskim, pochodzących również z VII stulecia. Ze źródeł tych wynika, że pierwsi muzułmanie modlili się zwróceni twarzą nie w kierunku Mekki, lecz jakiegoś miejsca położonego znacznie dalej na północy, co wskazywałoby, że ich sanktuarium pierwotnie znajdowało się gdzie ind ...

rotmeister
3 lutego 2019 14:18

31     1929    10

Mohamet nazywał się Kotham.

Ignacy Myślicki, Kultura Islamu. Przegląd humanistyczny 1925.

 

Ignacy Izydor Myślicki (Myślicki-Halpern) (ur. 21 czerwca 1874 r. w Tomaszowie Mazowieckim, zm. 12 lipca 1935 r. w Piasecznie). Urodził się w rodzinie fabrykanckiej jako Izaak Jehuda vel Izydor Halpern. Polski filozof, historyk i popularyzator filozofii, zwolennik pozytywizmu, znawca i interpretator filozofii Benedykta Spinozy, tłumacz, redaktor czasopism naukowych, profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej.

 

1. Mahomet i jego wytwór. W r. 570 naszej ery wśród arabskiego rodu Kurajszytów, piastującego tradycyjnie urzędy przy głównej świątyni Arabów w Mekce, narodził się Kotham, zwany później zwyczajem arabskim od swego syna Abul Kasim (ojciec Kasima). Wychowaniem j ...

rotmeister
31 stycznia 2019 22:24

20     1442    12

Skąd w Krośnie ulica Portiusa?

Wacław Borowy, Skąd w Krośnie ulica Portiusa?, „Ziemia” Ilustrowany miesięcznik krajoznawczy. Warszawa 1936, nr 10-11.

 

Jest taka tuż koło fary krośnieńskiej. A i w farze samej nazwisko Portiusa wypływa, i to kilkakrotnie. Portius, Porcjusz: cóż to za miano i jaka jego proweniencja?

Złacińszczona jego forma, którą Krosno przyjęło, nie nasuwa od razu myśli, że jego ojczyzną jest Szkocja. A jednak tak jest właśnie. Prawdziwe jego brzmienie jest Porteous (czytaj mniej więcej: Porszes). Kto zna piękną powieść Waltera Scotta „Serce Midlothianu”, przypomni sobie to nazwisko, jako występujące na pierwszych jej kartach - w związku z dramatycznymi a historycznymi ich scenami. Bo i nazwisko jest historyczne i w Szkocji rozpowszechnione. Że dot ...

rotmeister
29 stycznia 2019 20:41

7     852    7

Emmanuel Małyński. Nowa Polska. Reforma agrarna przeciwko własności prywatnej. Spis treści.

Emmanuel Małyński. Nowa Polska. Reforma agrarna przeciwko własności prywatnej.

 

Rozdział I

Preambuła niezbędna do analizy wypadków najbardziej charakterystycznych dla Polski

Rozdział II

Konstytucja z Marca 1921 roku, reforma rolna i genialne pomysły Pana Grabskiego

Rozdział III

Złodziejscy „miłośnicy” ludu

Rozdział IV

Inflacja, jej konsekwencje i reżym podatkowy polskiego Kiereńskiego

Rozdział V

Polska, „państwo chłopskie”, raj finansistów

Rozdział VI

Światowy spisek i dzieło partii politycznych w Polsce

Rozdział VII

Apogeum demokracji w Polsce i klęska kapitalizmu państwowego

Rozdział VIII

Właściwy moment marszałka Piłsudskiego i jego polityka od momentu zamachu stanu z maja 1926 roku

...
rotmeister
23 stycznia 2019 19:59

5     809    8

Pomorze wczoraj i dziś czyli Potop szwedzki był w drugiej swej połowie wyraźnie wojną o wolność Bałtyku

Karol Górski, Pomorze wczoraj i dziś. Lwów 1934.

 

Dnia 16 lutego 1629, między godziną 11 a 12 ukazali się pod murami miasta (Torunia) Szwedzi. Jednak szczęśliwym trafem Szwedzi z daleka wzięli tłum gapiów za uszykowane do bitwy oddziały wojsk polskich i poczęli sami gotować się do bitwy. Minęło kilka chwil, zanim spostrzegli swą pomyłkę i ruszyli naprzód. Te kilka chwil uratowały miasto; nieliczna milicja stanęła na murach, mieszczanie chwycili za broń. Szczególnie pomyślnym było, że Szwedzi nie zdołali od razu opanować szańców, które usypano przed przedmieściem. Stało tam 6 dział i kilkuset pieszych nowego zaciągu. Gdy rada miejska odrzuciła żądanie poddania się, Szwedzi uderzyli na owe szańce. Przewaga liczebna i wyszkolen ...

rotmeister
22 stycznia 2019 15:34

10     931    8

Pod Kłuszynem A.D 1610 najdłużej bronili się Anglicy, bo "British policy is british trade". Polsko-brytyjski numer Nawigatora. Spis treści, fragmenty.

  1. Józef Feldman, U podstaw stosunków polsko-angielskich 1788-1863.
  2. Henryk Tyszka, Anglia a Polska.
  3. Wacław Borowy, Początki stosunków kulturalnych polsko-angielskich. Pierwsi scholarze, magistrzy i turyści.
  4. Wacław Borowy, Z maryjenburskiej wieży zadzwoniono. Karta z historii stosunków pomiędzy Anglią a Polską i Litwą.
  5. Stanisław Kot, Anglo-Polonica angielskie: źródła rękopiśmienne do dziejów stosunków kulturalnych Polski z Anglią.
  6. Wacław Borowy, Półtora stulecia dyplomacji polsko-angielskiej.
  7. Alfred Zauberman, Angielsko-polski zatarg gospodarczy sprzed 380 lat.
  8. Alfred Zauberman, Anglik o gospodarce polskiej w XVI w.
  9. Zygmunt Zawadowski, Angielski memoriał poselski o Polsce z końca wieku XVI.
  10. Wacław Borowy, Gośc ...
rotmeister
21 stycznia 2019 15:45

20     1321    8

Krytycznie wystąpić przeciw papieżowi, czyli o tym dlaczego Chrystus jest zawsze nowoczesny.

Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, zbawieniu, historii i współczesności z Kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki. Wydawnictwo Spes. Łomża 2018 (fragmenty).

 

Gerhard Ludwig Müller (ur. 31 grudnia 1947 w Finthen, obecnie część Moguncji) – niemiecki duchowny katolicki, biskup Ratyzbony w latach 2002–2012, prefekt Kongregacji Nauki Wiary w latach 2012–2017, kardynał.

 

Jaką rolę we wspólnocie Kościoła rzymskiego odgrywał apostoł Paweł? Jakie znaczenie w późniejszej pamięci Kościoła miało to, że występowali w niej wspólnie obaj apostołowie, Piotr i Paweł? Możemy mieć tak samo jak w przypadku Piotra pewność, że i Paweł zmarł męczeńską śmiercią w Rzymie i że też znajduje się tu jego gr&oa ...

rotmeister
19 stycznia 2019 23:14

19     1200    7

Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Nowy fragment czyli o handlu zbożem.

Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski.

Spis treści

 

Fragment:

"Najważniejszym jednak był handel zbożowy, który przez czas od połowy XVI do połowy XVII w. kwitnął w Gdańsku. Różne warunki złożyły się na to. Pomijając wzrost zaludnienia i upadek rolnictwa w krajach na zachodzie, o których żeśmy już wyżej wspomnieli, także przyczyny polityczne sprzyjały tej gałęzi produkcji. Okres wojen religijnych, który panował wszędzie na zachodzie, w Niemczech wskutek wojen trzydziestoletnich zakończył się ruiną zupełną gospodarstwa rolnego, oderwał mnóstwo rąk od pracy i zamienił pola uprawne na ugory.

Podczas, gdy w Niemczech rolnictwo było w ruinie, we Francji i Anglii, gdzie częśc ...

rotmeister
13 stycznia 2019 13:43

13     940    3

Adam Szelągowski, Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. Spis treści. Bardzo obszerny.

Żegluga narewska

Rozdział I.

Handel moskiewski a Niemcy.

I. Zaczątki polityki handlowej. Organizacje kupieckie średniowieczne. Ich rozwój kosztem interesów miejscowej ludności. Przykłady we Francji i w Anglii. Nowożytny okres popierania handlu przez państwo. Rozkład dawnych związków kupieckich. Wpływ na „Hanzę narodu niemieckiego”.....9

II. Otwarcie m. Bałtyckiego. Zyski stąd płynące dla handlu niderlandzkiego i angielskiego. Skargi hanzeatów. Żegluga na wschód i na zachód. Stosunek handlu północno - europejskiego do oceanicznego po odkryciu Ameryki. Handel daleki europejski i kolonialny do połowy XVII w..........16

III. Handel z Moskwą - podstawa rozkwitu Hanzy. Upadek Nowogrodu Wielkiego i zmiana centró ...

rotmeister
7 stycznia 2019 18:00

14     1267    10

Historia ludzkości jest urzeczywistnieniem w czasie przez człowieka planu, jaki Bóg powziął od wieków.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami. Warszawa 1875. Tom VII.

 

Historia ludzkości jest urzeczywistnieniem w czasie przez człowieka planu, jaki Bóg powziął od wieków, a mianowicie planu pozyskania dla siebie przez Chrystusa czci siebie godnej, a mającej swoje źródło w wolności człowieka. Ze plan boski i odwieczny musi się urzeczywistniać y dziejach ludzkości, wypływa to bezpośrednio z tej zasady chrześcijańskiej, światem rządzi wszechmoc Boża i że Bóg założył swoje królestwo na Ziemi. Pismo Święte zaś jasno mówi, że ten plan boski i odwieczny polega na zgotowaniu dla Boga pomiędzy ludźmi należnej mu czci i hołdu, nawet stworzenie świata ma na celu jedynie chwałę i uwie ...

rotmeister
6 stycznia 2019 15:09

4     959    7

Adama Szelągowskiego wizja historii czyli dlaczego książka Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski jest wejściem na inną orbitę.

Adam Szelągowski, „Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec Rosji i Polski” (fragment przedmowy).

 

Nie wolno przede wszystkim zapominać, iż nasza przeszłość przedrozbiorowa mieści w sobie razem te wszystkie zadatki naszego życia narodowego, które tylko pojedynczo i rozproszone zawierają się w poszczególnych fragmentach, choćby najbardziej chlubnych i cennych naszego życia porozbiorowego. Stąd więc dzieje Polski niepodległej muszą zawsze pozostać podstawą badań naukowych i fundamentem znajomości historii Polski.

Prawda ta zresztą całkiem nie nowa. Nowym natomiast jest prąd, który dopatruje szczególnej doniosłości dziejowej w jednej epoce z pominięciem całokształtu naszych dziejów. Dzięki niemu to krzewi się u ...

rotmeister
5 stycznia 2019 12:05

11     1089    5

Spalicie połowę swojej biblioteki po przeczytaniu książki Z dziejów współzawodnictwa Anglii i Niemiec, Rosji i Polski. I co do tego ma 2 i 3 tom "BJN. Polskie historie"?

Gdy człowiek dowiaduje się o istnieniu kogoś sprzedającego swoje książki za pośrednictwem internetu, do takich inicjatyw bywa raczej nastawiony sceptycznie. Swoje robi powszechne przekaz, że książkę historyczną może napisać tylko historyk, że książka historyczna musi być opatrzona milionem przypisów, że – i to ma być rzekomo wykładnią powagi historyka- pisząc historię trzeba pisać tylko o tym co zawarte jest w źródłach i broń Boże nie wolno wyciągać swoich, najbardziej nawet logicznych wniosków. Dlatego też historie jako dziedzinę (i przedmiot) uznaje się w pewnym sensie za martwą, ograniczającą się do wymieniania dat i faktów, nie odnosząc się przy tym do współczesności. Historia ma być traktowana jako opis wydarzeń które przecież działy ...

rotmeister
3 stycznia 2019 21:51

8     1719    13

Arcybiskup Fulton J. Sheen recenzuje "Kler" Smarzowskiego.

Kilkanaście dni temu ukazało się na rynku polskie tłumaczenie książki arcybiskupa Fultona J. Sheena „Życie Jezusa Chrystusa”. Książka warta każdej złotówki na nią wydanej. Na stronie 274 znajduje się opis zachowania Jezusa wobec kobiety oskarżonej o cudzołóstwo („kto jest bez winy…”). Ten fragment (szczególnie wytłuszczony) jak ulał pasuje do opisu fanatycznych zwolenników linii wyznaczanej min. przez filmy typu „Kler”.

 

„Broniąc kobiety (oskarżonej o cudzołóstwo) Chrystus dowiódł, że jest przyjacielem grzeszników, ale tylko tych, którzy przyznali, że są grzesznikami. Musiał pójść do wyrzutków społeczeństwa, by odnaleźć wielkość serca i nieograniczoną hojno ...

rotmeister
2 stycznia 2019 19:50

9     1399    15

Deizm i deiści. Część 3.

Deizm i deiści.

Część 3.

 

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami. Warszawa 1874. Tom IV, str. 106-116.

 

Z owych pięciu punktów, do których Cherbury wszystkie religie sprowadził, ostatnim była wiara w nagrodę za dobre i w karę za złe uczynki, w tym i w przyszłym życiu. Collins wszakże już zaczyna powątpiewać o nieśmiertelności duszy. W pierwszym z wyżej podanych dzieł rozwodzi się nad brakiem dowodów za niematerialnością duszy, a więc i za jej nieśmiertelnością. Jeżeli zaś odrzuci się nieśmiertelność duszy, doktryny deizmu tracą rację bytu, gdyż cnota pozbawioną zostanie rozumnego celu. Na co się przyda wtedy cnota? Cnotliwym tak ciężko żyć na tym świecie, tak rzadko nawet zna ...

rotmeister
31 grudnia 2018 10:49

0     499    6

 Poprzednia  Strona 2 na 8.    Następna