-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Szkoła Nawigatorów. Nr 4 specjalny. Polsko-żydowski. Fragmenty.

Spis treści numeru TUTAJ

Fragmenty tekstów zawartych w numerze:

 

„Kupcy żydowscy, wyćwiczeni od wieków w interesach pieniężnych, mający za sobą rutynę i tradycję wielu pokoleń, uczynili z kredytu potężną dźwignię swego handlu, uczynili zeń narzędzie tak giętkie, elastyczne, dogodne i prędkie, że nawet Bank Polski ani wspólne konferencje sfer gospodarczych i rządowych nie są w stanie wynaleźć dogodniejszych i tańszych źródeł kredytu”- Filip Friedman.

 

„Wybór więc narodu izraelskiego nie był uznaniem dla jego wartości, ani rozmiłowaniem się Bożym w narodzie, którego Mojżesz znosić nie mógł dla jego wad i niestałości. Był wybrany jako teren bezpośredniego działania Mesjasza ludzkości, Mesjasz ...

rotmeister
9 sierpnia 2018 11:03

1     782    6

Szkoła Nawigatorów. Nr 4 specjalny. Polsko-żydowski. Spis treści.

Spis treści

Ludwika Jeleńska, Naród wybrany a katolicy

Majer Bałaban, Auto da fe we Lwowie

Majer Bałaban, Handel i rzemiosło u Żydów w Polsce. Ogólne uwagi

Emanuel Ringelblum, Stosunki gospodarcze i społeczne Żydów w Polsce w drugiej połowie XVIII wieku

Aleksander Kraushar, Frank i frankisci polscy 1726-1816

Ignacy Schipper, Dzieje handlu Żydowskiego na ziemiach polskich

Ignacy Schipper, Studia nad stosunkami gospodarczymi Żydów w Polsce podczas średniowiecza

Mojżesz Steinberg, Żydzi w Jarosławiu od czasów najdawniejszych do połowy XIX wieku

J. W Hirschberg, Udział Józefa Nasi w pertraktacjach polsko-tureckich w roku 1562

Ludwik Oberlander, Dziewięć wieków współżycia

Majer Bałaban, Żydzi ...

rotmeister
8 sierpnia 2018 13:04

16     1132    8

Pomnik pomordowanych przez oprawców hitlerowskich w Szydłowcu (las na Korzonku) - 3 sierpnia 1944 roku.

W Szydłowcu, mieście w południowej części województwa mazowieckiego, w lesie, tuż przy drodze Skarżysko-Kamienna – Radom stoi pomnik. Napis na nim głosi:

 

Miejsce uświęcone krwią 14-tu Polaków zamordowanych przez oprawców hitlerowskich w sierpniu 1944 r. Społeczeństwo Szydłowca.

 

 

 

 

 

 

 

 

Poniżej znajduje się lista 11 nazwisk (i trzech nieznanych):

Stefańska Urszula lat 23 z Ćmielowa.

Stefański Jerzy lat 21 z Ćmielowa.

Wieczorek Jan lat 40 z Ćmielowa.

Dziewiecki Wincenty lat 44 z Ćmielowa (u niego przebywało troje nieznanych z nazwiska ludzi których również zamordowano).

Kolasa Jan lat 42 z Krzczonowic.

Koza Henryk lat 22 z Ćmielowa.

...
rotmeister
2 sierpnia 2018 22:18

10     743    11

Tajna misja Ukraińca w Berlinie w roku 1791.

Dr. Bronisław Dembiński, Tajna misja Ukraińca w Berlinie w roku 1791.

Przegląd Polski, Rok XXX (styczeń, luty, marzec). Ogólnego tomu zbiór 119. Kraków 1896.

 

Rzecz, oparta na materiałach, mieszczących się w tajnym archiwum w Berlinie (A. B.). Należą one do korespondencji posła pruskiego w Petersburgu, hr. Goltz, z dworem pruskim. Sporo wskazówek i informacji zawdzięczam szanownym kolegom, p. prof. Hruszewskiemu i Dr. Kolesie. To też miły spełniam obowiązek, aby obydwóm Panom wyrazić swe szczere podziękowanie.

 

W kwietniu r. 1791 przybył do Berlina rzadki gość z Ukrainy i poprosił piśmiennie ministra pruskiego, Hertzberga, o „osobną audiencję”. Misja jego była bowiem „tej natury, że tylko samemu ministrowi ...

rotmeister
1 sierpnia 2018 23:06

16     981    10

Rok 1920 i tajemnica masakry dwu batalionów. Z dziejów wojny polsko-bolszewickiej.

Stefan Majewski, Tajemnica masakry dwu batalionów. Wiadomości (londyńskie) nr 1074, 1966 rok.

 

W krytycznych dniach sierpnia 1920, w obszarze Modlin-Ciechanów-Mława-Chorzele działała słynna w tym czasie 18-a dywizja piechoty pod dowództwem gen. Krajowskiego (Kraliczka), wsławiona w walkach odwrotowych naszych wojsk z Kijowa; to głównie ta dywizja powstrzymała zwycięski pochód konnej armii Budiennego w obszarze: Brody-Radziwiłłów-Toporów, swoimi błyskawicznymi uderzeniami i nieoczekiwanym manewrem. (Po wojnie, przez szereg lat, była tematem studiów Wyższej Szkoły Wojennej jako przykład klasycznego manewru w walkach ruchomych).

Naczelny wódz Piłsudski, specjalnym rozkazem przerzucił 18-ą dywizję z rejonu walk p ...

rotmeister
31 lipca 2018 10:43

24     1580    15

Mieczysław Jałowiecki u Edwarda Woyniłłowicza.

Mieczysław Jałowiecki, U Edwarda Woyniłłowicza, Wiadomości (londyńskie) 1958, R. 13, nr 18 (631).

 

Była 3-a w nocy gdy z pociągu wileńskiego przesiadłem się w Mińsku Litewskim do pociągu idącego w stronę Baranowicz i Brześcia.

Znalazłem się sam w pustym ale nieco zadymionym wagonie.

Otworzyłem okno. Wlała się przez nie fala czystego, przesiąkniętego oddechem wiosny powietrza.

Było jeszcze ciemno, ale daleko na wschodzie niebo się już zaróżowiło.

Lubię chwilę przedświtu, pełną dziwnego uroku, tajemniczo zawieszoną w przestworzach pomiędzy mrokiem nocy a jasnością dnia.

Stanęliśmy na małej stacyjce. Zaczęło świtać. Do uszu moich doszły pierwsze echa budzącego się dnia; pianie kogutów z pobliskiej wsi, głos kukułki i dalekie bulgotanie cietrzewi.

...
rotmeister
27 lipca 2018 09:57

38     2562    30

Czy papieży można krytykować?

Podrozdział książki której tytuł widnieje poniżej.

 

Marek Piotrowski, Dlaczego ufam Kościołowi?. Szydłowiec-Kraków 2016, str. 232-234.

7.3. Grzeszni papieże.

Albowiem Bóg, Ten, który rozkazał   ciemnościom

by zajaśniały światłem,

zabłysnął w naszych sercach, by olśnić nas jasnością

poznania chwały Bożej na obliczu Chrystusa.

Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,

aby z Boga była owa przeogromna moc,

a nie z nas (2 Kor 4,6-7).

Wiele osób robi błąd wiążąc prymat z osobami, ich ewentualną mądrością, wiedzą czy świętością. To by miało sens, gdyby Magisterium miało ustalać naukę. Ale ono ma za zadanie tylko nauczać, bez prawa do zmiany. Choćby papież pękł, nie może, nie jest w stanie zmienić nauk ...

rotmeister
15 czerwca 2018 13:34

41     2556    5

Familiaris Consortio, Amoris Laetitia, opcja Benedykta i Bóg jako kosmiczny terapeuta.

Zachwalają tu i ówdzie, to kupiłem sobie „Opcję Benedykta” Roda Drehera. O samej książce można napisać osobna notkę, ale tutaj napiszę, że dolnej części ciała to nie urywa, chociaż jest na swój sposób pouczające. I z kilometra widać, że pisze to były (?) protestant, potem katolik, a teraz prawosławny. Gen protestantyzmu mu jednak pozostał i tym genem tak naprawdę przesiąknięta jest cała książka. Ksiądz Brzozowski podobno mawiał, że nie ma przypadków są tylko znaki. No i od jakiegoś czasu jestem przekonany, że to prawda. Po lekturze Drehera wpadła mi (dosłownie, otworzyłem szafę z książkami i ta od razu wpadła mi w oczy) do ręki książka Plinia Correi de Oliveira „Rewolucja i kontrrewolucja”. I to jest sto razy lepsze i dające prawdziwy ...

rotmeister
12 czerwca 2018 21:50

249     5208    6

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu.

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny, Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu.

Spis treści.

Słowo ks. abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego... 7

Wstęp..9

Ogólna charakterystyka ludności polskiej przed objawieniami… 19

Złoty jubileusz biskupstwa Piusa IX w 1877 r… 39

Objawienia w Gietrzwałdzie… 79

Ruch pielgrzymkowy… 103

Próby ośmieszenia objawień gietrzwałdzkich… 159

Odrodzenie życia religijnego w wielu rejonach Warmii, Polski i Europy…179

Budzenie polskiej świadomości narodowej… 195

Zakończenie… 223

Wykaz skrótów… 229

Bibliografia… 229

 

Premierowe wydanie książki „Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu”. Nakład ...

rotmeister
24 maja 2018 21:34

10     1201    8

Andrzej Gliwa, Kraina upartych niepogód. Fragmenty i spis treści.

Andrzej Gliwa, Kraina upartych niepogód. Zniszczenia wojenne na obszarze ziemi przemyskiej w XVII wieku. Przemyśl 2013. 1104 ss., oprawa twarda, 8 ilustracji kolorowych 11 czarno-białych, 12 map.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp                        

Koncepcja zniszczeń wojennych jako problem badawczy ...6

Stan badań ...14           

Źródła  ...42       

Charakter, cel i ramy chronologiczne pracy ... 61

Metody analizy i prezentacja materiału statystycznego ...62

Struktura pracy ...64

Podziękowania  ...66

Rozdział I

Ziemia ...

rotmeister
22 maja 2018 11:07

0     2139    5

Jędrzej Giertych, Jan Amos Komensky. U źródeł katastrofy dziejowej Polski. Spis treści.

           Przedmowa

I.         Wstęp

II.        Jan Amos Komensky, biskup braci czeskich

III.      Ojciec Masonerii

IV.      Stosunki polityczne Komeńskiego

V.        Cele polityczne Komeńskiego

VI.      Postawa Komeńskiego i braci czeskich w czasie „potopu” szwedzkiego

VII.     Próba zniszczenia katolickiej Polski

VIII.   Etapy działalności Komeńskiego

IX.      Dodatek: Komeński i polscy arianie

           Indeks

Książka, którą macie Państwo w rękach, ...

rotmeister
21 maja 2018 22:59

0     2159    4

Katechon, ten co teraz powstrzymuje.

Wydawnictwo AA wydało małych rozmiarów książkę Włodzimierza Sołowjowa „Krotka opowieść o Antychryście”. Książka sama w sobie kapitalna. Naprawdę warto przeczytać. Wstępem do niej jest tekst ks. Roberta Skrzypczaka „Antychryst w wersji soft” (w linkach poniżej). Stąd dowiedziałem się o istnieniu kogoś/czegoś takiego jak katechon. Słowo to znamy dzięki św. Pawłowi. Apostoł Paweł, ostrzegając przed Antychrystem, używał słowa „katechon”, wskazując na coś, „co go teraz powstrzymuje… Niech tylko ten, co teraz powstrzymuje, ustąpi miejsca, a wówczas ukaże się Niegodziwiec”. Wydaje się, że Apostoł i jego słuchacze świetnie się rozumieli. Tylko dla nas pozostaje zagadką, co kryje się w treści owego określenia „katechon&r ...

rotmeister
15 maja 2018 22:00

14     2877    10

Spis artykułów Józefa Mackiewicza z londyńskich "Wiadomości".

Poniżej zamieszczam linki do numerów londyńskich „Wiadomości” (red. Mieczysław Grydzewski) w których publikował swoje teksty Józef Mackiewicz. Numerów "Wiadomości" było sporo, a Józef Mackiewicz nie pisał w każdym z nich. Stąd dla ułatwienia mała ściąga. Są to artykuły i korespondencja nadsyłana przez Mackiewicza do redakcji. Niestety poszczególne strony nie mają swoich „osobnych” linków, trzeba przejrzeć cały numer – co nie będzie stanowiło chyba większego problemu (numery "Wiadomości" liczyły kilka stron).

 

 

Józef Mackiewicz, Wielka spółka trwa.

http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=17990&from=FBC

 

Józef Mackiewicz, Wyprawa ...

rotmeister
9 maja 2018 20:29

17     3443    7

Ksiądz Stanisław Staszic. Hasło z Encyklopedii Kościelnej z 1903 roku. Cz II.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Warszawa 1903. Tom XXVI, str. 504-514.

Co prawda pozwala ją wykładać, ale rzadko w której szkole i kładzie nacisk: „niechaj jej nauczyciele jak najmniej teorii dawają. Niechaj same tylko upoważnione doświadczenia będą tej nauki prawidłem”. Nie łaskaw on na lekarzy, ponieważ „jeszcze nie wiele dobrego zrobili”. Staszic, wychodząc z całkiem słusznego założenia, że edukacja kształcić powinna człowieka, nie zaś duszę tylko lub ciało, nie pomija gimnastyki, która ma ciało wzmacniać i sprawność ma zapew ...

rotmeister
25 kwietnia 2018 20:12

4     433    6

Ksiądz Stanisław Staszic. Hasło z Encyklopedii Kościelnej z 1903 roku. Cz I.

Encyklopedia Kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetzera i Weltego z licznymi jej dopełnieniami przy współudziale wielu duchownych i świeckich osób wydana przez Ks. Michała Nowodworskiego pod redakcją Ks. D-ra Stefana Biskupskiego. Warszawa 1903. Tom XXVI, str. 504-514.

 

Staszic (ks. Stanisław Wawrzyniec, podpisywał się pierwej Stasic, a później Staszic), prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, mąż stanu, reformator, uczony i myśliciel, ur. w Wielkopolsce w Pile 1755 r. z Wawrzyńca, burmistrza tego miasteczka, i Katarzyny z Mędlickich-Stasziców. Stanisława, wątłego ciała, w niemowlęctwie jeszcze poświęciła matka Panu Bogu na służbę, i wcześnie ubierała go w suknię duchowną. Stanisław, po ukończeniu szkół w kraju, wyjechał na wyżs ...

rotmeister
24 kwietnia 2018 23:28

2     978    5

Grzegorz Kucharczyk, Hohenzollernowie. Spis treści.

Grzegorz Kucharczyk, Hohenzollernowie.

Spis treści

Ze Szwabii do Brandenburgii i Prus

Wielki Elektor

Suwerenność w Prusach

Podstawa władzy: armia i administracja

Wiara i alchemia

Fryderyk III (I) – pierwszy król

Koszty reprezentacyjne, czyli wizualizacja statusu państwa

Fryderyk Wilhelm I (1713–1740)

Nadzwyczaj spokojny człowiek

Ucieleśnienie pruskich cnót

Nowy król, nowe porządki

Wszystko dla armii

Zamiast dziewczyn – „wielkie chłopiska”

Militarysta stroniący od wojen

Sprawy ducha – bardziej i mniej wzniosłe

Walka z cierpieniem

Fryderyk II (1740–1786)

„Mój ojciec był straszliwym człowiekiem”

„Szaleństwa” Fryderyka II

Rządy kr&oacu ...

rotmeister
16 kwietnia 2018 20:59

2     1025    3

Hugenoci i wojny religijne we Francji

Hugenoci. (…) Odtąd otrzymali francuscy kalwiniści nazwę hugenotów. Początek tego przezwiska rozmaicie objaśniają. Podług jednych, wyraz hugenoci pochodzi od Hugona Kapeta, który jako widziadło przechadzać się miał w nocy po ulicach miasta Tours, ówczesnej siedziby reformowanych. Ponieważ kalwiniści porą nocną na obrady i modlitwy się zbierali, od katolików więc przezywani byli hugonotami. Podług Castelnau, wyraz hugonoci pochodzi od pewnej lichej monety z czasów Hugona Kapeta, zwanej hugenot. Jakieś kobiety miały się odezwać o spiskowcach z Amboise, że nędzni są to ludzie, niewarci nawet hugenota. Odtąd przezwisko to weszło w powszechne użycie. Inni znowu (np. Sismondi i Weber w swojej Geschicht. Darstel. des Calvinismus. in Genf u. Frankreich ...

rotmeister
14 kwietnia 2018 16:55

4     3382    6

Co zawdzięczamy reformacji?

X. T. J., Co zawdzięczamy reformacji ?.

Przegląd Powszechny. Kraków 1917, tom 136, str. 143-150

 

W jednym z krakowskich dzienników z d. 31. października 1917 str. 4, ukazał się z powodu jubileuszu Lutra, artykuł prof. uniwersytetu wiedeńskiego dr. v. Zimmermanna, pod napisem: „Was wir - (tj. katolicy i protestanci) der Reformation zu verdanken haben”. Refleksje p. profesora, poświęcone jubileuszowi reformacji, owiane są na wskroś duchem liberalnego protestantyzmu, choć ma się wrażenie, że autor miał zamiar pisać w tonie pojednawczym. Z tego powodu nie weźmie nam autor za złe, jeśli, dla wyjaśnienia tak obopólnie ważnej sprawy, oświetlimy jego wywody ze stanowiska katolickiego. Nie piszemy polemiki, lecz rzecz udowodnić pragniemy siłą niez ...

rotmeister
9 kwietnia 2018 20:29

13     890    5

Tak zwana reformacja. Hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Nowodworskiego. Część II.

Encyklopedia Kościelna tom XXIII. Warszawa 1889.

Tak zwana reformacja cz. 2.

Jakich zaś sposobów ku temu używać się nie wahał, aby tylko pozyskać łaskę i opiekę książąt, tego między innymi dowodzi jego zachowanie się z Filipem heskim, wyraźne, jakiego mu udzielił, do dwużeństwa upoważnienie. W Niemczech, jako w państwie federacyjnym, odstępstwo od jedności wiary z bardzo różnych, jak widzieliśmy, wedle różnego charakteru danego terytorium, nastąpiło pobudek i powodów; również i forma nowych urządzeń kościelnych w różnych krajach czy miastach rzeszy wielkie przedstawiała różnice. W drugich państwach europejskich, jako monarchiach jednolitych, wola panującego stanowiła o zmianie religii. W Szwecji Gustaw Waza użył wiary luterskiej za ...

rotmeister
8 kwietnia 2018 22:07

2     355    3

Tak zwana reformacja. Hasło z Encyklopedii Kościelnej ks. Nowodworskiego. Część I.

Encyklopedia Kościelna tom XXIII. Warszawa 1889.

 

Reformacja tak zwana. Żadne chyba w dziejach Kościoła i w dziejach świata zajście, czy wstrząśnienie nie nosi tak niezasłużenie nazwy swojej, jak rzekoma wieku XVI reformacja. Po wszystkie wieki, na niezliczonych soborach i synodach. Kościół ustawicznie pracował nad reformacją, tj. nad naprawą tego, co stanowi ziemską, przyrodzoną, ludzką stronę jego, i dla tego, jak każda rzecz ludzka, wciąż potrzebuje naprawy; mianowicie pracował nad reformacją karności i administracji kościelnej. Właśnie w XV w. pieczołowitość Kościoła w tym kierunku usilniej i dobitniej jeszcze, niż w innych czasach się objawiała. Wielkie synody reformacyjne w Bazylei, konkordaty książęce w r. 1447, konkordat aszanfenburski, czyli właściwiej wiede ...

rotmeister
7 kwietnia 2018 21:44

0     511    6

Strona 1 na 6.    Następna