-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Szkoła Nawigatorów nr 20 śródziemnomorski. Spis treści.

Spis treści:

Szymon Modzelewski, Fenicjanie, morze i imperia

Szymon Modzelewski, Wielka grabież. Wyprawa Aleksandra Macedońskiego na Persję

Ewa Rembikowska, Jak debet szukał kredytu

Wojciech Lipski, Galernicy bankowości

Pietro Giustiniani , “Rerum Venetarum ab urbe condita ad annum MDLXXV historia. Historia Wenecji od założenia miasta do roku 1575.” Fragment księgi szesnastej

Krystyna Murat, Handel pieprzem i Morze Śródziemne

Jolanta Gancarz, Gdzie Rzym, gdzie Krym...?!

Kamil Przyłuski, O kwestii Greków Pontyjskich

Juliusz Wnorowski, Malta: tam, gdzie skrzyżowały się szlaki i ostrza

 

Do kupienia tutaj:

https://basnjakniedzwiedz.pl/produkt/szkola-nawigatorow-nr-20-srodziemnomorski/

rotmeister
10 listopada 2018 22:23

1     458    7

Klinika Języka, książki, recenzje, sprzedaż czyli lubimy czytać pl.

Apel zainicjowany jakiś czas temu przez Pana Tadeusza Góreckiego z Księgarni i Antykwariatu Tradovium.

http://www.tradovium.pl/antykwariat/

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do promocji książek Coryllusa i jego wydawnictwa w internecie. Większość jego książek już dodaliśmy do kilku portali. Teraz przyszedł czas na zamieszczanie tam swoich recenzji, komentarzy, ocen itp.

Opisy niektórych książek wymagają dodania okładek, opisów, słów kluczowych, tagów itp., ale najważniejsze są recenzje i komentarze – a przynajmniej oceny. Pracy jest dość sporo i dla każdego wystarczy.

Z tymi książkami trzeba trafiać w świat. Kilka słów na podanych niżej stronach lub na fejsie nie zaszkodzi nikomu a może pomóc. Wydawnictwo żyje ze sp ...

rotmeister
8 listopada 2018 22:25

4     856    7

Michał Siudak, Ukraińska geopolityka - czyli klątwa korektora. Minimakro recenzja.

Książkę Siudaka kupiłem, przeczytałem. Wróć. Probowałem przeczytać. Od razu powiem, że książek o takiej tematyce powinno wychodzić w ciągu roku kilka, kilkanaście. W większości przypadków o myśli politycznej Ukrainy czy innych krajów wiemy z opracowań w których teksty źródłowe są jedynie wspomniane. Czasami tylko w przypisie. A gdy sie dotrze to całego tekstu można wyciagnąć wnioski niekoniecznie takie same jak autor jakiegoś opracowania. I bardzo dobrze, powiadam, że książka Siudaka wyszła. Jeden wniosek który mi sie nasuwa, to taki, że na Ukrainie/Rusi nigdy nie było elity (czy to w ujęciu socjologicznym czy kulturowym). Treścią, esensją Ukrainy ("ukraińskości", idei ukraińskiej?) jest i zawsze był mityczny lud. Mityczny nie sen ...

rotmeister
17 października 2018 22:35

8     903    6

Robert Hugh Benson, Królewski łup.

Mała reklama. Takich książek nie ukazuje się zbyt wiele (ja prawdę mowiąc nie znam żadnej innej dotyczącej tej tematyki, napisanej dodatkowo z katolickiego punktu widzenia). 456 stron lektury. Kupię na dniach, przeczytam i dam recenzję.

 

Barwna powieść historyczna o losach brytyjskiej monarchii za panowania Henryka VIII. Fabuła wprowadza czytelnika w meandry osobistego życia monarchy oraz wydarzeń, które dla Anglii i całej Europy okazały się bardzo brzemienne w skutki. Te wydarzenia to oderwanie Kościoła w Anglii od Rzymu, prześladowania wymierzone w katolików, konflikty wewnętrzne w kraju oraz związany z tym wszystkim głęboki przełom polityczny i cywilizacyjny, który na wieki ukształtował charakter Imperium Brytyjskiego.

Królewski łup to ...

rotmeister
12 października 2018 21:14

21     836    7

O dwóch Cromwellach co to herezję siali.

Cromwell Oliwier, protektor Anglii, ur. w Kwietniu 1599 r. w Hutington, syn szlachcica prowincjonalnego, wstąpił do kolegium Sidney- Sussex w Cambridge tegoż samego dnia, w którym Szekspir życie zakończył (23 kwietnia 1616 r.). W skutek śmierci ojca, Oliwier zmuszony był opuścić kolegium i zająć się interesami osierociałej rodziny. Purytańskie doktryny zawładnęły umysłem Cromwell tak dalece, że nawet kwitnąca za jego czasów literatura ojczysta żadnego na nim nie wywierała wpływu; w duszy jego wcześnie zapanowało usposobienie melancholiczne, ponure, które wraz z purytańskim fanatyzmem objaśniają nam zawziętość, z jaką on później prześladował religię katolicką. Dawszy się poprzednio poznać z gorliwości w sprawie purytanizmu, został wybrany na deputowanego Huti ...

rotmeister
8 października 2018 20:23

7     866    9

Prequel "Kleru" czyli Cranmer Tomasz co to potajemnie się ożenił.

Cranmer (czyt. Krenmer), v. Crammer Tomasz, ur. w Astason 1489, uczył w Cambridge, jako członek kolegium Jezusowego, gdzie, wręcz przyjętemu zobowiązaniu, potajemnie się ożenił. Obawa wykrycia się tego przewinienia, a z drugiej strony ciągłe z nim się ukrywanie, wyrobiły w nim, obok tchórzostwa, obłudę posuniętą do stopnia rzadko napotykanego w świecie. Po wyświęceniu później na kapłana, chwycił się w Niemczech zasad protestanckich i potajemnie znów zaślubił w Norymberdze i drugą żonę, siostrzenicę Osjandra. Niewolnik chuci cielesnych, przygotowywał się tą służbą do usług, jakie następnie miał oddać Henrykowi VIII. Gdy król ten zakochany w młodej damie dworu, Annie Boleyn (1529), chciał się z nią ożenić, i dla tego potrzebował się rozwieść z żoną Katarzyną a ...

rotmeister
4 października 2018 20:25

8     1059    9

Szkoła Nawigatorów. Nr 4 specjalny. Polsko-żydowski. Fragmenty.

Spis treści numeru TUTAJ

Fragmenty tekstów zawartych w numerze:

 

„Kupcy żydowscy, wyćwiczeni od wieków w interesach pieniężnych, mający za sobą rutynę i tradycję wielu pokoleń, uczynili z kredytu potężną dźwignię swego handlu, uczynili zeń narzędzie tak giętkie, elastyczne, dogodne i prędkie, że nawet Bank Polski ani wspólne konferencje sfer gospodarczych i rządowych nie są w stanie wynaleźć dogodniejszych i tańszych źródeł kredytu”- Filip Friedman.

 

„Wybór więc narodu izraelskiego nie był uznaniem dla jego wartości, ani rozmiłowaniem się Bożym w narodzie, którego Mojżesz znosić nie mógł dla jego wad i niestałości. Był wybrany jako teren bezpośredniego działania Mesjasza ludzkości, Mesjasz ...

rotmeister
9 sierpnia 2018 11:03

1     882    6

Szkoła Nawigatorów. Nr 4 specjalny. Polsko-żydowski. Spis treści.

Spis treści

Ludwika Jeleńska, Naród wybrany a katolicy

Majer Bałaban, Auto da fe we Lwowie

Majer Bałaban, Handel i rzemiosło u Żydów w Polsce. Ogólne uwagi

Emanuel Ringelblum, Stosunki gospodarcze i społeczne Żydów w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku

Aleksander Kraushar, Frank i frankisci polscy 1726-1816

Ignacy Schipper, Dzieje handlu Żydowskiego na ziemiach polskich

Ignacy Schipper, Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza

Mojżesz Steinberg, Żydzi w Jarosławiu od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku

J. W Hirschberg, Udział Józefa Nasi w pertraktacjach polsko-tureckich w roku 1562

Ludwik Oberlander, Dziewięć wieków współżycia

Majer Bałaban, Żydzi ...

rotmeister
8 sierpnia 2018 13:04

16     1273    8

Pomnik pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w Szydłowcu (las na Korzonku) - 3 sierpnia 1944 roku.

W Szydłowcu, mieście w południowej części województwa mazowieckiego, w lesie, tuż przy drodze Skarżysko-Kamienna – Radom stoi pomnik. Napis na nim głosi:

 

Miejsce uświęcone krwią 14-tu Polaków zamordowanych przez oprawców hitlerowskich w sierpniu 1944 r. Społeczeństwo Szydłowca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się lista 11 nazwisk (i trzech nieznanych):

Stefańska Urszula lat 23 z Ćmielowa.

Stefański Jerzy lat 21 z Ćmielowa.

Wieczorek Jan lat 40 z Ćmielowa.

Dziewiecki Wincenty lat 44 z Ćmielowa (u niego przebywało troje nieznanych z nazwiska ludzi których również zamordowano).

Kolasa Jan lat 42 z Krzczonowic.

Koza Henryk lat 22 z Ćmielowa.

...
rotmeister
2 sierpnia 2018 22:18

10     877    11

Tajna misja Ukraińca w Berlinie w roku 1791.

Dr. Bronisław Dembiński, Tajna misja Ukraińca w Berlinie w roku 1791.

Przegląd Polski, Rok XXX (styczeń, luty, marzec). Ogólnego tomu zbiór 119. Kraków 1896.

 

Rzecz, oparta na materiałach, mieszczących się w tajnym archiwum w Berlinie (A. B.). Należą one do korespondencji posła pruskiego w Petersburgu, hr. Goltz, z dworem pruskim. Sporo wskazówek i informacji zawdzięczam szanownym kolegom, p. prof. Hruszewskiemu i Dr. Kolesie. To też miły spełniam obowiązek, aby obydwóm Panom wyrazić swe szczere podziękowanie.

 

W kwietniu r. 1791 przybył do Berlina rzadki gość z Ukrainy i poprosił piśmiennie ministra pruskiego, Hertzberga, o „osobną audiencję”. Misja jego była bowiem „tej natury, że tylko samemu ministrowi ...

rotmeister
1 sierpnia 2018 23:06

16     1118    10

Rok 1920 i tajemnica masakry dwu batalionów. Z dziejów wojny polsko-bolszewickiej.

Stefan Majewski, Tajemnica masakry dwu batalionów. Wiadomości (londyńskie) nr 1074, 1966 rok.

 

W krytycznych dniach sierpnia 1920, w obszarze Modlin-Ciechanów-Mława-Chorzele działała słynna w tym czasie 18-a dywizja piechoty pod dowództwem gen. Krajowskiego (Kraliczka), wsławiona w walkach odwrotowych naszych wojsk z Kijowa; to głównie ta dywizja powstrzymała zwycięski pochód konnej armii Budiennego w obszarze: Brody-Radziwiłłów-Toporów, swoimi błyskawicznymi uderzeniami i nieoczekiwanym manewrem. (Po wojnie, przez szereg lat, była tematem studiów Wyższej Szkoły Wojennej jako przykład klasycznego manewru w walkach ruchomych).

Naczelny wódz Piłsudski, specjalnym rozkazem przerzucił 18-ą dywizję z rejonu walk p ...

rotmeister
31 lipca 2018 10:43

24     1794    15

Mieczysław Jałowiecki u Edwarda Woyniłłowicza.

Mieczysław Jałowiecki, U Edwarda Woyniłłowicza, Wiadomości (londyńskie) 1958, R. 13, nr 18 (631).

 

Była 3-a w nocy gdy z pociągu wileńskiego przesiadłem się w Mińsku Litewskim do pociągu idącego w stronę Baranowicz i Brześcia.

Znalazłem się sam w pustym ale nieco zadymionym wagonie.

Otworzyłem okno. Wlała się przez nie fala czystego, przesiąkniętego oddechem wiosny powietrza.

Było jeszcze ciemno, ale daleko na wschodzie niebo się już zaróżowiło.

Lubię chwilę przedświtu, pełną dziwnego uroku, tajemniczo zawieszoną w przestworzach pomiędzy mrokiem nocy a jasnością dnia.

Stanęliśmy na małej stacyjce. Zaczęło świtać. Do uszu moich doszły pierwsze echa budzącego się dnia; pianie kogutów z pobliskiej wsi, głos kukułki i dalekie bulgotanie cietrzewi.

...
rotmeister
27 lipca 2018 09:57

38     2880    30

Czy papieży można krytykować?

Podrozdział książki której tytuł widnieje poniżej.

 

Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowi?. Szydłowiec-Kraków 2016, str. 232-234.

7.3. Grzeszni papieże.

Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał   ciemnościom

by zajaśniały światłem,

zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością

poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,

aby z Boga była owa przeogromna moc,

a nie z nas (2 Kor 4,6-7).

Wiele osób robi błąd wiążąc prymat z osobami, ich ewentualną mądrością, wiedzą czy świętością. To by miało sens, gdyby Magisterium miało ustalać naukę. Ale ono ma za zadanie tylko nauczać, bez prawa do zmiany. Choćby papież pękł, nie może, nie jest w stanie zmienić nauk ...

rotmeister
15 czerwca 2018 13:34

41     2806    5

Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta.

Zachwalają tu i ówdzie, to kupiłem sobie „Opcję Benedykta” Roda Drehera. O samej książce można napisać osobna notkę, ale tutaj napiszę, że dolnej części ciała to nie urywa, chociaż jest na swój sposób pouczające. I z kilometra widać, że pisze to były (?) protestant, potem katolik, a teraz prawosławny. Gen protestantyzmu mu jednak pozostał i tym genem tak naprawdę przesiąknięta jest cała książka. Ksiądz Brzozowski podobno mawiał, że nie ma przypadków są tylko znaki. No i od jakiegoś czasu jestem przekonany, że to prawda. Po lekturze Drehera wpadła mi (dosłownie, otworzyłem szafę z książkami i ta od razu wpadła mi w oczy) do ręki książka Plinia Correi de Oliveira „Rewolucja i kontrrewolucja”. I to jest sto razy lepsze i dające prawdziwy ...

rotmeister
12 czerwca 2018 21:50

249     6171    6

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu.

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu.

Spis treści.

Słowo ks. abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego... 7

Wstęp..9

Ogólna charakterystyka ludności polskiej przed objawieniami… 19

Złoty jubileusz biskupstwa Piusa IX w 1877 r… 39

Objawienia w Gietrzwałdzie… 79

Ruch pielgrzymkowy… 103

Próby ośmieszenia objawień gietrzwałdzkich… 159

Odrodzenie życia religijnego w wielu rejonach Warmii, Polski i Europy…179

Budzenie polskiej świadomości narodowej… 195

Zakończenie… 223

Wykaz skrótów… 229

Bibliografia… 229

 

Premierowe wydanie książki „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”. Nakład ...

rotmeister
24 maja 2018 21:34

10     1352    8

Andrzej Gliwa, Kraina upartych niepogód. Fragmenty i spis treści.

Andrzej Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. Przemyśl 2013. 1104 ss., oprawa twarda, 8 ilustracji kolorowych 11 czarno-białych, 12 map.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp                        

Koncepcja zniszczeń wojennych jako problem badawczy ...6

Stan badań ...14           

Źródła  ...42       

Charakter, cel i ramy chronologiczne pracy ... 61

Metody analizy i prezentacja materiału statystycznego ...62

Struktura pracy ...64

Podziękowania  ...66

Rozdział I

Ziemia ...

rotmeister
22 maja 2018 11:07

0     2223    5

Jędrzej Giertych, Jan Amos Komensky. U źródeł katastrofy dziejowej Polski. Spis treści.

           Przedmowa

I.         Wstęp

II.        Jan Amos Komensky, biskup braci czeskich

III.      Ojciec Masonerii

IV.      Stosunki polityczne Komeńskiego

V.        Cele polityczne Komeńskiego

VI.      Postawa Komeńskiego i braci czeskich w czasie „potopu” szwedzkiego

VII.     Próba zniszczenia katolickiej Polski

VIII.   Etapy działalności Komeńskiego

IX.      Dodatek: Komeński i polscy arianie

           Indeks

Książka, którą macie Państwo w rękach, ...

rotmeister
21 maja 2018 22:59

0     2229    4

Katechon, ten co teraz powstrzymuje.

Wydawnictwo AA wydało małych rozmiarów książkę Włodzimierza Sołowjowa „Krotka opowieść o Antychryście”. Książka sama w sobie kapitalna. Naprawdę warto przeczytać. Wstępem do niej jest tekst ks. Roberta Skrzypczaka „Antychryst w wersji soft” (w linkach poniżej). Stąd dowiedziałem się o istnieniu kogoś/czegoś takiego jak katechon. Słowo to znamy dzięki św. Pawłowi. Apostoł Paweł, ostrzegając przed Antychrystem, używał słowa „katechon”, wskazując na coś, „co go teraz powstrzymuje… Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec”. Wydaje się, że Apostoł i jego słuchacze świetnie się rozumieli. Tylko dla nas pozostaje zagadką, co kryje się w treści owego określenia „katechon&r ...

rotmeister
15 maja 2018 22:00

14     2997    10

Spis artykułów Józefa Mackiewicza z londyńskich "Wiadomości".

Poniżej zamieszczam linki do numerów londyńskich „Wiadomości” (red. Mieczysław Grydzewski) w których publikował swoje teksty Józef Mackiewicz. Numerów "Wiadomości" było sporo, a Józef Mackiewicz nie pisał w każdym z nich. Stąd dla ułatwienia mała ściąga. Są to artykuły i korespondencja nadsyłana przez Mackiewicza do redakcji. Niestety poszczególne strony nie mają swoich „osobnych” linków, trzeba przejrzeć cały numer – co nie będzie stanowiło chyba większego problemu (numery "Wiadomości" liczyły kilka stron).

 

 

Józef Mackiewicz, Wielka spółka trwa.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17990&from=FBC

 

Józef Mackiewicz, Wyprawa ...

rotmeister
9 maja 2018 20:29

17     3643    7

Ksiądz Stanisław Staszic. Hasło z Encyklopedii Kościelnej z 1903 roku. Cz II.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Warszawa 1903. Tom XXVI, str. 504-514.

Co prawda pozwala ją wykładać, ale rzadko w której szkole i kładzie nacisk: „niechaj jej nauczyciele jak najmniej teorii dawają. Niechaj same tylko upoważnione doświadczenia będą tej nauki prawidłem”. Nie łaskaw on na lekarzy, ponieważ „jeszcze nie wiele dobrego zrobili”. Staszic, wychodząc z całkiem słusznego założenia, że edukacja kształcić powinna człowieka, nie zaś duszę tylko lub ciało, nie pomija gimnastyki, która ma ciało wzmacniać i sprawność ma zapew ...

rotmeister
25 kwietnia 2018 20:12

4     502    6

Strona 1 na 6.    Następna