-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Czy papieży można krytykować?

Podrozdział książki której tytuł widnieje poniżej.

 

Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowi?. Szydłowiec-Kraków 2016, str. 232-234.

7.3. Grzeszni papieże.

Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał   ciemnościom

by zajaśniały światłem,

zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością

poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,

aby z Boga była owa przeogromna moc,

a nie z nas (2 Kor 4,6-7).

Wiele osób robi błąd wiążąc prymat z osobami, ich ewentualną mądrością, wiedzą czy świętością. To by miało sens, gdyby Magisterium miało ustalać naukę. Ale ono ma za zadanie tylko nauczać, bez prawa do zmiany. Choćby papież pękł, nie może, nie jest w stanie zmienić nauk ...

rotmeister
15 czerwca 2018 13:34

41     2429    5

Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta.

Zachwalają tu i ówdzie, to kupiłem sobie „Opcję Benedykta” Roda Drehera. O samej książce można napisać osobna notkę, ale tutaj napiszę, że dolnej części ciała to nie urywa, chociaż jest na swój sposób pouczające. I z kilometra widać, że pisze to były (?) protestant, potem katolik, a teraz prawosławny. Gen protestantyzmu mu jednak pozostał i tym genem tak naprawdę przesiąknięta jest cała książka. Ksiądz Brzozowski podobno mawiał, że nie ma przypadków są tylko znaki. No i od jakiegoś czasu jestem przekonany, że to prawda. Po lekturze Drehera wpadła mi (dosłownie, otworzyłem szafę z książkami i ta od razu wpadła mi w oczy) do ręki książka Plinia Correi de Oliveira „Rewolucja i kontrrewolucja”. I to jest sto razy lepsze i dające prawdziwy ...

rotmeister
12 czerwca 2018 21:50

249     4528    6

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu.

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu.

Spis treści.

Słowo ks. abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego... 7

Wstęp..9

Ogólna charakterystyka ludności polskiej przed objawieniami… 19

Złoty jubileusz biskupstwa Piusa IX w 1877 r… 39

Objawienia w Gietrzwałdzie… 79

Ruch pielgrzymkowy… 103

Próby ośmieszenia objawień gietrzwałdzkich… 159

Odrodzenie życia religijnego w wielu rejonach Warmii, Polski i Europy…179

Budzenie polskiej świadomości narodowej… 195

Zakończenie… 223

Wykaz skrótów… 229

Bibliografia… 229

 

Premierowe wydanie książki „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”. Nakład ...

rotmeister
24 maja 2018 21:34

10     1039    8

Andrzej Gliwa, Kraina upartych niepogód. Fragmenty i spis treści.

Andrzej Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. Przemyśl 2013. 1104 ss., oprawa twarda, 8 ilustracji kolorowych 11 czarno-białych, 12 map.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp                        

Koncepcja zniszczeń wojennych jako problem badawczy ...6

Stan badań ...14           

Źródła  ...42       

Charakter, cel i ramy chronologiczne pracy ... 61

Metody analizy i prezentacja materiału statystycznego ...62

Struktura pracy ...64

Podziękowania  ...66

Rozdział I

Ziemia ...

rotmeister
22 maja 2018 11:07

0     2033    5

Jędrzej Giertych, Jan Amos Komensky. U źródeł katastrofy dziejowej Polski. Spis treści.

           Przedmowa

I.         Wstęp

II.        Jan Amos Komensky, biskup braci czeskich

III.      Ojciec Masonerii

IV.      Stosunki polityczne Komeńskiego

V.        Cele polityczne Komeńskiego

VI.      Postawa Komeńskiego i braci czeskich w czasie „potopu” szwedzkiego

VII.     Próba zniszczenia katolickiej Polski

VIII.   Etapy działalności Komeńskiego

IX.      Dodatek: Komeński i polscy arianie

           Indeks

Książka, którą macie Państwo w rękach, ...

rotmeister
21 maja 2018 22:59

0     2065    5

Katechon, ten co teraz powstrzymuje.

Wydawnictwo AA wydało małych rozmiarów książkę Włodzimierza Sołowjowa „Krotka opowieść o Antychryście”. Książka sama w sobie kapitalna. Naprawdę warto przeczytać. Wstępem do niej jest tekst ks. Roberta Skrzypczaka „Antychryst w wersji soft” (w linkach poniżej). Stąd dowiedziałem się o istnieniu kogoś/czegoś takiego jak katechon. Słowo to znamy dzięki św. Pawłowi. Apostoł Paweł, ostrzegając przed Antychrystem, używał słowa „katechon”, wskazując na coś, „co go teraz powstrzymuje… Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec”. Wydaje się, że Apostoł i jego słuchacze świetnie się rozumieli. Tylko dla nas pozostaje zagadką, co kryje się w treści owego określenia „katechon&r ...

rotmeister
15 maja 2018 22:00

14     2751    10

Spis artykułów Józefa Mackiewicza z londyńskich "Wiadomości".

Poniżej zamieszczam linki do numerów londyńskich „Wiadomości” (red. Mieczysław Grydzewski) w których publikował swoje teksty Józef Mackiewicz. Numerów "Wiadomości" było sporo, a Józef Mackiewicz nie pisał w każdym z nich. Stąd dla ułatwienia mała ściąga. Są to artykuły i korespondencja nadsyłana przez Mackiewicza do redakcji. Niestety poszczególne strony nie mają swoich „osobnych” linków, trzeba przejrzeć cały numer – co nie będzie stanowiło chyba większego problemu (numery "Wiadomości" liczyły kilka stron).

 

 

Józef Mackiewicz, Wielka spółka trwa.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17990&from=FBC

 

Józef Mackiewicz, Wyprawa ...

rotmeister
9 maja 2018 20:29

17     3307    7

Ksiądz Stanisław Staszic. Hasło z Encyklopedii Kościelnej z 1903 roku. Cz II.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Warszawa 1903. Tom XXVI, str. 504-514.

Co prawda pozwala ją wykładać, ale rzadko w której szkole i kładzie nacisk: „niechaj jej nauczyciele jak najmniej teorii dawają. Niechaj same tylko upoważnione doświadczenia będą tej nauki prawidłem”. Nie łaskaw on na lekarzy, ponieważ „jeszcze nie wiele dobrego zrobili”. Staszic, wychodząc z całkiem słusznego założenia, że edukacja kształcić powinna człowieka, nie zaś duszę tylko lub ciało, nie pomija gimnastyki, która ma ciało wzmacniać i sprawność ma zapew ...

rotmeister
25 kwietnia 2018 20:12

4     369    6

Ksiądz Stanisław Staszic. Hasło z Encyklopedii Kościelnej z 1903 roku. Cz I.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Warszawa 1903. Tom XXVI, str. 504-514.

 

Staszic (ks. Stanisław Wawrzyniec, podpisywał się pierwej Stasic, a później Staszic), prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, mąż stanu, reformator, uczony i myśliciel, ur. w Wielkopolsce w Pile 1755 r. z Wawrzyńca, burmistrza tego miasteczka, i Katarzyny z Mędlickich-Stasziców. Stanisława, wątłego ciała, w niemowlęctwie jeszcze poświęciła matka Panu Bogu na służbę, i wcześnie ubierała go w suknię duchowną. Stanisław, po ukończeniu szkół w kraju, wyjechał na wyżs ...

rotmeister
24 kwietnia 2018 23:28

2     931    5

Grzegorz Kucharczyk, Hohenzollernowie. Spis treści.

Grzegorz Kucharczyk, Hohenzollernowie.

Spis treści

Ze Szwabii do Brandenburgii i Prus

Wielki Elektor

Suwerenność w Prusach

Podstawa władzy: armia i administracja

Wiara i alchemia

Fryderyk III (I) – pierwszy król

Koszty reprezentacyjne, czyli wizualizacja statusu państwa

Fryderyk Wilhelm I (1713–1740)

Nadzwyczaj spokojny człowiek

Ucieleśnienie pruskich cnót

Nowy król, nowe porządki

Wszystko dla armii

Zamiast dziewczyn – „wielkie chłopiska”

Militarysta stroniący od wojen

Sprawy ducha – bardziej i mniej wzniosłe

Walka z cierpieniem

Fryderyk II (1740–1786)

„Mój ojciec był straszliwym człowiekiem”

„Szaleństwa” Fryderyka II

Rządy kr&oacu ...

rotmeister
16 kwietnia 2018 20:59

2     956    3

Hugenoci i wojny religijne we Francji

Hugenoci. (…) Odtąd otrzymali francuscy kalwiniści nazwę hugenotów. Początek tego przezwiska rozmaicie objaśniają. Podług jednych, wyraz hugenoci pochodzi od Hugona Kapeta, który jako widziadło przechadzać się miał w nocy po ulicach miasta Tours, ówczesnej siedziby reformowanych. Ponieważ kalwiniści porą nocną na obrady i modlitwy się zbierali, od katolików więc przezywani byli hugonotami. Podług Castelnau, wyraz hugonoci pochodzi od pewnej lichej monety z czasów Hugona Kapeta, zwanej hugenot. Jakieś kobiety miały się odezwać o spiskowcach z Amboise, że nędzni są to ludzie, niewarci nawet hugenota. Odtąd przezwisko to weszło w powszechne użycie. Inni znowu (np. Sismondi i Weber w swojej Geschicht. Darstel. des Calvinismus. in Genf u. Frankreich ...

rotmeister
14 kwietnia 2018 16:55

4     3282    6

Co zawdzięczamy reformacji?

X. T. J., Co zawdzięczamy reformacji ?.

Przegląd Powszechny. Kraków 1917, tom 136, str. 143-150

 

W jednym z krakowskich dzienników z d. 31. października 1917 str. 4, ukazał się z powodu jubileuszu Lutra, artykuł prof. uniwersytetu wiedeńskiego dr. v. Zimmermanna, pod napisem: „Was wir - (tj. katolicy i protestanci) der Reformation zu verdanken haben”. Refleksje p. profesora, poświęcone jubileuszowi reformacji, owiane są na wskroś duchem liberalnego protestantyzmu, choć ma się wrażenie, że autor miał zamiar pisać w tonie pojednawczym. Z tego powodu nie weźmie nam autor za złe, jeśli, dla wyjaśnienia tak obopólnie ważnej sprawy, oświetlimy jego wywody ze stanowiska katolickiego. Nie piszemy polemiki, lecz rzecz udowodnić pragniemy siłą niez ...

rotmeister
9 kwietnia 2018 20:29

13     757    5

Tak zwana reformacja. Hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Nowodworskiego. Część II.

Encyklopedia Kościelna tom XXIII. Warszawa 1889.

Tak zwana reformacja cz. 2.

Jakich zaś sposobów ku temu używać się nie wahał, aby tylko pozyskać łaskę i opiekę książąt, tego między innymi dowodzi jego zachowanie się z Filipem heskim, wyraźne, jakiego mu udzielił, do dwużeństwa upoważnienie. W Niemczech, jako w państwie federacyjnym, odstępstwo od jedności wiary z bardzo różnych, jak widzieliśmy, wedle różnego charakteru danego terytorium, nastąpiło pobudek i powodów; również i forma nowych urządzeń kościelnych w różnych krajach czy miastach rzeszy wielkie przedstawiała różnice. W drugich państwach europejskich, jako monarchiach jednolitych, wola panującego stanowiła o zmianie religii. W Szwecji Gustaw Waza użył wiary luterskiej za ...

rotmeister
8 kwietnia 2018 22:07

2     274    3

Tak zwana reformacja. Hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Nowodworskiego. Część I.

Encyklopedia Kościelna tom XXIII. Warszawa 1889.

 

Reformacja tak zwana. Żadne chyba w dziejach Kościoła i w dziejach świata zajście, czy wstrząśnienie nie nosi tak niezasłużenie nazwy swojej, jak rzekoma wieku XVI reformacja. Po wszystkie wieki, na niezliczonych soborach i synodach. Kościół ustawicznie pracował nad reformacją, tj. nad naprawą tego, co stanowi ziemską, przyrodzoną, ludzką stronę jego, i dla tego, jak każda rzecz ludzka, wciąż potrzebuje naprawy; mianowicie pracował nad reformacją karności i administracji kościelnej. Właśnie w XV w. pieczołowitość Kościoła w tym kierunku usilniej i dobitniej jeszcze, niż w innych czasach się objawiała. Wielkie synody reformacyjne w Bazylei, konkordaty książęce w r. 1447, konkordat aszanfenburski, czyli właściwiej wiede ...

rotmeister
7 kwietnia 2018 21:44

0     452    6


W czym pomóc może kumpel ze szkolnej ławy. Albrecht Hohenzollern i kanclerz wielki Krzysztof Szydłowiecki.

Jerzy Kieszkowski, Kanclerz Krzysztof Szydłowiecki. Z dziejów kultury i sztuki zygmuntowskich czasów. Poznań 1912.

Rozdział XII.

Sprawy pruskie.

(1520-1527)

Kongres z r. 1515 przywrócił zupełną zgodę między cesarzem a Zygmuntem. Aż do śmierci też swojej wiernie i szczerze stał Maksymilian po stronie króla polskiego. Lojalnym się zwłaszcza odtąd okazał w sprawie pruskiej, którą spodziewano się za wpływem cesarza również pomyślnie załatwić.

Nadzieje te jednak zawiodły. Następca Maksymiliana, Karol V nie idzie już w ślady swego dziada, owszem zakazuje Albrechtowi hołdu składać. Wobec tego musiał Zygmunt znowu za oręż chwycić, aby zmusić nim butnego siostrzeńca do wypełnienia warunku pokoju toruńskiego. Z końcem grudnia 1519 wybuchła ...

rotmeister
28 marca 2018 23:07

10     592    6

Encyklopedia kościelna z 1877 roku o Hugonie Kołłątaju.

Encyklopedia kościelna, pełny tytuł: Encyklopedja Kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Tom X, str.538-541. Warszawa 1877.

Autor hasła bp płocki Michał Nowodworski (pierwszy redaktor encyklopedii kościelnej).

 

X. Kołłątaj Hugo, ksiądz, ur. l kwietnia 1750 r. w Niecisławicach pod Stobnicą, w dawnym województwie Sandomierskim; niektórzy przydawaj mu przydomek Sztumlerg, a po śmierci tytuł hrabiego, jakich jedna nigdy nie używał. Rodzina Kołłątajów po zajęciu województwa Smoleńskiego przez Rosję (1667 r.) przeniosła się na Litwę, a potem w Sandomi ...

rotmeister
26 marca 2018 23:00

26     2295    14

Anglio, twoje dzieło?

Kilka lat temu ukazała się książka Stanisława Cata Mackiewicza pt. „Polityka Becka”. Nie jest tajemnicą, że Cat był przeciwnikiem Becka i krytykował jego działalności jako ministra spraw zagranicznych. Mimo celności uwag Cata, zauważalną anomalią w książce jest niemal całkowite pomijanie roli ZSSR w opisywanych wydarzeniach lat 1933-39. Dziwi to tym bardziej, że, Mackiewicz pisząc tę książkę, musiał wiedzieć o roli sowietów w wywołaniu II wojny światowej. Polityka ZSSR miała przecież kluczowe znaczenia dla takiego a nie innego przebiegu wydarzeń w pamiętnym 1939 roku. Cat Mackiewicz opierał swoją tezę o niemal wyłącznej winie Becka za sytuację Polski we wrześniu 1939 roku na informacjach dotyczących tzw. „konferencji Hossbach”.

Według tego, co jest zap ...

rotmeister
10 marca 2018 21:41

35     2012    12

Ewa Kurek, Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Poza granicą solidarności.

 

Ewa Kurek, Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945. Poza granicą solidarności.

Mity, przeinaczenia i manipulacje prawdą, które przenosiły ciężar odpowiedzialności za zagładę europejskich Żydów na Polaków, płynęły nie tyle ze strony Niemców, ile ze strony Żydów - pisze autorka tłumacząc dlaczego podjęła studia nad stosunkami polsko - żydowskimi. Dr Ewa Kurek opierając się wyłącznie na źródłach żydowskich odpowiada, jak do tego doszło, że w chwili wybuchu II wojny światowej los Polski i Polaków nie interesował obywateli polskich żydowskiego pochodzenia.

 

Spis treści:

Wstęp

Rozdział I

Wielonarodowa Rzeczpospolita

Rozdział II

Żydzi polscy: cudzoziemcy czy współobywatele?

Rozdział III

Wok& ...

rotmeister
1 marca 2018 21:36

34     1570    5

William Cobbet o tym jak się za Henryka VIII rabowało angielskie klasztory. Plus lista rozwiązanych klasztorów.

„Zaraz obaczymy, pod jakimi to pozorami spustoszenie Anglii zostało rozpoczęte…”

 

Wilhem (William) Cobbett, Historia reformy protestanckiej w Anglii i Irlandii przetłumaczona przez J. Kropiwnickiego, nauczyciela języka angielskiego przy C. K. Uniwersytecie Franciszka Józefa, dwóch gimnazjach i szkole realnej we Lwowie. Poznań 1877, str. 75-90 (fragmenty).

 

A gdy spojrzymy na te wspaniałe posiadłości owych zakładów i na te piękne i urodzajne miejsca, w których się po większej części znajdowały: jeżeli wspomnimy na zazdrość, jaką miłość i przywiązanie ludu do tych klasztorów wzbudzały w sercach wielu szlachty i panów; gdy mówię, wszystko to weźmiemy na uwagę: natenczas nie będziemy się dziwili, że ...

rotmeister
26 lutego 2018 20:39

11     673    9

Strona 1 na 5.    Następna