-

rotmeister : Wspomnicie moje słowa

Artykuły użytkownika

Przegranie wojny w pięć dni przez państwo o 34 mln ludzi — to klęska nie wojenna, lecz moralna. O kampanii 1939 roku.

Już 80 lat mija od Kampanii Polskiej 1939 roku, więc można się pokusić o ocenę samej kampanii jak i dorobku literackiego dotyczącego tej wojny. Bez nadmiernej szczegółowości, zarówno w jednej jak i drugiej kwestii. Książek, wspomnień, pamiętników, artykułów o Wrześniu 1939 roku wyszło i wychodzi sporo. Tu ograniczę się do kilku syntez dających obraz sytuacji i nie zmuszających poczatkującego czytelnika do szukania na ślepo. W tym roku syntezę kampanii 1939 wydał po polsku angielski historyk Roger Moorhouse pt. "Polska 1939". Recenzje już się pojawiły. Niepotrzebnie i błędnie wg mnie recenzenci asekurują się przed czytelnikiem, usprawiedliwiając niejako autora za zbytnią popularnonaukowość jego dzieła. Polski czytelnik przyzwyczajony jest do technic ...

rotmeister
17 października 2019 23:39

58     2218    14

Szkoła Nawigatorów nr 24 austro-węgierski. Spis treści.

Szkoła nawigatorów nr 24 austro-węgierski.

Spis treści

Ewa Rembikowska, Między walcem wiedeńskim, wystawą światową a giełdą

Krzysztof Laskowski, Książę kardynał Puzyna

Kamil Przyłuski, Julian Dunajewski (1822-1907) – człowiek idei austriackiej

Wojciech Lipski, Gacie po Leninie

Wacław Grzybowski, Cesarstwo nie żyje – niech żyje Trybunał! Ostatni Habsburgowie, konstytucja i Hans Kelsen

Georg von Trapp, Do ostatniego salutu banderze. Wspomnienia dowódcy austro-węgierskiego okrętu podwodnego (fragment)

Verena Moritz, Hannes Leidinger, Gerhard Jagschitz, W centrum wydarzeń. Historie z przebiegu tajnej służby Maksymiliana Ronge (fragmenty)

Szymon Modzelewski, Imperium na rozdrożu

Max Ronge, Dwanaście lat służby wywiadowczej. Fragme ...

rotmeister
11 października 2019 19:22

5     521    7

Hipolit Korwin - Milewski, Co zrobić ze wschodem Europy? Spis treści.

SPIS RZECZY

 

PRZEDMOWA          5

CZĘŚĆ I.

PLAN OGÓLNY

ROZDZIAŁ I. ARGUMENTY PRZEMAWIAJĄCE ZA INTERWENCJĄ I PRZECIWKO NIEJ             13

ROZDZIAŁ II. WYMIATANIE PRZESĄDÓW    27

CZŁOWIEK ROSYJSKI        27

„NARÓD ROSYJSKI”           31

WIELKIE IMPERIUM SŁOWIAŃSKIE      32

WARSTWA PRODUKTYWNA       33

NIEWYCZERPANE BOGACTWA              36

ROZDZIAŁ III. OGÓLNY PLAN INTERWENCJI         41

...
rotmeister
25 września 2019 22:54

10     998    11

Agresja sowiecka 17 września 1939 roku.

Dziennik bojowy porucznika Piotra Łazarewicza opisujący wkroczenie wojsk sowieckich i sytuację na Grodzieńszczyźnie i Augustowszczyźnie jesienią 1939 r.

Źródło: A.C. Dobroński, Nieznane źródło do września 1939 roku na Suwalszczyźnie. Dziennik bojowy por. Piotra Łazarewicza, dowódcy kompanii Straży Granicznej „Filipów”, cz. 1, „Rocznik Augustowsko-Suwalski” 2010, s. 155–158.

18 IX [1939] Sonicze

Po całodziennym marszu dotarliśmy o godz. 6 do Kalet. W lesie niedaleko granicy litewskiej został zarządzony 5-godz[inny] postój. Spać, spać. Zawinąłem się w płaszcz, lokując się pod małym świerkiem, z miejsca zasnąłem jak wielu innych moich żołnierzyków. Godz. 9.30 obudził mnie kpt. Brzeski. Mówi o wiadomośc ...

rotmeister
17 września 2019 22:37

4     998    10

Mohylów Podolski - z łaski Bożej i niczego więcej..., czyli o tym jak zrobić dobry uczynek.

Jest okazja, żeby spełnić dobry uczynek i bardzo dobrze zarobić. Płaci czymś wartościowszym od gotówki ks. Paweł Gryszak. Płaci też św. Piotr na wejściu. Później inni święci. A potem może być jeszcze lepiej.

Polacy z Kresów. Tacy dalsi nadberezyńcy.

Szcegóły w linku poniżej (tutaj tekst ctl+v).

Ta historia zaczęła się w 1922 r. na Kresach, gdzie przyszła na świat pewna niezwykła Polka. NKWD rozstrzelało jej rodziców za posiadanie książeczki do nabożeństwa. Cudem przeżyła wielki głód na Ukrainie, II Wojnę Światową i wywiezienie na przymusowe roboty do Niemiec. Wróciła na Kresy, gdzie wyszła za mąż i urodziła pięcioro dzieci. Doświadczyła potwornych prześladowań katolików w czasach rządów Stalina. Nauczyła się na pam ...

rotmeister
11 września 2019 22:34

4     685    4

Czy Polska jest krainą przejściową?

Eugeniusz Romer, Czy Polska jest krainą przejściową? „Ziemia. Tygodnik krajoznawczy ilustrowany”, rok 1, nr. 16. Warszawa 16 kwietnia 1910 r.

Odpowiedź na wywody Hanslika.

Sławni geografowie renesansu, wymienię tylko nazwiska Botero'a i Cluverius'a, nie znali pojęcia Europy środkowej, nie znał też takiej dziedziny sławny Büsching, najgłośniejszy statystyk-geograf XVIII w. Trudno mi twierdzić na pewno, ale zdaje mi się, że po raz pierwszy pojawia się nazwa Europy Środkowej w olbrzymim, niemieckim dziele zbiorowym, wydawanym w drugim dziesiątku lat ubiegłego stulecia przez szkołę Cannabicha i Gaspariego, szkołę, z której wyszedł później Karol Ritter. W dziele tym zbyt jednak wyraźnie zaznaczono tylko formalną wartość tej nazwy i klasyfikacji d ...

rotmeister
16 sierpnia 2019 16:20

10     1516    8

Herbert Backe, jedwabne szlaki i klucz do holocaustu. A także francuski w nim udział.

Herbert Backe, jedwabne szlaki i klucz do holocaustu. A także francuski w nim udział.

W zasadzie trzeba zacząć od I wojny światowej. Wojny przegranej przez Niemcy głównie z powodu blokady morskiej nałożonej przez aliantów. Konsekwencją tej blokady były kłopoty z żywnością w Niemczech. Wiedział o tym Adolf Hitler, wiedzieli o tym niemieccy planiści i sztabowcy. Wiedział też Herbert Friedrich Wilhelm Backe.

Polska wiki jest oszczędna jak szkolny woźny, sięgnijmy więc do jej anglojęzycznej wersji. Herbert Friedrich Wilhelm Backe (1 maja 1896 - 6 kwietnia 1947) był niemieckim politykiem i funkcjonariuszem SS w czasach nazistowskich. Był doktrynalnym rasowym ideologiem, wieloletnim współpracownikiem Richarda Walthera Darrégo i osobistym przyjacielem Reinhar ...

rotmeister
4 sierpnia 2019 19:02

5     1043    6

Józef Mackiewicz i Lewa wolna

„Lewa wolna” Józefa Mackiewicza to opis przeżyć autora z okresu wojny polsko-bolszewickiej. Sam wziął w niej udział jako ochotnik mając 17 lat. Tytuł książki odnosi się do komendy „lewa wolna” jaką wydawano (a bardziej wykrzykiwano) w czasie przemarszów oddziałów Wojska Polskiego, gdy ostrzegano przed przejazdem śpieszących na front oddziałów lewą stroną drogi (coś jak z dzisiejszymi karetkami pogotowia stojących przy zamkniętym szlabanie właśnie po lewej stronie).

Józef Mackiewicz był – jak sam się określał – zadeklarowanym antykomunistą. Ze swoją przenikliwością i znajomością realiów ideologii komunistycznej/bolszewickiej, przewidział do czego ta ideologia może doprowadzić. Sam twierdził, że „z kom ...

rotmeister
3 sierpnia 2019 15:34

28     1456    11

Esej o duszy polskiej.

„Myśl jak filozof, mów jak normalny człowiek” - nie pamiętam już który ze starożytnych myślicieli był autorem tych słów. O autorze „Eseju o duszy polskiej” Ryszardzie Legutko można śmiało powiedzieć, że tak właśnie postępuje. Dzięki temu „Esej ….” jest jak melodia, która gdy już wpadnie w ucho, ciągle za nami chodzi.

Legutko zaczyna od stwierdzenia, ze Polska w której się urodził, jest Polską zerwanej ciągłości, że była tworem sztucznym, nowym, budowanym świadomie w opozycji do wszystkiego czym była przez wieki. W wyniku tego, III RP łączy więcej z PRL niż z II RP. „Polak ma kłopoty tożsamościowe, bo nie wie co konstytuuje jego dzisiejszą rzeczywistość, co go ukształtowało, co ma chwalić, a co ga ...

rotmeister
30 lipca 2019 22:11

26     1500    8

Adam Krzyżanowski, Raj doczesny komunistów. Dzieje Rosji w XX wieku.

Nie wiem jak wy, ale uważam, że chyba jedynie wśród pisarzy konserwatywno – prawicowych można trafić na kogoś, kto szanuje swój rozum i jednocześnie tego rozumu używa. To tacy autorzy, którzy opisując cokolwiek opierają się na zwykłej logice i zwykłym zdrowym rozsądku. Dzięki temu mają możność opisania ludzi i zdarzeń takimi jakie są, a nie takimi jakie miały by być w ich mniemaniu (co u lewaków jest normą).

Kimś takim jest Adam Krzyżanowski, i książka „Raj doczesny komunistów. Dzieje Rosji w XX wieku” wydana przez krakowskie „Acana”. Takich książek na pewno nie czytają ci pożyteczni idioci dla których socjalizm może być „naukowy”. Dla takich właśnie „pożytecznych” nigdy nie było komu ...

rotmeister
29 lipca 2019 20:19

4     916    6

Ideologia i polityka lewicy 1789-1984, czyli czeskie korzenie nazizmu.

Erik von Kuehnelt-Leddihn, „Ślepy tor. Ideologia i polityka lewicy 1789-1984”.

Ta książka i ten autor to przyznam bomba z ogromną siłą rażenia. Logika, argumentacja, rozległa wiedza to w tej książce norma. Wikipedia podaje, że Erik Maria Ritter von Kuehnelt-Leddihn (1909 - 1999) to austriacki konserwatywny i katolicki myśliciel, pisarz i dziennikarz. Był zdecydowanym krytykiem demokracji oraz totalitaryzmu. Sam nazywał siebie „skrajnie konserwatywnym arcyliberałem”. Opowiadał się za monarchią absolutną. Jednym z jego powiedzeń było „Trzy całkowicie lewicowe rewolucje – francuska, bolszewicka i nazistowska – ukształtowały historię ostatnich 200 lat i sprawiły, że były one „Stuleciami gilotyn, więzień, szubienic, komór gazowyc ...

rotmeister
26 lipca 2019 20:05

2     813    7

Allah chrześcijan i krzyż Arabów.

Artykuł w całości nie mój. Pochodzi z tygodnika „Gość niedzielny”. Ale na tyle ciekawy i jakoś tak przemknął bez echa (przynajmniej dla mnie), że go ctrl+v:

https://www.gosc.pl/doc/5342114.Allah-chrzescijan

 

To ciągle największe tabu w świecie islamu: było życie i cywilizacja na Półwyspie Arabskim przed Mahometem. Zanim powstał Koran, w języku arabskim śpiewano hymny paschalne.

 

Okres poprzedzający nadejście Mahometa i powstanie islamu to czas ciemnoty, zacofania, życia w nieświadomości – taka narracja jest częścią kulturowego krwiobiegu w świecie arabskim. Jest nawet odpowiednie słowo, które ową rzekomą pustkę określa: dżahilijja. Ani Koran, ani późniejsza tradycja muzułmańska nie wspominają w ogóle o obec ...

rotmeister
3 lipca 2019 11:29

8     1363    10

Dawid Fajgenberg, Lichwa. Spis treści.

SPIS RZECZY

Przedmowa

WSTĘP

§ 1. Pojęcie lichwy. § 2. Rodzaje lichwy. § 3. Ewolucja pojęcia lichwy. § 4. Literatura 

ROZDZIAŁ I.

Przestępstwo lichwy w świecie starożytnym. § 5. Ustawodawstwa wschodnie. Biblia. Grecja. Rzym. Poszczególne ustawy rzymskie w walce z lichwą pieniężną. § 6. Lichwa rzeczowa w Rzymie  

ROZDZIAŁ II.

Średniowiecze. Dominujący wpływ prawa kanonicznego. § 7. Istota pożyczki w średniowieczu. § 8. System taks towarowych. § 9. Stanowisko średniowiecza

ROZDZIAŁ III.

Okres taks procentowych.

§ 10. Reakcja przeciwko ograniczeniom prawa kanonicznego. § 11. Utrzymanie systemu taks. Rewolucja Francuska.

ROZDZIAŁ IV.

Okres liberalizmu.

§ 12. Walka o z ...

rotmeister
27 czerwca 2019 17:39

0     763    4

Kto dopomoże Żydowi.... i rozporządzenia o wprowadzeniu obowiązku pracy dla polskiej i żydowskiej ludności Generalnego Gubernatorstwa.

Rozporządzenie

o wprowadzeniu obowiązku pracy dla polskiej

ludności Generalnego Gubernatorstwa.

Z dnia 26 października 1939 r.

Na podstawie § 5 ust. 1 Dekretu Führera i Kanclerza Rzeszy Niemieckiej o Administracji okupowanych obszarów polskich z dnia 12 października 1939 r. rozporządzam:

§ 1

(1) Wszyscy mieszkańcy Generalnego Gubernatorstwa narodowości polskiej, od 18 do 60 roku życia, podlegają z natychmiastową mocą obowiązującą publicznemu obowiązkowi pracy.

(2) Dla żydów wydane zostaje specjalne rozporządzenie.

§ 2

Osób, które się wykazać mogą stałą pożyteczną pracą społeczną, nie należy powoływać do pełnienia publicznego obowiązku pracy.

§ 3

W ramach publicznego obowiązku pracy wykonywane będą w s ...

rotmeister
25 czerwca 2019 23:13

4     819    2

Sacco di Roma 1527.

Artykuł z włoskiej wiki.

Sacco di Roma zostało dokonane 6 maja 1527 roku przez oddziały Lancknechtów, niemieckich żołnierzy najemników, zaciągniętych do armii cesarza Karola V Habsburga.

Sacco di Roma miało tragiczne rezultaty: 20.000 obywateli zginęło, 10.000 uciekło, 30.000 zmarło od plagi przyniesionej przez Lancknechtów. Papież Klemens VII musiał się poddać i zapłacić 400.000 dukatów. Wydarzenie to było ważnym momentem w długich wojnach o dominację w Europie między Świętym Cesarstwem Rzymskim a Królestwem Francji, sprzymierzonym z państwem Kościelnym. Zniszczenie i okupacja Rzymu wydawało się symbolicznie potwierdzać upadek Włoch, zostających na łasce obcych armii, jak również  upokorzenie Kościoła katolickiego, który zobo ...

rotmeister
24 czerwca 2019 19:34

9     1161    6

Targi szampańskie i cystersi

Tym razem googlowa przeróbka francuskiej wiki dotycząca jarmarków szampańskich.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Foires_de_Champagne

Targi szampańskie odbywały się w średniowieczu w Szampanii. Ich sukces wynika z położenia geograficznego między Flandrią a Włochami, na skrzyżowaniu wielu dróg i dróg wodnych, oświeconego zarządzania hrabiów Szampanii i szczególnego bezpieczeństwa kupców, gwarantowanego przez hrabiów Szampanii. Odbywały się one w miastach Lagny-sur-Marne (raz w roku), Provins (dwa razy w roku), Troyes (dwa razy w roku) i Bar-sur-Aube (raz w roku). Zapowiadają wpływ ekonomiczny i finansowy w całej Europie, pierwszych międzynarodowych centrach finansowych. Każde targi trwały od trzech do sześciu tygodni, a kalendarz ...

rotmeister
16 czerwca 2019 15:01

25     1325    14

SN, Klinika Języka, lubimyczytac.pl i odnowiona biblionetka.pl

Apel zainicjowany przez Pana Tadeusza Góreckiego z Księgarni i Antykwariatu Tradovium.

http://www.tradovium.pl/antykwariat/

Zachęcamy wszystkich do włączenia się do promocji książek Coryllusa i jego wydawnictwa w internecie. Większość jego książek już dodaliśmy do kilku portali. Teraz przyszedł czas na zamieszczanie tam swoich recenzji, komentarzy, ocen itp.

Opisy niektórych książek wymagają dodania okładek, opisów, słów kluczowych, tagów itp., ale najważniejsze są recenzje i komentarze – a przynajmniej oceny. Pracy jest dość sporo i dla każdego wystarczy.

Dzisiaj ograniczam się do dwóch najpoczytnieszych portali. Biblionetka niedawno zmieniła i odświeżyła swój wygląd. Jest na niej dział Forum, na którym można po ...

rotmeister
5 czerwca 2019 17:39

0     1062    9

Azazello czyli swąd szatana, 447 kul w truchle KONFEDERACJI i Grzegorz Braun.

Jedne wybory za nami, kolejne przed nami. Jedne ważniejsze od drugich. Kilka moich spostrzeżeń dotyczących głównie KONFEDERACJI i bytności w niej Grzegorza Brauna. Mówiąc Grzegorz Braun słyszymy jednocześnie „Kondominium rosyjsko-niemieckie pod żydowskim zarządem powierniczym”. Usłyszeć można też np. „tylko podniesienie Korony Polskiej otworzy przed nami na powrót szeroką perspektywę dziejową”. Pan Grzegorz mistrzem słowa jest i nikt normalny tego nie neguje. Umiejętność wyrażenia długiej myśli w jednym krótkim zdaniu nie wszystkim się udaje. Mistrz słowa ale i mistrz dokumentu. Choćby „Marszu wyzwolicieli” czy „Transformacji. Od Lenina do Putina”.

Tylko, czy przypadkiem Pan Grzegorz nie wchodzi w buty Bolka ...

rotmeister
28 maja 2019 18:20

78     4088    7

Żydowscy agenci krakowskiego Gestapo.

Alicja Jarkowska-Natkaniec, Wymuszona współpraca czy zdrada? Wokół przypadków kolaboracji Żydów w okupowanym Krakowie.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA 

INTRODUCTION 

PODZIĘKOWANIA 

WSTĘP 

ROZDZIAŁ I 

ŻYDZI W KRAKOWIE POD OKUPACJĄ NIEMIECKĄ W LATACH 1939–1945

1. Żydzi w Krakowie przed wojną i w pierwszych latach II wojny światowej (1939–1941) 

2. Położenie społeczności żydowskiej w trzech okupacyjnych przestrzeniach miejskich Krakowa w latach 1942–1945 

ROZDZIAŁ II 

WSPÓŁPRACA ZINSTYTUCJONALIZOWANA

1. Judenrat w okupowanym Krakowie 

2. Policja żydowska w okupowanym Krakowie 

3. Działalność Żydowskiej Samopomocy Społecznej (1940–1942) 

4 ...

rotmeister
16 maja 2019 22:14

3     1176    7

Angielski przemysł wełniany w dawnych wiekach.

Józef Kuliszer, Dzieje gospodarcze Europy Zachodniej. Tom 2, str. 121-123.

 

Kuliszer Iosif M., ur. 1 VIII 1878, Kijów, zm. 1934, ros. historyk gosp., ekonomista; od 1904 profesor uniwersytetu w Petersburgu; prowadził studia nad dziejami przemysłu, handlu i obrotu pieniężnego w różnych krajach; autor m.in. Ewolucyja pribyli s kapitała w swiazi s razwitijem promyszlennosti i targowli w Zapadnoj Jewropie (t. 1–2 1906–08), Powszechna historia gospodarcza średniowieczna i czasów nowożytnych (t. 1–2 1909, wyd. pol. 1961).

 

W wieku XV stopniowo zmniejsza się wywóz wełny angielskiej. Według Misseiden'a, w r. 1354 wywieziono z Anglii 31 ½ tys. worków wełny, tymczasem za Henryka VII (1483-1309) przecię ...

rotmeister
9 maja 2019 22:23

5     741    7

Strona 1 na 9.    Następna